Login

Hydrotheek

help
Toepassing van riet langs waterlopen [Boek]
Schippers, W. \ 1991
Oevervegetatie
help
Evaluatie natuurvriendelijke oevers [Studentenverslag]
Visser, D.M. \ 2002
Dit verslag behandelt een evaluatie over de door DLG aangelegde natuurvriendelijke oevers. Voor negen verschillende ruilverkavelingen is een evaluatie opgesteld en dit zijn: Wymbritseradeel, Wommels, Doniawerstal, Kollumerland, Wonseradeel–Zuid, Echt ...
help
Riet als oeverbescherming : milieuvriendelijk en niet duur \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hoogerland, J.R. \ Zeijts, T.E.J. van \ 1994
help
Randverschijnselen : evaluatie deelname en inpasbaarheid DLG-experiment randenbeheer [Boek]
Jacobs, A.F.M. \ Wossink, G.A.A. \ Snoo, G.R. de \ 1997
help
Proefprojecten voor een meer natuurlijk beheer: schaduw door beekbegeleidende beplanting \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1988
In de Gelderse Achterhoek is op enkele plaatsen gestart met zogenaamde "beekbegeleidende beplanting". Het doel is om na te gaan wat de beste manier is om langs watergangen beplantingen aan te brengen die voldoende schaduw geven en tevens de oever ver ...
help
Kosten van rietoevers : vergelijking van kosten tussen rietoevers en traditionele oevers bij waterlopen in landinrichtingsprojecten [Boek]
Hoogerland, J.R. \ Zeijts, T.E.J. van \ [1994]
help
Ditch banks as a conservation focus in intensively exploited peat farmland \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
Melman, T.C.P. \ Strien, A.J. van \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.