Login

Hydrotheek

help
Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2008 \ Luchtkwaliteit : jaarverslag... / Laboratorium voor Luchtonderzoek, Afdeling Luchtkwaliteit [Jaarverslag]
Beijk, R. \ 2009
Dit jaaroverzicht geeft een samenvattend beeld van de Nederlandse luchtkwaliteit en de belasting van bodem In Nederland zijn in 2008 enkele overschrijdingen van de Europese normen voor de luchtkwaliteit gemeten. Net als in 2007 jaar waren mede door g ...
help
N2O and CH4 emission from wastewater collection and treatment systems : state of the science report [Boek]
2011
STOWA heeft met een aantal internationale onderzoekspartners, verenigd in de Global Water Research Coalition, onderzoek uitgevoerd naar de emissie van broeikasgassen uit rwzi's. Het gaat daarbij om N20 (stikstofoxide) en CH4 (methaangas), Het onderzo ...
help
N2O and CH4 emission from wastewater collection and treatment systems technical report [Boek]
2011
STOWA heeft met een aantal internationale onderzoekspartners, verenigd in de Global Water Research Coalition, onderzoek uitgevoerd naar de emissie van broeikasgassen uit rwzi's. Het gaat daarbij om N20 (stikstofoxide) en CH4 (methaangas), Het onderzo ...
help
Modelling and observing urban climate in the Netherlands [Boek]
Hove, B. van \ Steeneveld, G.-J. \ Jacobs, C. \ Maat, H. ter \ Heusinkveld, B. \ Elbers, J. \ Moors, E. \ Holtslag, B. \ cop. 2011
Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 zal de gemiddelde temperatuur in Nederland in de komende decennia verder stijgen. Hittegolven zullen naar verwachting vaker voorkomen en de intensiteit van met name zomerse buien kan toenemen. In ste ...
help
Ecosysteemdiensten in Zuid-Holland : ecosysteemdiensten op de kaart voor de beleidsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving [Boek]
Hendriks, Kees \ Grashof-Bokdam, Carla \ Nijs, Ton de \ Vos, Claire \ Meeuwsen, Henk \ Schouten, Thijs \ Zoest, Roland van \ Schuiling, Rini \ Wegman, Ruut \ 2018
Het doel van deze studie is het in beeld brengen van de vraag en het aanbod van de belangrijkste ecosysteemdiensten die worden geleverd door het huidige areaal natuur en groen in Zuid-Holland.
help
Integrale normstelling stoffen : milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht [Boek] - 2e geactualiseerde versie
Stuurgroep Integrale Normstelling Stoffen \ 1999
help
Groen in de stad : waterhuishouding [Factsheet]
Hiemstra, J. \ 2018
Voldoende en goed functionerend groen is essentieel voor de leefbaarheid in de stad. Indien op de juiste manier aangelegd en onderhouden, kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de waterhuishouding in het stedelijk gebied en daarmee aan de klima ...
help
Beknopte milieueffectrapportage op planniveau : in het kader van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn [Boek]
Schoumans, O.F. \ Schröder, J.J. \ Groenendijk, P. \ Koeijer, T.J. de \ Renaud, L.V. \ Luesink, H.H. \ Kruseman, G. \ 2013
Om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn Water te realiseren, voert de rijksoverheid actief beleid om de nutriëntenbelasting vanuit de landbouw naar het grondwater en oppervlaktewater terug te dringen. Ter voorbereiding van d ...
help
Environmental risk limits for benzyl chloride and benzylidene chloride [Boek]
Smit, C.E. \ 2010
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor benzylchloride en benzylideenchloride. Deze stoffen worden gebruikt voor industriële processen, onder ander bij de productie van kleurstoffen. De onderzochte stoffen staan op de lijst van stoffen, waar ...
help
Identifying and crossing thresholds in managing moorland pool macroinvertebrates [Proefschrift]
Kleef, H.H. van \ 2010
Landschappen en ecosystemen worden sterk beïnvloed door menselijke activiteiten. Verlies, versnippering, vermesting, verzuring en verdroging van habitat bedreigen het voortbestaan van veel soorten. Dit is ook het geval in vennen, welke door hun voeds ...
help
Syntheserapport MKBA RAS Kennis voor Klimaat project HSRR 3.6 : eindrapport, aangepast naar aanleiding van externe reviews en bestuurlijke behandeling [Boek]
Buijs, S. \ Houwen, M. \ Wal, L. van der \ 2014
In project HSRR3.6 stond de vraag centraal welke klimaatadaptieve maatregelen vanuit economisch en maatschappelijk perspectief optimaal zijn in concrete gebiedsontwikkelingen. In Bergpolder Zuid gaat naar verwachting op termijn schade ontstaan door h ...
help
Rotterdam wil groen van boven worden \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Hiddema, P. \ 2008
Rotterdam werkt aan een plan voor grootschalige toepassing van groene daken. Die zijn nuttig om wateroverlast bij zware regenval te beperken. Het eerste groene dak is op 21 januari 2008 geopend op het gemeentearchief
help
Extensieve groendaken [Boek]
Mentens, J. \ Hermy, M. \ Raes, D. \ 2002
Informatie over de betekenis van 'groendak' en de verschillende definities die hierover bestaan. Wat zijn de mogelijkheden van toepassing van groendaken en wat zijn de voordelen van de aanleg van groendaken? Inhoud: Inleiding; Wat zijn groendaken?; E ...
help
Het waterbufferend vermogen van groendaken \ Roofs : het onafhankelijke dakenvakblad [Artikel]
2007
Gemeenten en waterschappen zijn op zoek naar andere methoden om de piekbelasting van regenval op te kunnen vangen. De groendakbranche wijst erop dat grootschalige toepassing van groendaken een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Groendaken houden im ...
help
Good practice in air and water management systems for Europe : transferring lessons for the use of telematics in the sustainable management of environmental resources [Boek]
Jaskulke, E. \ Zirm, K. \ Price, F. \ Robson, N. \ Azzali, S. \ 1999
help
A comparison of numerical methods for air-quality models [Boek]
Stijn, T.L. van \ Eijkeren, J.C.H. van \ Praagman, N. \ 1987
Uitgave KNMI
help
Statistische analyse van de gegevens t.b.v. het project "Hydrobiologische gevolgen van luchtverontreiniging" [Boek]
Braak, C.J.F. ter \ 1979
help
The determination of acid-deposition-related compounds in the lower atmosphere [Proefschrift]
Keuken, M.P. \ 1989
help
Biomonitoring met epifyten in het Noordhollands Duinreservaat [Boek]
Aptroot, A. \ 1991
help
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : taken en werkwijze, versie 2014 [Boek]
Velthof, G.L. \ Oenema, O. \ 2014
De sterke intensivering in de tweede helft van de 20e eeuw heeft mede geleid tot een ‘mestprobleem’ of ‘meststoffenprobleem’ of ‘mineralenprobleem’ of ‘nutriëntenprobleem’. Er ontstond een overschot aan stikstof en fosfaat in de landbouw en dat leidd ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.