Login

Hydrotheek

help
Jaarverslag 2006 / InnovatieNetwerk \ Jaarverslag .. [Jaarverslag]
2006
In 2006 is de tweede instellingsperiode van InnovatieNetwerk van start gegaan. Deze tweede periode loopt nog tot 2010. De kerntaak van het InnovatieNetwerk blijft het ontwikkelen en in de praktijk doen brengen van grensverleggende innovaties binnen d ...
help
Spuiwater: vier zuiveringsmethoden getest, Juiste combinatie maakt honderd procent reiniging mogelijk \ Onder glas [Artikel]
Bouwman-van Velden, P. \ 2013
Nog altijd is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw door middel van spui groter dan menigeen vermoedt. Gelukkig blijkt het mogelijk om met deels bestaande, deels aangepaste reinigingsapparatuur spuiwater te ontdoen van gewasbes ...
help
Biodiversiteit werkt \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schaminée, J.H.J. \ Dekker, J.N.M. \ Dijk, J. van \ Dorland, E. \ Groenewoud-Groot, M. van het \ Tooren, B.F. van \ 2016
In 2010 is het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt gestart. Zoals uit de titel al spreekt, moet de vergaarde kennis een doorwerking krijgen in beleid en praktijk. Toepasbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. In dit nummer van LANDSCHAP worden ...
help
Project rond Kaderrichtlijn Water moet knelpunten oplossen : verantwoord middelengebruik biedt zicht op reëel toelatingsbeleid \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2007
WUR Glastuinbouw voert een project uit dat gericht is op het terugdringen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen door glastuinbouwbedrijven. Dit is nodig om op termijn te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Onderdelen van het p ...
help
Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt in Utrecht [Boek]
Wenneker, M. \ Kruijne, R. \ Vissers, M. \ 2012
In dit rapport zijn emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de fruitteelt naar het oppervlaktewater en grondwater beschreven. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de mogelijke groottes van de verschillende emissieroutes.
help
Ontwikkeling en toetsing van de lysimeter voor chrysantenbedrijven met diep grondwater : meetinstrument voor N en P emissie op praktijkbedrijven [Boek]
Voogt, W. \ Winkel, A. van \ Houter, B. \ 2009
De emissie vanuit de bodem bij teelten in kasgrond is moeilijk meetbaar, vooral in de situatie dat er geen werkend drainagesysteem aanwezig is. Lysimeters kunnen worden gebruikt om de uitspoeling c.q. emissie te kunnen vaststellen. Op zes bedrijven i ...
help
Emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw : samenvattingrapport [Boek]
Kruger, E. \ 2008
Waterschappen meten stoffen als nutriënten, zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater en influent en/of effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Concentraties gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater vormen ee ...
help
Nutrienten waterproof Vredepeel : gebruikswaardeonderzoek gecontroleerd vrijkomende meststoffen in de vollegrond [Boek]
Aendekerk, T.G.L. \ 2006
Het onderzoek in nutriënten waterproof is er op gericht om het verlies aan stikstof en fosfaat te beperken door een gewijzigd bemestingspatroon met het behoud van een goede bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.