Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Kunststof milieuvriendelijk alternatief voor oeverbeschoeiing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Toussaint, I. \ 2004
Bij de vervanging van oeverbescherming zocht de provincie Overijssel naar alternatieven voor traditionele materialen. Duurzaamheid, kwaliteit en kosten waren daarbij de belangrijkste criteria. In de eisen provincie werd een producent gevonden die aan ...
help
Duurzaam vegetatiebeheer voor de boezem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kleiman, M. \ 2004
Een onderzoek is gestart naar een duurzaam en milieuvriendelijk onderhoud voor de boezemwateren. Gedurende twee jaar is de invloed van een extensief beheer op de vegetatieontwikkeling gevolgd. Langs zes boezemkanalen is een vast traject van ca. 500 m ...
help
Kunststof milieuvriendelijk alternatief voor oeverbeschoeiing : Profextru voert Energie-Innovatiescan (EIS) uit \ Kunststof en rubber [Artikel]
Toussaint, I. \ 2004
Bij de vervanging van oeverbescherming zocht de provincie Overijssel naar alternatieven voor traditionele materialen. Duurzaamheid, kwaliteit en kosten waren daarbij de belangrijkste criteria. In de eigen provincie werd een producent gevonden die aan ...
help
De rol van slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Duijn, P. \ 2004
Slibophoping is één van de problemen die zich voordoen in ondiepe waterzones achter vooroeververdedigingen langs kanalen en meren. In het bijzonder in oeverzones met stilstaand water vormen zich bovendien kroosdekken die de aquatische biodiversiteit ...
help
De betekenis van natuurvriendelijke oevers voor de macrofauna \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Soesbergen, M. \ Rozier, W. \ 2004
Er is door Rijkswaterstaat in de afgelopen decennia meer dan 450 km natuurvriendelijke oever aangelegd langs de rijkswateren. In deze studie werd de macrofauna van natuurvriendelijke oevers vergeleken met traditionele oevers. De diversiteit blijkt to ...
help
Langs het Ommerkanaal tussen Slagharen en Ommen (Overijssel): natuurvriendelijke oevers \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Meijer, S. \ 2004
Met de herinrichting van de Overijsselse kanalen wilde het waterschap langs het Ommerkanaal een milieuvriendelijke oplossing ter vervanging van de oude beschoeiing. Men beoogde een natuurvriendelijke, maar ook technisch duurzame inrichting, passend b ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude, monitoring 2003 [Boek]
Boer, W. den \ Wessels, Y. \ 2004
In 1996 heeft Rijkswaterstaat ter ontwikkeling van brakke natuur langs het Noordzeekanaal een natuurvriendelijke oever aangelegd. Volgens het monitoringprogramma wordt eens in de drie jaar uitvoerig onderzocht hoe de natuurvriendelijke oever zich ont ...
help
De rol van de zaadvoorraad bij de vestiging van planten in ondiepe oeverstroken na het baggeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Bakker, J. \ Duijn, P. \ Leereveld, G. \ 2004
De ontwikkeling en instandhouding van een gevarieerde water- en oevervegetatie vormt een belangrijk doel van het waterbeheer van ondiepe oeverstroken langs (scheepvaart)kanalen. Aangezien door slibophoping veel van de oudere oeverstroken ongeschikt z ...
help
Lagere nutriëntentgehalten in meren en plassen door natuurlijker peilbeheer? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coops, H. \ Sollie, S. \ Portielje, R. \ 2004
Een natuurlijker peildynamiek in meren en plassen kan mogelijk bijdragen aan de verlaging van nutriëntengehaltes. Dit is het effect van verhoogde retentie als gevolg van de ontwikkeling van de vegetatie. Peilbeheer vormt hiermee een potentiële stuurk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.