Login

Hydrotheek

help
Verdwijnen van rietgordels in Nederland : oorzaken, gevolgen en een strategie voor herstel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Graveland, J. \ Coops, H. \ 1997
help
Kwelproeven ten behoeve van damwandenproefvak [Boek]
Manen, H.A. van \ 1996
help
Eerste resultaten floristisch meetnet voor oevers van zoete rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Ode, B. \ Groen, C.L.G. \ 1998
help
Monitoring van oevers Hollandsche IJssel, saneren natuurlijk? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kerkum, F. \ Oosterbaan, J. \ Kamps, R. \ Doze, J. \ 2005
Om de Hollandsche IJssel weer schoner en natuurlijker te krijgen heeft in 1996 de Stuurgroep Hollandsche IJssel besloten tot de uitvoering van een integrale aanpak van de rivier. Deze aanpak houdt onder andere in dat de vervuiling wordt weggehaald en ...
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 1999 : uitwerking Rijntakken en evaluatie eerste ronde [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2000
help
Ecologie van de vooroevergebieden van het Volkerak - Zoommeer [Boek]
Remmelzwaal, A.J. \ 1998
Na de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer is er veel geld en aandacht besteed aan de inrichting van de oeverzone. De buitendijkse gronden in het gebied zijn vrijwel overal beschermd tegen erosie, door de aanleg van aanliggende oeververdedigingen en ...
help
Met oevers meer natuur : op zoek naar referentiebeelden en maatregelen voor aanleg, inrichting en beheer van natuurvriendelijke oevers [Boek]
Cuperus, R. \ Canters, K.J. \ 1992
Deze studie is uitgevoerd naar aanleiding van een gezamenlijk initiatief van RIZA (Ontwerpeisen ten behoeve van het ecologisch functioneren van milieuvriendelijke oevers) en DWW (Referentiebeelden natuurvriendelijke oevers).
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2001; uitwerking tweede ronde Maas [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2002
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2001; uitwerking tweede ronde Randmeren [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2002
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2000: uitwerking tweede ronde IJsselmeer en Markermeer [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2001
help
Monitoring fauna oeververbeteringsproject Opijnen 1995 : onderzochte groepen: broedvogels, doortrekkende steltlopers [Boek]
Verbeek, P.J.M. \ 1995
help
Zanddikte op oeverwallen van de Waal (km 900-910) een jaar na het hoogwater van 1997 [Boek]
Cohen, K.M. \ Quartel, S. \ Berendsen, H.J.A. \ 1998
help
Monitoring fauna oeververbeteringsproject Opijnen 1996 : broedvogels, steltlopers, vissen, libellen, sprinkhanen [Boek]
Verbeek, P. \ 1997
help
Monitoring fauna oeververbeteringsproject Opijnen 1997 : broedvogels, steltlopers [Boek]
Verbeek, P.J.M. \ 1997
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2002; uitwerking tweede ronde zoete getijdewateren : Haringvliet/Hollandsch Diep, Biesbosch en Volkerak-Zoommeer [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2003
help
Lagere nutriëntentgehalten in meren en plassen door natuurlijker peilbeheer? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coops, H. \ Sollie, S. \ Portielje, R. \ 2004
Een natuurlijker peildynamiek in meren en plassen kan mogelijk bijdragen aan de verlaging van nutriëntengehaltes. Dit is het effect van verhoogde retentie als gevolg van de ontwikkeling van de vegetatie. Peilbeheer vormt hiermee een potentiële stuurk ...
help
Distribution and growth of the helophyte species Phragmites australis and Scirpus lacustris in water depth gradients in relation to wave exposure \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Coops, H. \ Geilen, N. \ Velde, G. van der \ 1994
help
Oevervegetatie langs het Haringvliet, Hollandsch Diep en in de Biesbosch bij vier alternatieven voor het beheer van de Haringvlietsluizen : studie ten behoeve van de MER Beheer Haringvlietsluizen [Boek]
Jans, L. \ 1996
help
RWES Terrestrisch : actualisatie ecotopenindeling van de periodiek tot zelden overstroomde en overstromingsvrije zones langs de rijkswateren [Boek]
Willems, D. \ Bergwerff, J. \ Geilen, N. \ 2007
Het doel van dit rapport is om een eenduidige en verbeterde ecotopensystematiek voor de terrestrische delen van de rijkswateren op te stellen. Hiertoe zijn de relevante ecotopen uit de bestaande watersysteemgebaseerde stelsels tegen het licht gehoude ...
help
Ecologische advisering natuurvriendelijke oevers : een methodische leidraad [Boek]
Peters, J.S. \ Hark, M.H.C. van den \ Bakker, C. \ 1991
Onderzoek verricht om inzicht te verkrijgen in de problematiek en oplossingen om op te komen tot ecologische inbreng bij de planvorming en aanleg van natuurvriendelijke oevers in de toekomst.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.