Login

Hydrotheek

help
Validatie van de monstermethode voor macrofauna en kiezelwieren : intern onderzoek naar de juistheid, bandbreedte en reproduceerbaarheid van monstername [Boek]
Servatius, L.A. \ 2008
Er zijn veel mogelijke variaties en foutenbronnen bij het bemonsteren en analyseren van macrofauna en diatomeeën. In dit onderzoek is getracht de ruimtelijke variatie van een monsterpunt te kwantificeren. Deze fout zal namelijk altijd optreden en ove ...
help
De effecten van natuurontwikkeling op de visstand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spier, J. \ Maandag, H. \ 2005
Om de ecologische effecten van natuurvriendelijke oevers in kaart te brengen, heeft Grontmij / AquaSense in opdracht van het toenmalige Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden (nu Waterschap Hollandse Delta) de visstand bemonsterd. Belangrijk ne ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude, monitoring 2003 [Boek]
Boer, W. den \ Wessels, Y. \ 2004
In 1996 heeft Rijkswaterstaat ter ontwikkeling van brakke natuur langs het Noordzeekanaal een natuurvriendelijke oever aangelegd. Volgens het monitoringprogramma wordt eens in de drie jaar uitvoerig onderzocht hoe de natuurvriendelijke oever zich ont ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude, monitoring 2000 [Boek]
Kruijsen, B.W.J.M. \ Wessels, Y. \ 2001
Langs de zuidoever van het Noordzeekanaal is in 1996 ter hoogte van het recreatiegebied Spaarnwoude een natuurvriendelijke oever aangelegd: Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude. De doelstelling van de natuurvriendelijke oever is het bieden van habita ...
help
Oeverstabiliteit onder invloed van peilveranderingen \ Ecologische effecten van peilbeheer: een kennisoverzicht [Hoofdstuk uit boek]
Wessels, Y. \ Boersen, K. \ Soesbergen, M. \ 2002
Het instellen van een natuurlijker peilverloop zal grotere aanpassingen vragen van de oeverbeheerder dan van de planten en de dieren in de oever
help
Floatlands als onderdeel van integraal waterbeheer in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koedood, J. \ Havekes, M. \ Tonkes, M. \ 1996
Floatlands of moeraseilanden zorgen voor een groene strook drijvende oever- en waterplanten op locaties waar dit in eerste instantie niet mogelijk lijkt
help
Van scheepvaartkanaal naar visbiotoop \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Rutjes, C. \ 2009
Voor de meeste vissoorten vormen scheepvaartkanalen een onaantrekkelijk leefgebied. Het bodemprofiel is er zeer eentonig, de oevers zijn kunstmatig en steil, vanwege golfslag en turbulentie door scheepvaart krijgen oever- en waterplanten geen kans om ...
help
Evaluatie sanering en herinrichting oevers Hollandsche IJssel [Boek]
Doze, J. \ 2005
Van al het moois aan natuur en landschap dat de zoetwatergetijdenrivier de Hollandsche IJssel omgaf was al veel verloren gegaan. Vandaar het besluit tot een grote schoonmaak van de waterbodem en het natuurvriendelijker inrichten van oevers. Rijkswate ...
help
Natuurvriendelijke oever 't Hannesgat, monitoring 2000 [Boek]
Kruijsen, B.W.J.M. \ Wessels, Y. \ 2001
Even ten zuidwesten van de Oranjesluizen bij Amsterdam is in de periode 1994-1998 een natuurvriendelijke oever aangelegd: Natuurvriendelijke oever ‘t Hannesgat. De doelstelling van de oever is het bieden van een habitat aan verlandende brakke moerasv ...
help
Ecologische evaluatie van uitgevoerde maatregelen in Amsterdamse stadswateren : onderdeel aquatische macrofauna [Boek]
Haaren, T. van \ Klink, A. \ Tempelman, D. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.