Login

Hydrotheek

help
Eindrapport Nieuw Limburgs Peil [Boek]
Waterschap Peel en Maasvallei \ 2010
n de periode 2005 – 2007 heeft het waterschap samen met partners voor de Peelrestanten in Noord- en Midden-Limburg het GGOR uitgewerkt in de zogeheten pilots Noord- en Midden- Limburg. Op basis van de kennis die tijdens deze processen is opgedaan, he ...
help
Een nieuwe vindplaats van de Beenprik in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Leenders, E. \ 2008
In het voorjaar van 2007 werd tijdens een visbemonstering van de Aalsbeek ten zuiden van Tegelen een volwassen Beenprik (Lampetra planeri) aangetroffen. Omdat het een nieuwe vindplaats van een zeer zeldzame vissoort in Limburg gaat, worden hier detai ...
help
You gain some funding, you lose some freedom : the ironies of flood protection in Limburg (The Netherlands) \ Environmental science & policy [Artikel]
Wesselink, A. \ Warner, J.F. \ Kok, M. \ 2013
In this paper we show how applying an analytical framing of hegemony to policy making can draw out strategic positioning and negotiation of the actors involved that would remain hidden with a more rationalistic analysis. We show how long established ...
help
Waarnemingen van piscivorie bij juveniele roofblei \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pollux, B.J.A. \ Pollux, P.M.J. \ 2007
De Roofblei is een uitheemse vissoort die de laatste jaren sterk in aantal toeneemt. In limburgse beken komten vislarven vaak voor in kleine schooltjes die bestaan uit één vissoort. Opmerkelijke waarnemingen van predatie door pasgeboren roofblei op l ...
help
Erosie en wateroverlast in Zuid-Limburg \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ 1985
help
Bronnen in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hendrix, W.P.A.M. \ 1990
help
Geen waterketenbedrijf in Limburg : ondanks positieve resultaten van de pilots haken partijen af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De oprichting van één waterketenbedrijf in Limburg is van de baan. De Stuurgroep Waterketen Limburg concludeert dat bij de betrokken partijen (gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijf en de provincie) onvoldoende draagvlak bestaat om daadwerkelijk ...
help
"Zonder krachtige centrale aansturing komt van het landelijk beleid niets terecht" : Henk van Alderwegen, voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
Lange tijd zag het er naar uit dat als in Nederland ergens een waterketenbedrijf gevormd zou gaan worden, dat in Limburg het geval zou zijn. Vanaf 1973 was daar het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer in één hand, namelijk van het Zuiveringschap Limburg ...
help
Limburg krijgt een waterleidingsbedrijf : provinciaal reorganisatieplan door de Kroon goedgekeurd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Soest, J. van \ 1985
help
Waterzuivering met stofexplosiegevaar : meer rendement en veiligheid bij slibdroger door nieuw filtermateriaal \ Solids processing Benelux [Artikel]
Oonk, J. \ 2009
Het probleem met de oude filterslangen bij de slibdroger van het Waterschapsbedrijf Limburg in Hoensbroek was dat deze onder invloed van de hoge procestemperaturen (meer dan 100ºC) strak rond de korven krompen. Zo strak dat het stof niet meer afgesch ...
help
In search for springs in the northern part of the Province Limburg (The Netherlands) \ Crunoecia [Artikel]
Fellinger, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1996
As part of their water management policy the Waterboard Peel and Maasvalley and the Limburg Water Pollution Control Authority started a search for springs. The general objective of the research was to locate and typify springs and related water types ...
help
Waterschap Peel en Maasvallei biedt met K-waarden kaart unieke service \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2005
Waterschap Peel en Maasvallei streeft ernaar de waterautoriteit te zijn voor noord en midden Limburg. Kernbegrippen daarbij zijn efficiency en klantgerichtheid. Als zich dan de mogelijkheid voordoet de klant (lees: belasting betalende inwoner) extra ...
help
Ria Doedel, directeur Waterleiding Maatschappij Limburg: "Kabinet geeft geen koers aan voor de water" [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
De provincie Limburg verrast de rest van Nederland af en toe. Toen enige jaren geleden alles erop leek te wijzen dat daar het eerste Nederlandse waterketenbedrijf tot stand zou komen, met als basis Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en het Zuive ...
help
Hydrologische systeemanalyse Noord- en Midden-Limburg : eindrapport [Boek]
IWACO \ 1993
help
De opmars van de Vuurlibel in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Akkermans, R.W. \ Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2011
De Vuurlibel (Crocothemis erythraea) heeft ongeveer in tien jaar tijd heel Limburg weten te koloniseren. Na een eerste vondst in 1968 bij Elsloo werd de soort in 1995 voor de tweede maal gezien in de Doort bij Echt. Nog jaren lang was de soort zeldza ...
help
Stroomgebieden, wegzijgings- en kwelgebieden in het waterschap Noord-Limburg en de aangrenzende gronden langs de Maas [Boek]
Ernst, L.F. \ 1970
help
Zuiveringschap Limburg gaat derde slibdroger bouwen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leijsten, K. \ 2000
De bouw van een nieuwe droger op de zuivering Susteren maakt het verbranden van zuiveringsslib bij ZL overbodig
help
Droging van zuiveringsslib en verwerking van droogresten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Man, A. de \ 1998
help
Jaarvergadering Limburgse waterschapsbond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heel, R.W.S.M. van \ 1995
help
Waterschap Roer en Overmaas niet gehinderd door traditie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.