Login

Hydrotheek

help
Duurzame waterkanten voor Giethoorn \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Gessel, C. van \ 2015
Giethoorn, het Venetië van het noorden, is een uniek dorp in de kop van Overijssel. Momenteel geroemd om zijn vele grachtjes, en binnenkort wellicht ook om zijn baanbrekende beschoeiing. Want dankzij drie slimme, samenwerkende bedrijven wordt een dee ...
help
De ene oever is de andere niet! : pilotstudie naar maatregel-effect relaties tussen natuurvriendelijke oevers en vis [Boek]
Rutjes, H.A. \ Haye, M.A.A. de la \ 2014
Natuurvriendelijke oevers zijn en worden in veel verschillende vormen aangelegd en ze zijn bedoeld voor meerdere kwaliteitselementen: macrofyten, macrofauna en vis. In verschillende studies is aangetoond dat NVO’s positieve effecten hebben op de ecol ...
help
Wat is het effect van troebel water in het Julianakanaal? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Arntz, J. \ Nijburg, J. \ 2013
Het Julianakanaal (Zuid-Limburg) is troebel. Maar wat is het effect hiervan op de flora en de fauna? In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg deed ingenieursbureau Tauw, samen met Adviesbureau Waterschakel, een jaar lang metingen in het kanaal.
help
Abiotische en biotische effecten van vertroebeling in het Julianakanaal \ H2O online [Artikel]
2013
Al vanaf 2009 is er middels luchtfoto’s aangetoond dat er sprake is van vertroebeling op het Julianakanaal. Vooralsnog is het onduidelijk geweest in hoeverre deze vertroebeling effecten heeft op de aanwezige flora en fauna. In opdracht van Rijkswater ...
help
Oevers voor vissen : evaluatie natuurvriendelijke oevers langs kanalen en boezemwateren \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kinderen, J. de \ Emmerik, W. van \ 2012
Natuurvriendelijke oevers vervullen als paai- en opgroeigebied een belangrijke rol voor vissen. Dit blijkt uit een onderzoek dat in 2000 plaatsvond en in 2011 werd herhaald. Essentieel daarbij is wel dat natuurvriendelijke oevers goed worden onderhou ...
help
Beheerplan natuuroevers Zuiderpolder en Spaarnwoude Noordzeekanaal [Boek]
Leguijt, R. \ Tanger, D. \ Verhelst, M. \ 2011
Bij aanleg was het belangrijkste doel van het gebied het creëren van ondiep brak water met de daaraan verbonden fauna. Een belangrijk nevendoel was het laten ontstaan van brakke graslanden. Die doelen zijn in velerlei opzichten gehaald. Verrassend wa ...
help
Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen RWS : onderbouwing keuze te monitoren maatregelen [Boek]
Reeze, B. \ Ohm, M. \ 2009
In dit document wordt de informatiebehoefte voor herstel- en inrichtingsmaatregelen van RWS Waterdienst nader uitgewerkt. Deze informatiebehoefte is uitgewerkt in een monitoringadvies per maatregel op parameterniveau (vogels, vissen, etc.). Het advie ...
help
Van scheepvaartkanaal naar visbiotoop \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Rutjes, C. \ 2009
Voor de meeste vissoorten vormen scheepvaartkanalen een onaantrekkelijk leefgebied. Het bodemprofiel is er zeer eentonig, de oevers zijn kunstmatig en steil, vanwege golfslag en turbulentie door scheepvaart krijgen oever- en waterplanten geen kans om ...
help
Langs de Maas 35 km nieuwe natuur(vriende)lijke oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. Voor planten en dieren is er weinig ruimte: bever, oeverzwaluw ...
help
Vormgeving van watergangen in stedelijk gebied [Studentenverslag]
Stokman, N. \ 2009
Voor een afstudeerscriptie is onderzoek gedaan naar de vormgeving van stedelijk water. Het doel van dit onderzoek is het maken van een stalenboek van watergangen inclusief oevers, dat gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van water in stedelijk geb ...
