Login

Hydrotheek

help
Begroeiing van blokkenmatten \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Verkade, G.J. \ Veenbaas, G. \ Reitsma, J.M. \ 1992
help
Oevervegetatie kan functie geotextiel versterken : doorgroeibaarheid geotextielen onderzocht \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Ivens, E.A.M. \ Verkade, G.J. \ Reitsma, J.M. \ 1992
help
Ecologie van de vooroevergebieden van het Volkerak - Zoommeer [Boek]
Remmelzwaal, A.J. \ 1998
Na de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer is er veel geld en aandacht besteed aan de inrichting van de oeverzone. De buitendijkse gronden in het gebied zijn vrijwel overal beschermd tegen erosie, door de aanleg van aanliggende oeververdedigingen en ...
help
Veldgids: beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel [Boek]
Waterschap De Dommel \ 2005
In de gids is een groot aantal water- en oeverplanten terug te vinden die groeien in het water of langs de oever van beken en sloten in het Dommelgebied. Het doel van deze gids is om informatie te geven over de invloed van het beheer op deplantengroe ...
help
Monitoring natuurvriendelijke oevers langs de Zuid-Willemsvaart (1998) [Boek]
Reitsma, J.M. \ Munts, R. \ 1999
help
Natuurvriendelijke oevers : evaluatie van de stand van zaken in Nederland [projectteam A.J.M. Meijer ... et al.] [Boek]
Meijer, A.J.M. \ 2000
help
Begroeiing op vooroeververdedigingen en kribben in het benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Dulos, A.C. \ 1998
Vegetatiemonitoring van vooroeververdedigingen in het benedenrivierengebied. Met daarnaast aandacht voor de type van begroeiing (diepte beworteling, verhouting, kans op omwaaien, invangen van strooisel) en de mate van vegetaiebeheer
help
Overzicht projecten natuurvriendelijke oevers in Nederland : demo-versie 22-3-96 [Boek]
Meijer, A.J.M. \ Reitsma, J.M. \ Geelen, T. van \ 1996
help
Monitoring natuurvriendelijke oevers langs het Wilhelminakanaal (1995) [Boek]
Reitsma, J.M. \ Munts, R. \ Beek, G.C.W. van \ 1995
help
De ecologische status en potenties van de Hollandsche IJssel als zoetwatergetijderivier [Boek]
Sips, H.J.J. \ 1994
help
Monitoring milieuvriendelijke oevers : Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart (1993) [Boek]
Reitsma, J.M. \ Munts, R. \ Roosendaal, A.J.J.M. van \ 1993
help
Het ecologisch rendement van natuurvriendelijke oevers in Amsterdam : eindrapport [Boek]
Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning \ Bureau Waardenburg \ 1996
help
Begrazing van oevervegetaties door watervogels en muskusratten : literatuurstudie en aanzetten voor inrichting en beheer = Grazing of riparian vegetations by waterbirds and muskrats : literature survey and proposals for design and management [Boek]
Dirksen, S. \ Boudewijn, T.J. \ 1994
help
Het ecologisch rendement van natuurvriendelijke oevers in Amsterdam : toepassing van de Stowa methodiek op stadswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ibelings, B.W. \ Koedood, J. \ Smit, G.F.J. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.