Login

Hydrotheek

help
Geen brug te ver : sociaal leren, communicatie en participatie bij duurzaam regionaal waterbeheer [Boek]
Tuyl, Anton van \ Maarleveld, Marleen \ 2009
In dit boekje worden zes thema's nader belicht. Dit zijn thema's waarop deelnemers van het Brugatelier Communicatie en Participatie in het regionaal waterbeheer ervaringen hebben uitgewisseld in verdiepende discussies. De thema's zijn: - helderheid s ...
help
Samenwerking in crisisbeheersing [Boek]
Nieuwenhuis, M. \ Verbraak, G. \ Roosmalen, D. van \ 2012
In 2020 vormen de waterschappen een (veer)krachtig partnerschap in crisisbeheersing. Zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. Dit bereiken zij door vergaande samenwerking tussen de waterschappen en door het aangaan van opti ...
help
Autonome financiering watertaken essentieel \ Water governance [Artikel]
Hieltjes, H. \ 2013
Nederland kan niet functioneren zonder adequaat waterbeheer. De financieringsbehoefte van het waterbeheer groeit. Echter, de financiële draagkracht van Nederland stagneert. Hier ligt een zware opgave.
help
Monitoring door Building with Nature en de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers: een vergelijking [Boek]
Sluis, C. van \ Voorbergen, A. \ Ysebaert, T. \ 2013
De concepten die Ecoshape vanuit het innovatieprogramma Building with Nature (BwN) ontwikkelt en het creëren van Klimaatbuffers door CNK vertonen raakvlakken en Ecoshape en CNK willen het werk aan toekomstige klimaatbuffers verder stroomlijnen en ver ...
help
Waterschappen tussen technische en sociale rationaliteit \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Graaff, T.E. de \ Gerrits, L.M. \ Edelenbos, J. \ 2009
Hoogheemraadschappen en waterschappen zijn continu bezig met de plaats van water in de maatschappij. Lange tijd was dit een vanzelfsprekende bezigheid. De veiligheid van dijken en bescherming tegen hoog water had de hoogste prioriteit en daarover was ...
help
Lessen en gevolgen van Ruimte voor de Rivier: het succes van draagvlak \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2013
Wetenschappers van UNESCO-IHE in Delft hebben in opdracht van de Programma Directie Ruimte voor de Rivier (PDR) onderzoek gedaan naar de succesfactoren en de effecten van het programma Ruimte voor de Rivier. Civiele Techniek sprak met de betrokken on ...
help
Nieuwe rolverdeling in de waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Groot, P.J.M. \ 2014
De rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gww-sector is sterk aan het veranderen door toepassing van nieuwe contractvormen en eisen vanuit de Aanbestedingswet. Ook bij waterschappen moeten projecten worden uitgevoerd in een toenem ...
help
Een evaluatiekader voor ontgrondingen : een studie naar de maatschappelijke gevolgen van ontgrondingen \ Water governance [Artikel]
Haaften, M. van \ Heijman, W. \ Rietveld, M. \ 2015
Op 1 februari 2008 verdween de plicht van provincies om van tevoren vastgestelde hoeveelheden zand en grind te leveren. Deze beleidswijziging van taakstelling naar marktwerking werd doorgevoerd vanwege een slechte voorspelbaarheid van de behoefte aan ...
help
Fysica van samenwerking - [I]: Naar een krachtenfusie van burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven [Boek]
Rooij, A. de \ Driesprong, P. \ 2001
Al in de jaren 90 van de vorige eeuw experimenteerde Rijkswaterstaat met het project InfraLab. Daarbij werd een door de omgeving hoog gewaardeerde aanpak voor burgerparticipatie in planvorming in praktijk gebracht. De wens om deze ervaringen met burg ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.