Login

Hydrotheek

help
Zuiver afvalwater is zuivere koffie : verwerking afvalwater op melkveebedrijven \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Lazeroms, A.J.M. \ Molenaar, C. \ 1992
help
Stikstofverliezen op beweid grasland : een quickscan [Boek]
Oenema, O. \ Corre, W.J. \ Meer, H.G. van der \ 1999
help
Afvalwaterproblematiek melk (rund)veehouderij [Boek]
Coordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren \ 1995
help
Rietplanten prima geschikt voor zuiveren afvalwater : onderzoek GTD Oost-Brabant \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Galen, S. van \ 1997
help
Verantwoord boeren versus verantwoord lozen [Boek]
Asseldonk, M.A.P.M. van \ 2001
help
De aanpak zware metalen op melkveebedrijven [Boek]
Kool, A. \ Jongbloed, A.W. \ Moolenaar, S.W. \ Hilhorst, G.J. \ Schans, F.C. van der \ 2006
In dit rapport zijn de stromen van koper en zink op melkveebedrijven geanalyseerd. Dit resulteert in een aantal aanknopingspunten om de belasting van deze zware metalen vanuit de melkveehouderij te beperken. We werken dit beeld uit aan de hand van de ...
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Schatting van de kans op infectie van melkkoeien door mond- en klauwzeervirus na verspreiding via water [Boek]
Schijven, J.F. \ Rijs, G.B.J. \ Roda Husman, A.M. de \ 2004
Mond- en klauwzeer (MKZ) is een virale ziekte onder gedomesticeerde en wilde evenhoevige dieren. Het doel van deze studie was het schatten van de kans op infectie van melkkoeien door het drinken van met MKZ-virus besmet oppervlaktewater door illegale ...
help
Quick-scan om geschiktheid van slootwater als drinkwater voor weidevee te bepalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hovenkamp - Obbema, I.R.M. \ Counotte, G.H.M. \ Roos, C. \ Dokkum, H.P. van \ 1998
De Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en het Hoogheemraadschap hebben een meldpunt voor klachten en/of vragen over de waterkwaliteit ingesteld. Er is daarom behoefte een aan 'refentiekader'. Het opgestelde referentiekader bestaat uit een c ...
help
Quantitative risk assessment of FMD virus transmission via water \ Risk analysis [Artikel]
Schijven, J. \ Rijs, G.B.J. \ Roda Husman, A.M. de \ 2005
Foot-and-mouth disease (FMD) is a viral disease of domesticated and wild cloven-hoofed animals. FMD virus is known to spread by direct contact between infected and susceptible animals, by animal products such as meat and milk, by the airborne route, ...
help
Landbouwvisie 2018 : landbouw met perspectief [Boek]
2018
In de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 wordt een toekomstbeeld voor de landbouw in 2050 geschetst en wat de provincie in samenwerking met haar partners wil doen om toe te werken naar dat perspectief.
help
Afvalwater op melkveebedrijven \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Koning, C. de \ 1991
Het gaat om afvalwater waarin resten van reinigings- en desinfectiemiddelen, melk, mest en urine kunnen voorkomen. Mogelijke opties betreffende de lozing worden besproken
help
Wegwijs in waterland : niet kosten maar kwaliteit waterbron doorslaggevend \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Roovers, M. \ 1998
Een afweging tussen de verschillende waterbronnen voor drinkwatervoorziening van melkvee op risico's en kosten: leidingwater, grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en effluent na eigen zuivering
help
Een verticaal helofytenfilter als IBA-systeem voor afvalwater afkomstig van woning en rundveemelkstal [Boek]
Hartjes, H. \ Geurts van Kessel, M.S.M. \ 1997
help
Fean wetter buorkje II : samenvattende rapportage praktijkproeven hoger zomerpeil Fries Veenweidegebied 2007-2008 [Boek]
Provincie Fryslân \ Wetterskip Fryslân \ Aequator Groen & Ruimte bv \ Wageningen UR \ E Kwadraat Advies \ 2009
De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zoeken naar een vorm van peilbeheer die de bodemdaling in het Friese veenweidegebied vertraagt, maar een sterke landbouw niet in de weg staat. De oplossing wordt gezocht in hoger zomerpeil. Daarbij is ’s zom ...
help
Fean - wetter - buorkje : experiment met hogere zomerpeilen in het Friese veenweidegebied : eindrapportage 2004 t/m 2005 [Boek]
Hoekstra, J.R. \ Bos, L. \ Ruiter, H.R.G. de \ Boer, C.N. de \ [2004]
In Friesland is van 2002 t/m 2004 het experiment "Fean - Wetter - Buorkje, Hogere zomerpeilen in het veenweidegebied" uitgevoerd. De doelstelling is om in de praktijk te onderzoeken wat de consequenties zijn van hogere zomerpeilen op de bedrijfsvoeri ...
help
Watergerelateerde maatregelen melkveehouderij ter vermindering van de broeikasgasuitstoot op zand- en veengrond = Water-related measures in the sector to reduce greenhouse emissions on sandy and peaty soils [Boek]
Hoving, I.E. \ Houwelingen, K. van \ Vegte, Z. van der \ 2008
In dit rapport zijn watergerelateerde maatregelen beschreven waarmee melkveehouders op veen en (droge) zandgrond een bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van de emissie van niet-CO2-broeikasgassen. Dit in het kader van het meerjarige programma R ...
help
Slootwaterkwaliteit en potentiele risico's voor de gezondheid van weidevee in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hovenkamp-Obbema, I.R.M. \ Roos, C. \ Bartels, C. \ 2000
Resultaten en evaluatie van onderzoek op veehouderijbedrijven in Noord-Holland naar de mogelijke relatie tussen slootwaterkwaliteit en de gezondheid van weidevee. Op 46 probleemlocaties is het oppervlaktewater onderzocht m.b.v. de 'quick scan' en op ...
help
Validatie van het modelinstrumentarium : notitie voor programma 317 [Boek]
Langeveld, J.W.A. \ Meer, H.G. van der \ Conijn, J.G. \ 2000
help
Evaluatie aanpassingsvoorstellen van het stofstromenmodel : rapport voor programma 317 [Boek]
Langeveld, J.W.A. \ Conijn, J.G. \ Rie, J.P.P.F. van \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.