Login

Hydrotheek

help
Alle emissies op internet \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]Website www.emissieregistratie.nl
Oosterhof, H. \ 2002
Officiële landelijke emissiegegevens van verontreinigende stoffen van Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op de jaarlijkse emissieregistratie. Die wordt gebruikt als nationaal instrument om emissies ten behoeve van de voortgang van het milieubeleid ...
help
Consequenties van milieuhygienische beleid en normstelling voor de verwerking van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, J.J. van den \ Berndsen, W. \ 1987
help
Hydrologisch scherm als isolering van bodemverontreiniging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruggeman, G.A. \ Snelting, H. \ 1985
Hydrologische schermen kunnen worden gecreeerd met behulp van combinaties van onttrekkings- en retourputten, waarmee tevens sanering van bodem en grondwater in situ kan plaatsvinden
help
Terugblik op de werking van geurfilters bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Speet, F.P. \ 2002
help
Emissies en verspreiding van fluoriden [Boek]
Mennen, M.G. \ cop. 2010
De emissies van fluoriden door de Nederlandse industrie naar lucht en oppervlaktewater, en daarmee de concentraties in lucht, regenwater en gras, zijn tussen 1985 en 2008 sterk afgenomen. De huidige emissies en concentraties in de lucht hebben geen g ...
help
Retentie- en afbraakprocessen in de bodem : voordracht gehouden in het kader van de PAO-cursus 'Interimwet Bodemsanering vanwege bodemverontreiniging', Delft, november 1983 [Boek]
Hoeks, J. \ 1983
help
Bestrijdingsmiddelen in lucht en neerslag \ Bestrijdingsmiddelen en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Jong, F.M.W. de \ Leendertse, P.C. \ 1999
help
Waterbodems, chemische tijdbommen? \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Stortelder, P.B.M. \ 1992
help
Uitloogtesten voor verontreinigde grond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zevenbergen, C. \ Keijzer, J. \ 1989
help
Milieubalans 2009 \ Milieubalans... [Jaarverslag]
2009
De Milieubalans is de bij wet gevraagde rapportage over de toestand en de trends in het milieu, in relatie tot het gevoerde milieubeleid en maatschappelijke ontwikkelingen, die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) jaarlijks uitbrengt. Dit jaar i ...
help
Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - 1: Bestrijding in transportleidingen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1979
help
Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - Afdekking van installatie-onderdelen : (constructies en materialen) [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1982
help
Wanneer is geurhinder acceptabel? : behoefte aan genormaliseerde methode voor bepalen hinderlijkheid \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Boom, T. \ Valk, K. \ 2003
Het Ministerie van VROM heeft aan Witteveen+Bos en TNO-MEP opdracht gegeven de bestaande methoden voor het bepalen van geurhinder te evalueren. Het NNI heeft aan VROM geadviseerd onderzoek uit te voeren gericht op het ontwikkelen van een genormalisee ...
help
Kwaliteit Drentse waterbodems [Boek]
Zuiveringsschap Drenthe \ 1990
help
Milieuhygienisch beleidsplan Gelderland, 1987 - 1990 naar een samenhangend beleid : voorontwerp [Boek]
Gelderland \ 1986
Dit voorontwerp Milieuhygiënisch Beleidsplan bevat de voorlopige beleidsvoornemens, waartoe Gedeputeerde Staten van Gelderland op 24 juni 1986 hebben besloten.
help
Interprovinciale rapportage milieu, water, landbouw en natuur 2002 \ Interprovinciale rapportage Milieu, Water, Landbouw en Natuur ... / Interprovinciaal Overleg IPO [Artikel]
2003
help
Environmental radioactivity in the Netherlands : results in 2009 [Boek]
Groot, M.C.E. \ Knetsch, G.J. \ 2011
The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports on behalf of the Netherlands to the European Union about radioactivity in the environment. Radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption li ...
help
VEWIN gispt manier waarop milieucriteria voor stoffen ter bescherming van bodem en water in nota zijn uitgewerkt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1989
help
Smaak- en geurdrempels van benzine-additieven en voorkomen in waterwingebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voogt, P. de \ Puijer, L. \ Vink, C. \ Wezel, A. van \ 2009
Methyl-t-butylether (MTBE), ethyl-t-butylether (ETBE) en methyl-t-amylether (TAME) worden als loodvervanger aan benzine toegevoegd. Hun gebruik stijgt sterk. Door hun hoge persistentie, wateroplosbaarheid en vluchtigheid verspreiden ze zich bovendien ...
help
Afvalwaterzuivering en stankhinder, kan het minder? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.