Login

Hydrotheek

help
Het beheer van ondiepe oeverstroken langs de Twenthekanalen 2004-2014 [Boek]
Boedeltje, G. \ 2003
Van juni 1998 t/m juli 2002 is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in ondiepe oeverstroken langs de Twenthekanalen en enkele kanalen in Noord-Brabant, waarin wortelende waterplanten centraal stonden. Deze waterplanten (waaronder fonteinkruiden, aarve ...
help
Rijshoutdammen als oeverbescherming en biotoop voor de aquatische macrofauna in de IJssel bij Scherenwelle (km. 991) [Boek]
Klink, A. \ Mulder, J. \ Wilhelm, M. \ 1997
help
Monitoring en evaluatieplannen oeververbeteringsprojecten MEP-4 : Amerongse Bovenpolder, Steenwaard, Hondswaard, Grote Bol [Boek]
Hoogerwerf, G. \ 1995
help
Monitoring fauna oeververbeteringsproject Opijnen 1995 : onderzochte groepen: broedvogels, doortrekkende steltlopers [Boek]
Verbeek, P.J.M. \ 1995
help
Oevers van natuur [Video]
Geenen, T. van \ Boelens, J. \ [1995]
help
Natuurvriendelijke oevers - Vegetatie langs grote wateren [Boek]
Soesbergen, M. \ Duijn, P.P. \ Smits, N.A.C. \ 1999
In dit deel van de serie 'Natuurvriendelijke oevers' staat de koppeling tussen de ecotopen, zoals die in de Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels zijn gebruikt, en de bijbehorende plantengemeenschappen centraal. Het betreft de vegetatie van oevers langs gro ...
help
Constructed shallow zones along navigation canals: vegetation establishment and change in relation to environmental characteristics \ Aquatic conservation : marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ Groenendael, J.M. van \ 2001
The aim of this study was to examine the relationships between the aquatic plant vegetation that becomes established and the physical and chemical characteristics of water and sediment, in order to find the determinants of species composition and the ...
help
Beperkingen en kansen voor waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Tukker, W. \ Groot-van Leerdam, M. de \ 2003
In ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal en de Zuid-Willemsvaart is de relatie onderzocht tussen de vegetatie en eigenschappen van water en waterbodem, met als doel de kenmerken te vinden die de aan- of afwezigheid van wortelende waterplanten ...
help
Wilgenaanplant in kribvakken langs de Waal 1990 - 1995 [Boek]
Splunder, I. van \ Schoor, M.M. \ [1997]
help
Ooibosontwikkeling op rivieroevers : interactie tussen vegetatie en oevermorfologie [Boek]
Splunder, I. van \ Leemans, J.A.A.M. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.