Login

Hydrotheek

help
Lineair programmeren bij het bepalen van de optimale waterverdeling in droge tijden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Posthumus, A.G. \ Kloet, P. van de \ 1981
help
Identification on the movement of water in unsaturated soils : the problem of identifiability of the model \ On identification of nonlinear systems [Hoofdstuk uit boek]
Mous, S.L.J \ 1994
help
Group decision support in coastal zone management policy analysis \ Proceedings third international symposium on the analytic hierarchy process [Hoofdstuk uit boek]
Forman, E.H. \ Gerrits, M. \ Rijsberman, F.R. \ 1994
help
Een integraal beheersmodel met een genetisch algoritme ter ondersteuning van de besluitvorming in water- en milieuprojecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groen, J. \ 1994
help
Interactief waterbeheer : ontwikkelingen naar internationaal beheer van riviersystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ast, J.A. van \ 1998
In dit artikel wordt eerst een schets gegeven van de veranderingen in het Nederlandse waterbeheer die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze de ontwikkelingen zich in de naaste toekomst naar ve ...
help
13e onderzoekbijeenkomst in teken van 'toolbox' en ander water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dorst, R. van \ 1996
help
Dynamisch simulatiemodel voor beslissingsondersteuning in het waterbeheer van de AWD \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mosch, M.J.M. \ Olsthoorn, T.N. \ 1997
AWD staat voor Amsterdamse Waterleidingduinen
help
Toepassing CRIME-DAV bij WMO voor keuze zuivering op Hammerflier : instrumentarium voor de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening (3) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sombekke, H.D.M. \ Rotterdam, J.J. van \ Paassen, J.A.M. van \ 1997
help
RIZA workshop 'Integrale afweging voor waterkwaliteitsbeheerders' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuiper, P. \ 1998
help
Real-time water management of the Rijnland storage basin \ Advances in water resources technology and management [Hoofdstuk uit boek]
Vermeulen, C.J.M. \ Hartong, H.J.G. \ Kruiningen, F.E. van \ 1994
help
Prioritering van herstelmaatregelen voor de functiewateren in de provincie Friesland : eindrapport [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1997
help
Bedrijfsvergelijking in de waterschapssector in de praktijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Admiraal, R.J. \ 1998
help
'In gesprek met (grond)water' : enige achtergrond over het project Waternood \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Prak, H. \ Siefers, H.J. \ Zeeman, W.P.C. \ 1997
Het project Waternood (watersysteemgericht normeren, ontwerpen en dimensioneren) is door de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden en Unie van Waterschappen opgezet voor oppervlaktewatersystemen
help
De rol van de netwerk- en watersysteembenadering : het algemeen belang in het waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vilsteren, W.A. van \ Peerdeman, C.P. \ Horst, M. van der \ 1997
help
Models for water quality management : prediction uncertainty and educated speculation \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Straten, G. van \ 1997
help
Comprehensive approaches to water management \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Rooy, P.T.J.C. van \ Jong, J. de \ Jagtman, E. \ 1997
help
Tussen verstand en gevoel : over de mens in een veranderende omgeving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hall, A. van \ 1998
help
Het beleids- en beheerproces : waterschappen in beweging. 3. De rol van het algemeen bestuur van een waterschap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Mellema, L.J. \ Zwan, J.M. van der \ 1998
help
Rationele budgettering en planning van onderhoud in het waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Looij, M.P.A.M. van de \ Brouwer, R. \ 1998
help
Organisatie toekomstig waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vlies, J. van der \ Putter, P. de \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.