Login

Hydrotheek

help
Gecombineerde verwerking van groenmateriaal en baggerspecie : demonstratieproject [Boek]
Feenstra, L. \ 2005
In de huidige praktijk wordt groenmateriaal meestal samen met andere groenresten gecomposteerd. Omdat dit een relatief dure verwerkingsmethode is, wordt gezocht naar alternatieven. Een van de mogelijkheden is het gecombineerd verwerken van groenreste ...
help
Bijzonder inventariserend onderzoek van taluds en bermen van sterk verontreinigde watergangen in de provincie Overijssel [Boek]
Tauw Infra Consult \ [1993]
help
Monitoring van oevers Hollandsche IJssel, saneren natuurlijk? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kerkum, F. \ Oosterbaan, J. \ Kamps, R. \ Doze, J. \ 2005
Om de Hollandsche IJssel weer schoner en natuurlijker te krijgen heeft in 1996 de Stuurgroep Hollandsche IJssel besloten tot de uitvoering van een integrale aanpak van de rivier. Deze aanpak houdt onder andere in dat de vervuiling wordt weggehaald en ...
help
Effect van gecreosoteerde beschoeiing op de waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit [Boek]
Wee, P.J. van der \ 2001
help
Waterbodemverontreiniging door toepassen gecreosoteerd hout \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Heijnis, J.D. \ Keijzer, W.F. \ Boom, L. van \ 1992
help
Constructed shallow zones along navigation canals: vegetation establishment and change in relation to environmental characteristics \ Aquatic conservation : marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ Groenendael, J.M. van \ 2001
The aim of this study was to examine the relationships between the aquatic plant vegetation that becomes established and the physical and chemical characteristics of water and sediment, in order to find the determinants of species composition and the ...
help
Beperkingen en kansen voor waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Tukker, W. \ Groot-van Leerdam, M. de \ 2003
In ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal en de Zuid-Willemsvaart is de relatie onderzocht tussen de vegetatie en eigenschappen van water en waterbodem, met als doel de kenmerken te vinden die de aan- of afwezigheid van wortelende waterplanten ...
help
Evaluatie sanering en herinrichting oevers Hollandsche IJssel [Boek]
Doze, J. \ 2005
Van al het moois aan natuur en landschap dat de zoetwatergetijdenrivier de Hollandsche IJssel omgaf was al veel verloren gegaan. Vandaar het besluit tot een grote schoonmaak van de waterbodem en het natuurvriendelijker inrichten van oevers. Rijkswate ...
help
De sedimenthuishouding van kribvakken langs de Waal : het langjarig gedrag van kribvakstranden, de invloed van scheepsgeïnduceerde waterbeweging en morfologische processen bij hoge en lage afvoeren [Boek]
Brinke, W.B.M. ten \ 2003
help
De ecologische status en potenties van de Hollandsche IJssel als zoetwatergetijderivier [Boek]
Sips, H.J.J. \ 1994
help
Kwaliteit van water, bodem en oevers in het Waterschap Het Lange Rond, 1990 - 1991 [Boek]
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland \ 1992
help
Plan van aanpak integraal waterbeheer in de Hoeksche Waard [Boek]
Neut, D. van der \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.