Login

Hydrotheek

help
Natuurvriendelijk waterloopbeheer breed toepasbaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ebbers, J. \ Pot, R. \ Sessink, J.T.M. \ 1995
help
Botanische samenstelling, oecologie en erosiebestendigheid van rivierdijkvegetaties [Boek]
Zee, F.F. van der \ 1992
help
Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties [Boek]
Sykora, K.V. \ Liebrand, C.I.J.M. \ Melman, P. \ 1987
Welke structuur en floristische samenstelling dient de begroeiing van een rivierdijk te hebben, die enerzijds een zo goed mogelijke waarborg biedt tegen aantasting door watererosie en anderzijds de natuurwaarde van dit biotoop zoveel mogelijk in stan ...
help
De effectiviteit van slootkantbeheer door Agrarische Natuur Verenigingen in het Groene Hart en Waterland [Boek]
Leewis, L. \ 2005
In eerder onderzoek naar slootkantbeheer werd geconcludeerd dat slootkantbeheer niet effectief was. In dit onderzoek zijn bij 8 Agrarische Natuur Verenigingen in het veenweidegebied van het Groene Hart en Waterland, de resultaten van slootkantbeheer ...
help
Extensief graslandbeheer op zeedijken : effecten op vegetatie, wortelgroei en erosiebestendigheid [Boek]
Sprangers, J.T.C.M. \ 1996
help
Botanische en civieltechnische kwaliteiten van vegetatie op Nederlandse zeedijken \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Sprangers, J.T.C.M. \ Fliervoet, L.M. \ 1991
help
Relatie beheer en erosiebestendigheid rivierdijken \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Zee, F.F. van der \ Drenth, E. \ 1991
help
Herprofilering van geuloevers : een onderzoek naar de wenselijkheid van geuloeveraanpassingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
Oosterbaan, B.W.J. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.