Login

Hydrotheek

help
Inspiring natural landscapes in a crowded country : five examples of nature-based solutions in Dutch landscapes [Boek]
Braat, Chris \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Hoedt, André ten \ Janssen, John \ Rossenaar, Arnout-Jan \ Sanders, Marlies \ Schipper, Piet \ Vegter, Uko \ Winter, Erwin \ 2016
help
Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties tussen ecosystemen [Boek]
Vos, W. \ Harms, W.B. \ Stortelder, A.H.F. \ 1982
In de jaren 1979 tot en met 1982 is er op het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" in opdracht van de Rijksplanologische Dienst gewerkt aan een vooronderzoek naar landschapsecologische relaties en hun betekenis v ...
help
Screening and understanding the importance of soil hydrology related factors in a SVAT scheme [Boek]
Metselaar, K. \ Dam, J.C. van \ Feddes, R.A. \ [2006]
In this report a simulation experiment using a hydrological water balance model is executed. Using a little simulation runs as possible, the experiment is set up to estimate the main effect of an individual variable on different water balance terms g ...
help
The role of water in the development of The Netherlands : a historical perspective \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Borger, G.J. \ Ligtendag, W.A. \ 1998
help
Bomen op en nabij waterkeringen, achtergrondenrapport [Boek]
Stoutjesdijk, T. \ 2001
help
Pilot Binnenveld : kansen voor de combinatie van nieuwe natuur en waterberging [Boek]
DLV Groen & Ruimte \ [ca. 2004]
Vanuit de gedachte dat natuur een groot belang heeft voor de leefomgeving van mensen, en tegelijkertijd dat Nederland klein is en de druk op de ruimte groot, is het concept van meervoudig ruimtegebruik ontstaan. Het beleidsdoel van dit concept is, de ...
help
Communicatie en voorlichting nationale landschappen : verslagen van interviews en bijeenkomsten, project 20427 [Boek]
Leneman, H. \ Kroon, S. van der \ Overbeek, G. \ Graaff, R. de \ 2006
Dit rapport kan beschouwd worden als achtergrond bij het hoofdrapport over communicatie en voorlichting over nationale landschappen (uitgave tevens 2006). Het bevat de integrale weergave van de interviews met provincies, gemeenten en waterschappen en ...
help
25 jaar herstel beken en sprengen : themakatern \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2014
De bijna honderd Veluwse beken en sprengen zijn sprankelende parels in het landschap. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lagen ze er nog vervuild en verwaarloosd bij. Dat ze nu weer schoon, zichtbaar en hersteld zijn is mede de verdienste van Wat ...
help
De betekenis van de Biesbosch voor de natuurwetenschap in het bijzonder de biologie \ Akademiedagen : voordrachten / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen [Artikel]
Zonneveld, I.S. \ 1957
Ook de fauna herbergt soorten die buiten dit landschap weinig algemeen tot zeldzaam zijn. Onder de zoogdieren is de otter te noemen, die in de rustige grienden en kreken nog voorkomt, hoewel zwaar belaagd door de mens. Het eerste meer serieuze botani ...
help
Natuurvriendelijke oevers. Handreiking [Boek]
Breukelen, S. van \ 2003
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie, nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Daarnaast wordt zo mogelijk ook voldaan aan de eisen die andere functies aan de oever stellen. Dit geldt zowel ...
help
Boven- en middenloop Baakse Beek-Veengoot : cultuurhistorische verkenning : cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling [Boek]
Wardenaar, K.J. \ Haartsen, A. \ 2010
In de Graafschap, Gelderland, liggen twee gekoppelde beken, de Baakse Beek en de Veengoot. De combinatie van de rijke geomorfologische basis en de gefaseerde occupatie heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan landschappen, waterhuishoudingssyst ...
help
Handleiding voor beplanting op en nabij boezemkaden [Boek]
Stoutjesdijk, T. \ 2001
help
Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Milieu, natuur en landschap [Boek]
Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivierplassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ve ...
help
Ravenvennen Zuid en Noord en Landgoed Arcen : OGOR meetnetten Limburg [Boek]
2006
De gebieden ‘Landgoed Arcen’ en ‘Ravenvennen’ vormen ecohydrologisch gezien eigenlijk één geheel en ze worden in deze studie dan ook gezamenlijk behandeld. Vanwege de grootte van het gebied is het opgesplitst in 2 deelgebieden: Ravenvennen Zuid en No ...
help
Een dijk van een dijk : Tiel krijgt eerste klimaatdijk van Nederland [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2012
Als alles meezit krijgt Tiel over een paar jaar de eerste multifunctionele klimaatdijk van Nederland - een hoge en vooral heel brede dijk die niet kan doorbreken. 'Een waterkerend landschap' wordt deze stille revolutie ook wel genoemd. Want op sommig ...
help
Maas en Waal bij Rossum - Heerewaarden (Bommelerwaard) \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Berendsen, H.J.A. \ 1988
help
Een landelijk systeem van ecotooptypen [Boek]
Everts, F.H. \ Vries, M.P.J. de \ Udo de Haes, H.A. \ 1982
help
Enkele 19e eeuwse plannen voor het Reitdieplandschap \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kruiger, J. \ 1989
Aan het begin van de 19de eeuw lijkt de natuur met al haar onvoorspelbare en onheilbrengende grillen een enorme druk uit te oefenen op de menselijke exploitatie van het land. Met name de onstuimigheid van het water zorgt voor veel problemen in het la ...
help
Zoeken naar ruimte \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
verhoef, F.C. \ 1996
Het Gelderse rivierdijkenplan, waarin gezocht wordt naar het samengaan van cultuurhistorie en verruiming van de rivier.
help
Een beek zonder verleden : alles wordt anders \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Boetze, W. \ 2014
Waar we in de vorige eeuw beken rechttrrokken, graven we ze nu weer in hun oude loop uit. Bij Ter Apel is zelfs een nieuwe beek gegraven. Waterschap Hunze en Aa's moet de Runde koppelen en laten doorstromen. In gesprek met Dienst Landelijk Gebied hee ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.