Login

Hydrotheek

help
Landbouwkundig en natuurtechnisch beheer van rivierdijkgrasland [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ [ca. 1986]
TAW brochure met richtlijnen voor natuurtechnisch en landbouwkundig beheer, bedoeld voor ontwerpers en beheerders van dijken en boeren en natuurbeschermers die met rivierdijkgrasland te maken hebben.
help
Floatlands als onderdeel van integraal waterbeheer in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koedood, J. \ Havekes, M. \ Tonkes, M. \ 1996
Floatlands of moeraseilanden zorgen voor een groene strook drijvende oever- en waterplanten op locaties waar dit in eerste instantie niet mogelijk lijkt
help
Onderzoek aan natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal : samenvattend eindrapport [Boek]
Moller Pillot, H.K.M. \ Wijnhoven, A.L.J. \ Wolfshaar, H.J. v.d. \ 1989
De resultaten van de studie geven inzicht in de biologische waarde van natte oeverstroken voor het natuurbehoud en voor de sportvisserij terwijl tevens antwoord wordt gegeven op een aantal technische vragen die spelen bij de aanleg, inrichting en het ...
help
Integrale visie Amsterdam - Rijnkanaal en Lekkanaal : [nota] [Boek]
Rijkswaterstaat. Directie Utrecht \ 1997
help
Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties [Boek]
Sykora, K.V. \ Liebrand, C.I.J.M. \ Melman, P. \ 1987
Welke structuur en floristische samenstelling dient de begroeiing van een rivierdijk te hebben, die enerzijds een zo goed mogelijke waarborg biedt tegen aantasting door watererosie en anderzijds de natuurwaarde van dit biotoop zoveel mogelijk in stan ...
help
Een beschrijving van de vegetaties langs het Apeldoornsch Kanaal en een beoordeling van de waterkwaliteit hiervan aan de hand van de macrofauna [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1977
Dit rapport heeft tot doel een globaal overzicht te geven van de langs het Apeldoornsch Kanaal voorkomende plantensoorten en vegetatietypen. Hiertoe werd in opdracht van de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe in eerste instantie een floristische inventa ...
help
Wortellaag is sterkste punt bij grasdijken : onderzoek naar gedrag grasbekleding onder zware golfbelasting \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Smith, G.M. \ Seijffert, J.W.W. \ 1994
help
Samen werken aan goed water : opening oeverinrichtingsproject en symposium \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Galen, S. van \ 1995
help
Oeverconstructie - materialen als habitat voor de aquatische macrofauna : een onderzoek naar de aquatische macrofauna in relatie tot vijf verschillende oeverconstructies in het Prinses Margriet kanaal [Studentenverslag]
Koomen, A. \ 1992
Het doel van dit onderzoek is een beoordeling geven van de geschiktheid van verschillende oeverconstructie-materialen als habitat voor de aquatische macrofauna.
help
Beleidsstandpunt toepassing geimpregneerd hout in de waterbouw [Boek]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ 1994
help
Eindrapport : proefproject oeverbekleding van open colloidaalbeton langs de Westermeertocht in de Noordoostpolder [Boek]
Waterschap Noordoostpolder \ Vereniging Nederlandse Cementindustrie \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.