Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Een duurzaamheidsmodel van biotechnische constructies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kledynski, Z. \ Kuzniar, P. \ 2002
In het kader van de samenwerking tussen de NVA en haar Poolse zusterorganisatie is afgesproken elkaars artikelen te publiceren. Een eerste Poolse bijdrage. De begrippen veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een constructie worden bediscussi ...
help
Bouwstenen voor een IJsselmeergebied met allure \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
With, J.J. de \ 2002
De Vereniging van Waterstaat en Landinrichting organiseerde een bijeenkomst over de toekomst van het IJsselmeer. Boskalis' directeur de With legde zijn visie neer in het plan Allure. Met aandacht voor meren met bodemreliëf, Kuindermeer, Stavorens Kli ...
help
Monitoring van natuurvriendelijke oevers langs rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elbersen-van der Straten, J. \ Duijn, P. \ Icke, J. \ 2002
Het Keuze-instrument Monitoring Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO) is ontwikkeld als hulp bij de keuze van locaties, doelstellingen, variabelen en meetmethoden ten aanzien van het volgen van de ecologische ontwikkelingen en de eventuele neveneffecten ...
help
Onderhoudsoptimalisatie \ Kansen in de civiele techniek. Deel 2. Voorbeelden uit de praktijk [Hoofdstuk uit boek]
Noortwijk, J.M. van \ 2002
In deze casestudie wordt een probabilistisch onderhoudsmodel gepresenteerd waarmee een optimale kostenafweging kan worden gemaakt tussen preventief en correctief onderhoud met de toepassingen civieltechnische kunstwerken, rivierbodems en oevers. Er w ...
help
Oeverstabiliteit onder invloed van peilveranderingen \ Ecologische effecten van peilbeheer: een kennisoverzicht [Hoofdstuk uit boek]
Wessels, Y. \ Boersen, K. \ Soesbergen, M. \ 2002
Het instellen van een natuurlijker peilverloop zal grotere aanpassingen vragen van de oeverbeheerder dan van de planten en de dieren in de oever
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2001; uitwerking tweede ronde Maas [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2002
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2001; uitwerking tweede ronde Randmeren [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2002
help
Evaluatie natuurvriendelijke oevers [Studentenverslag]
Visser, D.M. \ 2002
Dit verslag behandelt een evaluatie over de door DLG aangelegde natuurvriendelijke oevers. Voor negen verschillende ruilverkavelingen is een evaluatie opgesteld en dit zijn: Wymbritseradeel, Wommels, Doniawerstal, Kollumerland, Wonseradeel–Zuid, Echt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.