help
Oeverbemonstering IJsselmeer-Markermeer: resultaten 2008 & evaluatie pilot 2007-2008 [Boek]
Keeken, O. van \ Boois, I.J. de \ Wiegerick, H. \ Barneveld, E. van \ Leijzer, T. \ 2009
In 2007 en 2008 is een pilot-project uitgevoerd, waarbij de oevers langs het IJsselmeer en het Markermeer bemonsterd zijn op de samenstelling van de visstand. Tot dusver ontbrak een routinematige oeverbemonstering als onderdeel van de monitoringsverp ...
help
Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland [Boek]
Kempenaar, C. \ Franke, A.C. \ Lotz, L.A.P \ 2008
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. De gepres ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring 2004-2007 [Boek]
Bakker, N. de \ Besteman, B. \ Boedeltje, G. \ 2008
In 1996 is ter hoogte van Spaarnwoude langs het Noordzeekanaal een natuurvriendelijke oever aangelegd: Nvo Spaarnwoude. De doelstellingen die als uitgangspunt stonden werden uitgewerkt in streefbeelden voor de verschillende vegetatiezones. Hieruit on ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring vegetatie 2008 [Boek]
Besteman, B. \ Wieringen, M. van \ 2008
Het Noordzeekanaal wordt in de kaderrichtlijn water gekarakteriseerd als 'licht brak meer' (Drost 2005) en biedt kansen voor brakke natuur. Om natuur gebonden aan brakke systemen meer ruimte te bieden zijn op verschillende plaatsen in het Noordzeekan ...
help
Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder : monitoring vegetatie 2008 [Boek]
Besteman, B. \ Wieringen, M. van \ 2008
Het Noordzeekanaal wordt in de kaderrichtlijn water gekarakteriseerd als 'licht brak meer' (Drost 2005) en biedt kansen voor brakke natuur. Om natuur gebonden aan brakke systemen meer ruimte te bieden zijn op verschillende plaatsen in het Noordzeekan ...
help
Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder : monitoring 2004-2007 [Boek]
Bakker, N. de \ Besteman, B. \ Boedeltje, G. \ Wieringen, M. van \ 2008
In februari 2004 realiseerde Rijkswaterstaat langs het Noordzeekanaal de natuurvriendelijke oever Zuiderpolder. Hierbij werden natuurdoelstellingen geformuleerd en werd de uitgangssituatie van een aantal aspecten van het water, de oever en de natuur ...
help
Validatie van de monstermethode voor macrofauna en kiezelwieren : intern onderzoek naar de juistheid, bandbreedte en reproduceerbaarheid van monstername [Boek]
Servatius, L.A. \ 2008
Er zijn veel mogelijke variaties en foutenbronnen bij het bemonsteren en analyseren van macrofauna en diatomeeën. In dit onderzoek is getracht de ruimtelijke variatie van een monsterpunt te kwantificeren. Deze fout zal namelijk altijd optreden en ove ...
help
Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder : monitoring 2007 [Boek]
Boedeltje, G. \ Bakker, N. \ Besteman, B. \ 2008
In 2004 realiseerde Rijkswaterstaat langs het Noordzeekanaal de natuurvriendelijke oever Zuiderpolder (Nvo Zuiderpolder). Hierbij werden natuurdoelstellingen geformuleerd en werd de uitgangssituatie van een aantal aspecten van het water, de oever en ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring 2007 [Boek]
Boedeltje, G. \ Bakker, N. \ Besteman, B. \ 2008
In 1996 is ter hoogte van Spaarnwoude langs het Noordzeekanaal een natuurvriendelijke oever aangelegd. De oever bestaat uit een circa twee kilometer langgerekt binnenmeer met flauwe oeverzones, dat in open verbinding staat met het kanaal. De vestigin ...
help
Steile oevers remmen voortplanting \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Caulil, G. van \ 2007
Populaties van de kleine egelskop in de rivier de Swalm blijken genetisch vrijwel identiek. De snelle stroomsnelheid voorkomt seksuele voortplanting
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.