Login

Hydrotheek

help
Ontwikkelingen in het onderhoud van watergangen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Steenbakkers, J.C. \ 1985
help
Symposium ontwikkelingen in beheer en onderhoud \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1986
help
Meting van overstorthoogte en verschildruk met behulp van drukopnemers [Boek]
Homma, F. \ 1980
Voor een optimale gewasproduktie is een goede vochthuishouding van de grond een van de vereisten. Deze vochthuishouding moet aan twee criteria voldoen. In het voor- en najaar moet de grond droog genoeg zijn voor een goede bewerkbaarheid, zelfs voor z ...
help
Verruiming van de Zuid-Willemsvaart \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schuurman, J.B. \ 1983
help
Kwelonderzoek Twenthekanalen : gevolgen baggerwerk meergelegenheid Eefde [Boek]
Wesseling, B. \ 1988
help
Beschouwingen omtrent bouw en eigenschappen van enkele belangrijke typen van landbouwstuwen [Boek]
Werkgroep Kunstwerken voor de Waterbeheersing \ [ca. 1960]
help
Techniek en economie van het onderhoud van waterlopen [Boek]
Bijkerk, C. \ Waard, J. de \ 1968
help
Vergelijkend onderzoek naar de onderhoudskosten van waterlopen - 5A: Kostenrelaties [Boek]
Wilde, J.G.S. de \ Humbert, H. \ 1975
help
Modelonderzoek klepstuwen - 1: Stuw in sluis 1 bij Heino [Boek]
1973
Met behulp van een rekenprogramma kan het debiet worden bepaald uit waterstanden en klephoek
help
Modelonderzoek klepstuwen - 2: Stuw in de zandwetering bij Diepenveen [Boek]
1973
help
Uitwaterings- en schutsluizen 1900-1940 \ Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie [Hoofdstuk uit boek]
Disco, C. \ 1998
help
Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten - Dl. 5: Sloten en vaarten [Boek]
Herwaarden, G.J. van \ 1988
help
Wereld Kanalen Conferentie: rol waterschappen over het voetlicht (internationaal) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2011
Van 19 september tot en met 22 september 2011 vindt in Noord-Nederland de World Canal Conference plaats onder de titel Waterways-Ways of Value. Enkele waterschappen, waaronder Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, en de Unie van Waterschappen dragen bij ...
help
De samenwerking in een integraal waterbouwkundig project: de omlegging van de Zuid-Willemsvaart Maas - Den Dungen : Waterbouwdag \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Blokland, J. \ Voet, M. \ 2013
Bij leven had hij het vast hooglijk gewaardeerd, al het werk dat door 'zijn' Unionisten verzet wordt aan de Rosmalense Kloosterstraat. Hij was zelf immers een ondernemend man, 'Koopman-Koning' Willem 1, oprichter van de Generale Maatschappij, stichte ...
help
Debietmeting met een rechthoekige scherpe overlaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boiten, W. \ 1981
help
Brink depth method for flow measurements : (aanvullende metingen van Nederland op ISO/TC 113/WG 2(Secr-26)95) [Boek]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ Dommerholt, A. \ 1973
Afvoerbepalingen bij een rechthoekig kanaal waarin sprake is van een loodrechte overstortrand
help
Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond - no. 7: Algemeene beschouwing van het probleem van de detailontwatering en de infiltratie door middel van parallel loopende drains, greppels, slooten en kanalen [Boek]
Hooghoudt, S.B. \ 1940
help
Drie jaar praktijkervaring met de graskarper \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Riemens, R.G. \ 1980
Ter bestrijding van overtollige hoeveelheden waterplanten wordt sinds 1977 op uitgebreide praktijkschaal geexperimenteerd met de plantenetende graskarper. Zulks als alternatief voor de voorheen in deze wateren veelal toegepaste chemische en/of mechan ...
help
Graskarpers, ook goed voor de waterkwaliteit? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Klapwijk, S.P. \ 1979
Als het verlossende antwoord op het waterplantenprobleem in kleinere wateren wordt momenteel in Nederlandse waterschapskringen de graskarper binnengehaald. Literatuur over effecten op fysisch-chemische waterkwaliteit, plankton, macroflora, macrofauna ...
help
Toepassing nieuwe stuwtypen in Delfland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Sinke, M.D. \ 1985
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.