Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 1114

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="landgebruik"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Introduction to the special issue on water management, communities and environment \ Water management, communities and environment : the low countries in comparative perspective, c. 1000 - c. 1800 [Artikel]
Reuss, M. \ 2006
De Noordzee vormde een voortdurende dreiging voor de kustgebieden in de Lage Landen. Naast overstromingsgevaar waren er de dreiging van turfwinning, bodemdaling van de veenachtige gronden. De vraagstelling van deze bundel (verslag van bijeenkomst in ...
help
Nederland klimaatproof : LANDS-scenario's als hulpmiddel \ Geografie [Artikel]
Hoeven, N. van der \ Koomen, E. \ 2008
Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst nog in Nederland kunnen leven met de verwachte klimaatveranderingen? Binnen het programma Klimaat voor Ruimte doen verschillende partijen onderzoek naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het rui ...
help
"Het Groene Hart" : verslag van het rondetafelgesprek in het kader van de voorbereiding van een advies van de VROM-raad over de ruimtelijke aspecten van de waterproblematiek in Nederland, gehouden op 15 oktober 2001 te Oude Ade \ Aan de overkant van het water wonen ook mensen : verslagen van vier rondetafelgesprekken over ruimte voor water in de regio : de Waalsprong, het Dommeldal, het Groene Hart, Hunze en Aa's - Meerstad [Hoofdstuk uit boek]
Steegh, J.P.R.M. \ Groot, J. de \ Egmond, M. van \ 2002
help
Milieudruk en milieukwaliteit in de ROM-gebieden : quickscan t.b.v. een evaluatie van het ROM-beleid [Boek]
Ransijn, M. \ Velde, R.J. van de \ Duijvenbooden, W. van \ Bleeker, A. \ Boersma, W.T. \ Bouwman, A. \ 1998
help
Beste grond te koop uit onvrede \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2005
De Ulsderpolder is aangewezen als noodbergingsgebied voor overtollig oppervlaktewater. Net als acht andere boeren moet Jan van 't Westeinde, akkerbouwer in Nieuweschans, de grond afstaan voor een nieuwe dijk. Enkelen, waaronder hij, hebben hun polder ...
help
Knelpunten in grondwaterbeheer vragen om systeemgerichte benadering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Aa, M. van der \ Brink, C. van den \ 2003
De werkgroep grondwater van de TCB heeft een beheerconcept ontwikkeld: systeemgericht grondwaterbeheer(SGGB). SGGB plaatst de interactie tussen landgebruik en het grondwatersysteem centraal, waarbij de natuurlijke potentie van het grondwatersysteem h ...
help
Some questions regarding problem definition in coastal management research \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Salz, P. \ 1999
help
Amsterdamse waterleidingduinen : natuur, waterwinning en recreatie \ Landschapsecologie : natuur en landschap in een veranderende samenleving [Hoofdstuk uit boek]
Geelen, L.H.W.T. \ Oosterbaan, B.W.J. \ 1999
help
Programmeringsstudie versnippering : onderdeel hydrologische aspecten [Boek]
Peerboom, J.M.P.M. \ 1989
In de voorliggende studie staat de vraag centraal "Welke rol speelt de hydrologie binnen de problematiek van de versnippering van het Nederlandse landschap", om van daaruit te komen tot een aantal onderzoeksaanbevelingen. Aangezien de hydrologie op z ...
help
Trends in groundwater quality in relation to groundwater age [Proefschrift]
Visser, A. \ 2009
Het doel van dit proefschrift is om trends in grondwaterkwaliteit aan te tonen, door specifiek rekening te houden met de reistijd van het bemonsterde grondwater. Daarbij is gebruik gemaakt van een groot aantal bestaande metingen van landbouwgerelatee ...
