Login

Hydrotheek

help
Quantification of continual anthropogenic pollutants released in swimming pools \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Keuten, M.G.A. \ Peters, M.C.F.M. \ Daanen, H.A.M. \ Kreuk, M.K. de \ Rietveld, L.C. \ 2014
Disinfection in swimming pools is often performed by chlorination, However, anthropogenic pollutants from swimmers will react with chlorine and form disinfection by-products (DBPs). DBPs are unwanted from a health point of view, because some are irri ...
help
Yes, we can: motivating Dutch citizens to engage in self-protective behaviors with regard to flood risks [Boek]
Kievik, M. \ Gutteling, J.M. \ 2010
Although the risk of flooding poses a serious threat to the Dutch public, citizens are not inclined to engage in selfprotective behaviors. Current risk communication tries to enhance self-protective behaviors among citizens, but is not successful. Th ...
help
Wat vinden Amsterdammers van het water in hun stad? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cusell, H. \ Dijk, H. van \ Noort, R. van \ 1999
help
"Meer moed nodig om hypes te ontmaskeren" : rioleringscongres over het menselijk gedrag in de waterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
De consument weet niets van de waterketen en interesseert zich er ook niet voor. De techneut in de waterwereld ziet geen mensen, maar alleen sluizen, pompen en andere installaties. Eén van de gevolgen is dat mensen bijvoorbeeld de consequenties niet ...
help
Eén op vijf bewoners op de vlucht bij dreigende dijkbreuk \ Trouw [Artikel]
Bouma, J. \ 2008
Stel: de dijken van de Noordoostpolder staan op doorbreken door een zeer zware winterstorm. En stel: de overheid roept bewoners op de polder niet te verlaten, omdat dit te gevaarlijk is... Eén op de vijf inwoners gaat toch op pad. Dat blijkt uit onde ...
help
Risicoperceptie van overstomingen : een benadering vanuit de complexiteitswetenschap [aquapodium promovendus] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Terpstra, T. \ 2004
Teun Terpstra zal in het kader van zijn recent promotie-onderzoek de werelden van risico en risico-perceptie laten samenkomen, om zodoende meer grip te krijgen op de overstromingsproblematiek, en hoe de burgers dit bezien
help
Naar monitoring van geld, gevoel en beleidsprocessen voor het waterbeheer - Dl. 1: Definitiestudie en verkenning van de informatiebehoefte [Boek]
Ovaa, B.P.S.A. \ Projectteam GGB \ 2003
In verschillende gremia binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en daarbuiten is vastgesteld dat er behoefte is aan verbreding van het gegevensaanbod om de beleidsvoering te ondersteunen. Met de bestaande monitoringsprogramma's worden voornam ...
help
De maatschappelijke waarden van water: een analytisch raamwerk [Boek]
Slootweg, R. \ Schooten, M. van \ 2001
Er is sprake van een groeiende belangstelling voor benaderingen waarin de natuurlijke omgeving wordt vertaald in maatschappelijke waarden. Het project Baten van Water richt zich op de identificatie van de waarden die de natuurlijke hulpbron waterheef ...
help
Naar monitoring van geld, gevoel en beleidsprocessen voor het waterbeheer - Dl. 2: Monitoring van beleidsprocessen : specificatie van de informatiebehoefte bij de watertoets en diffuse bronnen vanuit verschillende visies op beleid [Boek]
Ligthart, S.S.H. \ Leenders, T.P. \ 2003
In verschillende gremia binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en daarbuiten is vastgesteld dat er behoefte is aan verbreding van het gegevensaanbod om de beleidsvoering te ondersteunen. Met de bestaande monitoringsprogramma's worden voornam ...
help
Beleving van het Amsterdamse oppervlaktewater : een kwantitatief onderzoek [Boek]
Noort, R. van \ Dijk, H. van \ 1998
help
Gedragsonderzoek Reductie Emissie en Milieubelasting in de Akkerbouw en de Vollegrondsteelten (GREMA) : eindrapport [Boek]
Bruin, R. de \ Oostindie, H. \ Wiskerke, H. \ 1998
help
Wateroverlast in Paramaribo : onderzoek naar reactie van bewoners \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, L. \ 2001
In het kader van een ontwikkelingsproject in Suriname gericht op het verbeteren van het ontwaterings- en rioleringssysteem in Groot-Paramaribo is onderzoek gedaan naar de problemen die mensen ondervinden als gevolg van wateroverlast na hevige regenva ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.