Login

Hydrotheek

help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring vegetatie 2008 [Boek]
Besteman, B. \ Wieringen, M. van \ 2008
Het Noordzeekanaal wordt in de kaderrichtlijn water gekarakteriseerd als 'licht brak meer' (Drost 2005) en biedt kansen voor brakke natuur. Om natuur gebonden aan brakke systemen meer ruimte te bieden zijn op verschillende plaatsen in het Noordzeekan ...
help
Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder : monitoring vegetatie 2008 [Boek]
Besteman, B. \ Wieringen, M. van \ 2008
Het Noordzeekanaal wordt in de kaderrichtlijn water gekarakteriseerd als 'licht brak meer' (Drost 2005) en biedt kansen voor brakke natuur. Om natuur gebonden aan brakke systemen meer ruimte te bieden zijn op verschillende plaatsen in het Noordzeekan ...
help
Invloed waterbeweging op onderwatervegetatie : natuurvriendelijke oevers Noordzeekanaal [Boek]
Gerven, K. van \ Broek, T. van den \ Akkerman, G.J. \ 2005
De voorliggende studie betreft een analyse van de invloed van de waterbeweging en vissen op de onderwatervegetatie van de natuurvriendelijke oevers Spaarnwoude (zuidoever) en Zuiderpolder (noordoever) langs het Noordzeekanaal. Gebleken is namelijk da ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring 2004-2007 [Boek]
Bakker, N. de \ Besteman, B. \ Boedeltje, G. \ 2008
In 1996 is ter hoogte van Spaarnwoude langs het Noordzeekanaal een natuurvriendelijke oever aangelegd: Nvo Spaarnwoude. De doelstellingen die als uitgangspunt stonden werden uitgewerkt in streefbeelden voor de verschillende vegetatiezones. Hieruit on ...
help
Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder : monitoring 2004-2007 [Boek]
Bakker, N. de \ Besteman, B. \ Boedeltje, G. \ Wieringen, M. van \ 2008
In februari 2004 realiseerde Rijkswaterstaat langs het Noordzeekanaal de natuurvriendelijke oever Zuiderpolder. Hierbij werden natuurdoelstellingen geformuleerd en werd de uitgangssituatie van een aantal aspecten van het water, de oever en de natuur ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude, monitoring 2000 [Boek]
Kruijsen, B.W.J.M. \ Wessels, Y. \ 2001
Langs de zuidoever van het Noordzeekanaal is in 1996 ter hoogte van het recreatiegebied Spaarnwoude een natuurvriendelijke oever aangelegd: Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude. De doelstelling van de natuurvriendelijke oever is het bieden van habita ...
help
Natuurvriendelijke oevers langs het Noordzeekanaal \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wieringen, M. van \ 1997
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring 2007 [Boek]
Boedeltje, G. \ Bakker, N. \ Besteman, B. \ 2008
In 1996 is ter hoogte van Spaarnwoude langs het Noordzeekanaal een natuurvriendelijke oever aangelegd. De oever bestaat uit een circa twee kilometer langgerekt binnenmeer met flauwe oeverzones, dat in open verbinding staat met het kanaal. De vestigin ...
help
Beheerplan natuuroevers Zuiderpolder en Spaarnwoude Noordzeekanaal [Boek]
Leguijt, R. \ Tanger, D. \ Verhelst, M. \ 2011
Bij aanleg was het belangrijkste doel van het gebied het creëren van ondiep brak water met de daaraan verbonden fauna. Een belangrijk nevendoel was het laten ontstaan van brakke graslanden. Die doelen zijn in velerlei opzichten gehaald. Verrassend wa ...
help
Ontwikkelingsvisie voor natuurvriendelijke oevers in het Noordzeekanaal-complex [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
Natuurvriendelijke oever 't Hannesgat, monitoring 2000 [Boek]
Kruijsen, B.W.J.M. \ Wessels, Y. \ 2001
Even ten zuidwesten van de Oranjesluizen bij Amsterdam is in de periode 1994-1998 een natuurvriendelijke oever aangelegd: Natuurvriendelijke oever ‘t Hannesgat. De doelstelling van de oever is het bieden van een habitat aan verlandende brakke moerasv ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude, monitoring 1997 [Boek]
Splunder, I. van \ 1998
help
Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder : monitoring 2007 [Boek]
Boedeltje, G. \ Bakker, N. \ Besteman, B. \ 2008
In 2004 realiseerde Rijkswaterstaat langs het Noordzeekanaal de natuurvriendelijke oever Zuiderpolder (Nvo Zuiderpolder). Hierbij werden natuurdoelstellingen geformuleerd en werd de uitgangssituatie van een aantal aspecten van het water, de oever en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.