help
Door de bomen de bodem niet meer zien [Rede]
Bruijnzeel, L.A. \ [2008]
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Landgebruik en Hydrologie aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 18 december 2008
help
Zin en onzin van 'blauwe diensten': bieden ze nu wel of geen perspectief voor het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoekstra, R. \ 2004
'Blauwe diensten' zijn inspanningen die grondeigenaren en -gebruikers kunnen leveren ten behoeve van het waterbeheer. De term vloeit voort uit groene diensten'. Deze term wordt al jaren gebruikt voor het natuur- en landschapsbeheer. Het grote verschi ...
help
De staat van het klimaat 2008 : actueeel onderzoek en beleid nader verklaard \ De staat van het klimaat ... : actueel onderzoek en beleid nader verklaard / uitg. van het PCCC, het Platform Communication on Climate Change [Jaarverslag]
2009
In de nieuwe PCCC brochure worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd rond waterbeheer, omgaan met een groter overstromingsrisico en klimaatbestendiger natuur. Het jaar 2008 stond vooral in het teken van de Deltacommissie, zo stelt de Staat van het Kl ...
help
Jos Houterman, senior waterspecialist Indonesië, Euroconsult Mott MacDonald: "Het typisch Nederlandse waterbeheer is ook in Indonesië essentieel" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tuijn, J. van \ 2010
Op de grote mondiale waterconferenties is in korte tijd het begrip watergovernance erg populair geworden. Voor Nederland is het een vanzelfsprekendheid, maar internationaal is het vaak een eye-opener als een brug wordt geslagen tussen het waterbeheer ...
help
Blauwe diensten of blauwe plichten? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Absil, L. \ 2004
In H2O nr. 7 van 2 april jl. schrijft Rob Hoekstra van het CLM dat de discussie over 'blauwe diensten' blijft hangen in algemeenheden. Dat komt volgens Stichting Reinwater en de Waddenvereniging mede doordat niet altijd duidelijk is wanneer een boer ...
help
Kaders voor waterkwaliteit in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Abbink Spaink, P. \ Schreuders, R. \ 2005
De provincie Flevoland legt in haar Provinciaal Omgevingsplan kaders vast voor de toekomstige ontwikkelingen binnen haar grenzen. Omdat de Kaderrichtlijn Water als Europese richtlijn een belangrijke randvoorwaarde gaat vormen voor de kwaliteit van he ...
help
Waterzakken leiden tot forse ruimtebesparing : innovatieve vormen van waterberging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bals, J. \ Rijsberman, M. \ Adel, J. van den \ 2005
De ruimte in Nederland staat in een toenemende mate onder druk. Waterbeheerders zoeken ruimte voor uitbreiding van het oppervlaktewater, projectontwikkelaars en planologen claimen dezelfde ruimte voor stedelijke ontwikkelingen en natuurbeschermers wi ...
help
Dekker: "We spelen niet met veiligheid" : bijeenkomst over bouwen in de uiterwaarden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Tijdens een discussiebijeenkomst van de Nederlandse Waterkamer in het Watermuseum in Arnhem op 10 mei is door minister Dekker van VROM nogmaals benadrukt dat weliswaar mogelijkheden geschapen worden om het bouwen in uiterwaarden mogelijk te maken (op ...
help
Instituties voor adaptatie: is de Nederlandse institutionele structuur in staat zich aan te passen aan klimaatverandering? [Factsheet]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ 2008
Veel overheden proberen hun beleid meer in overleg met andere maatschappelijke partijen vorm te geven (van ‘government’ naar ‘governance’). Leent deze interactieve beleidsstijl zich wel voor een probleem als klimaatverandering? In het onderzoek wordt ...
help
Waterbeheersing : een taak voor heden en toekomst \ Het gemenebest [Artikel]
Visser, W.C. \ 1956
De verhouding tussen wateraanvoer en waterbehoefte beginnen zich in ons land snel te wijzigen. De opvattingen waarin het water als waardeloos goed optreedt, zullen moeten plaats maken voor de erkenning, dat het water waarde heeft. Er zal in droge per ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.