Login

Hydrotheek

help
State of the art on the legal and policy literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Boek]
Gier, T. de \ Gupta, J. \ Rijswick, M. van \ 2009
Dit rapport beschrijft de juridische vragen die voortvloeien uit het internationale klimaatregime, de belangrijkste juridische concepten zoals het „no-harm-principle‟, het „ability-to-pay-principle‟ en de ontwikkeling die men waarneemt richting een m ...
help
Klimaatverandering - probleem of kans? : ruimtelijke oplossingen en mechanismen voor de Nederlandse delta : een eerste verkenning [Boek]
Braakhekke, W. \ 2005
Het klimaat verandert.Welke consequenties dat precies heeft is onderwerp van internationaal onderzoek, maar sommige staan al vast. De zeespiegel stijgt en de rivieren in Noordwest-Europa krijgen hogere piekafvoeren. Extremen in neerslag zullen bij ee ...
help
Klimaatverandering: uitdaging en bedreiging voor waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2004
Deels simultaan met de Aquatech vond van 27 tot en met 29 september de internationale conferentie 'climate change: a challenge or a threat for water management?' plaats. Een verslag
help
Klimaat & hydrologie: bedreiging of kans? [Bijeenkomst] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Post, V. \ 2007
Is klimaatverandering iets wat je op je af laat komen, iets passiefs, als bedreiging of speel je in op een verandering, als kans. Vier presentaties op een NHV bijeenkomst (november 2007) wierpen meer licht op deze zaak. Presentaties over effecten van ...
help
Aannames Al Gore over zeespiegelstijging onjuist \ Duurzaamgebouwd.nl [Artikel]
Koster, P. \ 2010
Ligt de kust van Nederland straks bij Amersfoort? Ja, zegt Al Gore. Nee, zegt onderzoeker Paul Koster. De Noordzee komt volgens de laatste zelfs droog te vallen. Een bewering die grote gevolgen kan hebben voor het klimaatbeleid van de grote steden. C ...
help
Een ongemakkelijke waarheid : het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 2006
Bespreking van het boek van de Amerikaanse Al Gore over klimaatverandering. De Nederlandse versie is verschenen bij Meulenhoff (2006). De engelse versie is: An inconvenient truth : the planetary emergency of global warming and what we can do about it ...
help
Uncertainty in flood risk assessments: what are its major sources and implications? \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Moel, H. de \ Botzen, W.J.W. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2013
As with any calculation that uses models with various data sources and relationships, flood risk assessments are surrounded by considerable uncertainty. Investigating uncertainty and its propagation in flood risk assessments is complicated because of ...
help
De gouden rand van Nederland : ontwerpen aan een sterke, mooie en vitale kust \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2013
Eind dit jaar verschijnt de Nationale Visie Kust, een belangrijke bouwsteen voor het Deltaprogramma, waarin de plannen worden gesmeed om Nederland klaar te maken voor de klimaatverandering die ons deze eeuw te wachten staat. Veiligheid staat voorop. ...
help
Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkeling : zinvolle maatregelen verschillen per bodemtype en bodemgebruik \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gribling, C.C.M. \ Tuinstra, J. \ 2013
Hoe kan het bodem- en watersysteem meer ingezet worden voor klimaatadaptatie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen? De Technische Commissie Bodem bracht eind 2012 een advies Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkelin ...
help
Neerslagextremen en klimaatscenario’s \ Meteorologica [Artikel]
Groen, G. \ 2007
Zware buien hebben in augustus 2006 plaatselijk voor overlast gezorgd. Onderzocht is hoe de extreme uur- en dagneerslag past in het beeld van het huidige en toekomstige klimaat. Neerslagextremen worden gekenmerkt door de combinatie van neerslaghoevee ...
help
Klimaatverandering en overstromingen, met een focus op Nederland \ Van natuurlandschap tot risicomaatschappij : de geografie van de relatie tussen mens en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Bouwer, L.M. \ Vellinga, P. \ 2008
In de twintigste en eenentwintigste eeuw is de mens een klimatologische kracht van betekenis geworden. Het gezaghebbende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC ) concludeerde begin 2007 dat in de afgelopen honderd jaar de gemiddelde temperat ...
help
Nederland klimaatproof : LANDS-scenario's als hulpmiddel \ Geografie [Artikel]
Hoeven, N. van der \ Koomen, E. \ 2008
Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst nog in Nederland kunnen leven met de verwachte klimaatveranderingen? Binnen het programma Klimaat voor Ruimte doen verschillende partijen onderzoek naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het rui ...
help
Klimaatverandering en milieueffectrapportage : tijd voor een nieuw thema? \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Bel, D. \ 2008
In dit tijdschrift aandacht voor klimaatverandering. Hoe kunnen we plannen, programma's en besluiten eigenlijk toetsen op hun bijdrage aan klimaatverandering, vraag de auteur zich af, zonder er wéér een toets aan toe te voegen
help
Gemeentelijke Barometer zet in op weten, willen en werken \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
Naast het werk van Stichting RIONED dat de technische kant van de waterwereld belicht, zijn er ook HaskoningDHV en VNG die gezamenlijk hun Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving uitbrengen. Voor het onderdeel "water & klimaatadaptatie" sprak de ...
help
Transformation of precipitation time series for climate change impact studies [Boek]
Klein Tank, A.M.G. \ Buishand, T.A. \ 1995
help
Innovaties in het watersysteem in de 21ste eeuw \ State-of-the-art in land- en watermanagement [Hoofdstuk uit boek]
Vlist, M.J. van der \ 2003
Nieuwe kansen en uitdagingen voor het waterbeleid in de toekomst. Met aandacht voor klimaatverandering, bodemdaling en noodoverloopgebieden
help
Eindrapportage tweede fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II) : 1995-2001 - Klimaatverandering in Nederland : gevolgen en aanpassingsmogelijkheden [Boek]
Verhagen, A. \ Verhagen, Jan \ Schoenmaeckers, B. \ Programmabureau NOP \ 2001
Eindrapportage NOP II. Uitgave van Programmabureau
help
Klimaatverandering bij Overijsselse gemeenten: sectorale aanpak nog altijd troef, RO aan de zijlijn \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Berg, M. van den \ Bots, W. \ 2012
De stevige winterkou in februari ten spijt, wordt het klimaat warmer en natter. Dat vraagt ook om samenhangend gemeentelijk beleid. Maar uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat gemeenten 'klimaat' typisch sectoraal opvatten, waarbij de af ...
help
Tussenbalans van zeven jaar klimaatonderzoek \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Boer, J. \ 2011
In de afgelopen jaren is binnen Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaatonderzoek gedaan naar een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Overheden en bedrijven op risicovolle locaties gebruiken deze kennis om regionale klimaatadaptatiestrategi ...
help
Impact of climate change on the discharge of the river Rhine [Boek]
Parmet, B. \ Raak, M. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.