Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Landbouwkundig en natuurtechnisch beheer van rivierdijkgrasland [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ [ca. 1986]
TAW brochure met richtlijnen voor natuurtechnisch en landbouwkundig beheer, bedoeld voor ontwerpers en beheerders van dijken en boeren en natuurbeschermers die met rivierdijkgrasland te maken hebben.
help
Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten [Boek]
Gaaff, A. \ Graaff, R. de \ Michels, R. \ Reinhard, S. \ Vrolijk, H. \ 2007
In dit onderzoek is de economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten in beeld gebracht. In tien karakteristieke gebieden zijn aan de hand van een protocol veldwaarnemingen gedaan om de effecten van graverij en vraat te bepalen ...
help
Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties [Boek]
Sykora, K.V. \ Liebrand, C.I.J.M. \ Melman, P. \ 1987
Welke structuur en floristische samenstelling dient de begroeiing van een rivierdijk te hebben, die enerzijds een zo goed mogelijke waarborg biedt tegen aantasting door watererosie en anderzijds de natuurwaarde van dit biotoop zoveel mogelijk in stan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.