Login

Hydrotheek

help
Kansen voor soortenrijke slootkantvegetaties in veenweidegebieden \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Strien, A.J. van \ Keurs, W.J. ter \ 1988
help
De stikstofbalans van slootkanten : aspecten van natuurgerichte inrichting en beheer van veenweidegebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Melman, T.C.P. \ Oers, L.F.C.M. van \ Kemmers, R.H. \ 1990
help
Met oevers meer natuur : op zoek naar referentiebeelden en maatregelen voor aanleg, inrichting en beheer van natuurvriendelijke oevers [Boek]
Cuperus, R. \ Canters, K.J. \ 1992
Deze studie is uitgevoerd naar aanleiding van een gezamenlijk initiatief van RIZA (Ontwerpeisen ten behoeve van het ecologisch functioneren van milieuvriendelijke oevers) en DWW (Referentiebeelden natuurvriendelijke oevers).
help
Slootkanten : aanknopingspunt voor natuurbehoud in het veenweidegebied? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Melman, T.C.P. \ Udo de Haes, H.A. \ Strien, A.J. van \ 1986
help
Gebruik van bestrijdingsmiddelen langs akkerranden en slootkanten in de Haarlemmermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Snoo, G.R. de \ Wegener Sleeswijk, A. \ 1995
help
Slootkanten in veenweiden : natuurelement en ekologische infrastruktuur \ Nieuwsbrief Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland [Artikel]
Melman, T.C.P. \ 1988
Het zeer dichte netwerk van sloten is zeer typerend voor het Veenweidelandschap. Per vierkante kilometer polder is er zo'n 20 tot 25 km sloot en daaraan grenzend een dubbele lengte slootkant! Is dit zeer intensieve drainage systeem vanuit agrarische ...
help
Unsprayed field margins : implications for environment, biodiversity and agricultural practice : the Dutch field margin project in the Haarlemmermeerpolder [Proefschrift]
Snoo, G.R. de \ 1995
help
Kunstmeststrooien en natuurgericht slootkantbeheer \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Melman, T.C.P. \ Linden, J. van der \ 1988
help
Factors affecting the vegetation of ditch banks in peat areas in the western Netherlands \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
Strien, A.J. van \ Linden, J. van der \ Melman, T.C.P. \ 1989
help
Effects of mechanical ditch management of the vegetation of ditch banks in Dutch peat areas \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
Strien, A.J. van \ Burg, T. van der \ Rip, W.J. \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.