Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal (2003) [Boek]
Klutman, A.G.M. \ Boedeltje, G. \ 2003
Sinds 1993 worden de samenstelling en ontwikkeling van de macrofauna in natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen gevolgd. Dit vindt plaats op drie locaties die zich bevinden ter hoogte van Goor, bij de Mogezompsebrug en de Dochterensebrug. D ...
help
MER Grensmaas: achtergronddocument natuur [Boek]
Peters, B. \ Hoogerwerf, G. \ 2003
Voor de toetsing van natuureffecten is gekeken vanuit drie verschillende invalshoeken. Allereerst is gekeken op ecosysteemniveau waarbij de werking van processen, de toekomstige ontwikkeling van ecotopen en de netwerkfunctie van het gebiedcentraal st ...
help
Het beheer van ondiepe oeverstroken langs de Twenthekanalen 2004-2014 [Boek]
Boedeltje, G. \ 2003
Van juni 1998 t/m juli 2002 is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in ondiepe oeverstroken langs de Twenthekanalen en enkele kanalen in Noord-Brabant, waarin wortelende waterplanten centraal stonden. Deze waterplanten (waaronder fonteinkruiden, aarve ...
help
Ontwerp natuurvriendelijke oever Amsterdam Rijnkanaal Locatie Nigtevecht-west [Boek]
Pelsma, T. \ 2003
Ter verbetering van de biologische toestand van het Amsterdam-Rijnkanaal is in 1994 bij de Directie Utrecht van de Rijkswaterstaat het Project programma 'Natuurvriendelijke Oevers Amsterdam-Rijnkanaal' van start gegaan. Daartoe zijn locaties geselect ...
help
Water- en oeverplanten [Boek]
Pot, R. \ Dort, K. van \ Stumpel-Rienks, S. \ 2003
help
Monitoring van oevers en natuurontwikkelingsprojecten 2002 [Boek]
Faasen, T. \ Albers, K. \ 2003
In 1999 zijn de ecologische waarden langs 10 waterlopen bekeken, verdeeld over het hele beheersgebied van het waterschap dat destijds nog Maaskant heette. In de jaren 2000-2002 zijn nog eens 16 nieuwe waterlopen onderzocht. Op enkele locaties is het ...
help
Technische en ecologische eisen ten behoeve van het design & construct-contract van de verbreding langs de Twentekanalen voor het onderdeel natuurvriendelijke oevers [Boek]
Bakker, J.J. \ Duijn, P. \ 2003
Technische en ecologische eisen zijn geformuleerd voor oevers, die in 3 soorten zijn verdeeld: oeverstroken, geïsoleerde poelen en zwaaikom. Hierbij is sprake van verschillende niveaus van eisen, in afnemende mate van vrijheid voor de opdrachtnemer: ...
help
Het Nieuwe Stroomkanaal \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Lansink, H. \ 2003
Het Nieuwe Stroomkanaal voldoet niet meer aan de veiligheidscriteria. De problemen zijn: zwakke kaden; hogere afvoeren en een groot gebied dat kan overstromen. Plannen zijn gemaakt. Deelplan 1 wordt op dit moment uitgevoerd. Deelplan 1 is de kern van ...
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2002; uitwerking tweede ronde zoete getijdewateren : Haringvliet/Hollandsch Diep, Biesbosch en Volkerak-Zoommeer [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2003
help
Beperkingen en kansen voor waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Tukker, W. \ Groot-van Leerdam, M. de \ 2003
In ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal en de Zuid-Willemsvaart is de relatie onderzocht tussen de vegetatie en eigenschappen van water en waterbodem, met als doel de kenmerken te vinden die de aan- of afwezigheid van wortelende waterplanten ...
help
De sedimenthuishouding van kribvakken langs de Waal : het langjarig gedrag van kribvakstranden, de invloed van scheepsgeïnduceerde waterbeweging en morfologische processen bij hoge en lage afvoeren [Boek]
Brinke, W.B.M. ten \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.