Login

Hydrotheek

help
Bepaling van ijzer in het water met behulp van de AA-40 van Varian [Boek]
Brinck, K. ten \ Teske, W. \ 1988
help
Het goud van AquaMinerals trekt : waterschappen sluiten aan bij drinkwaterbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lambregtse, C. \ 2018
Goud is misschien wat overdreven. Maar het dikke slib dat overblijft na waterzuivering heeft veel meer waarde dan lang gedacht. AquaMinerals ziet volop kansen om de waardevolle stoffen in het slib terug te winnen en toe te passen. Dat blijkt niet all ...
help
Langdurige toepassing van zuiveringsslib in de landbouw; een opname \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Helvoort, P.C.A.M. van \ 1982
Om een indicatie te verkrijgen van de beinvloeding van de bodemsamenstelling door langdurige
help
160616 STOWA EU-LIFE interviews [Video]
STOWAvideo \ 2016
Interviews recorded at the EU LIFE symposium on Sewage Mining - Thursday June 16th 2016 - Amersfoort Sewage Treatment Plant.
help
"Veen is een tijdbom" : als waterkwaliteit verandert, komt overdosis fosfaat vrij \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Rienks, F. \ 2000
help
PCS test een Moving Bed BioReactor voor het verwijderen van nitraten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Pauwels, E. \ Dierickx, M. \ 2018
Ondanks de verstrengde Mestwetgeving beantwoordt de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal aan de Europese normen van 50 mg NO3/l en 0,1 mg P/l. In het Europese project NuReDrain zoeken 11 organisaties uit Vlaanderen, Duitsland en Denemarken samen ...
help
Aanwezigheid van deeltjes in onttrokken grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Timmer, H. \ Zwart, A.H. de \ 2005
Onttrokken grondwater uit anaërobe (semi)spanningspakketten bevat deeltjes. Van de aanwezigheid van minerale en organische deeltjes van ongeveer 1 tot 20 micro m groot, is in de hydrologische literatuur nog geen melding gemaakt. In dit artikel de kar ...
help
Waterzuivering door moerassystemen : onderzoek naar de water- en stofbalansen van rietinfiltratieveld Lauwersoog [Boek]
Meuleman, A.F.M. \ 1993
Onderzoek naar het functioneren van helofytenfilters in de Lauwersmeer
help
Belang bij een schone sloot : melkveehouders Vlietpolder vervolgen mineralenstudie in Veenweideproject \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie West [Artikel]
Poppe, H. van de \ 2006
Het hoogheemraadschap van Rijnland en een groep melkveehouders uit de omgeving van Jacobswoude hebben onderzoek en aanpassingen gedaan om de waterkwaliteit in de veenweidepolders te verbeteren. Deze mineralenstudie zal worden vervolgd. Bijgaand in ta ...
help
International mid term conference SAND project : SAND conference proceedings Cologne, Germany, 19 and 20 March 2007 [Congresverslag]Results International SAND Mid Term Conference - Website SAND project
Nijland, H. \ Berkhof, A. \ [ca. 2007]
On 19 and 20 March 2007 an international mid term conference in Cologne was organised. The central theme of the conference was; “Towards sustainable mineral extraction along rivers aiming at flood damage prevention”. The objective of SAND is flood al ...
help
Manure policy and MINAS : regulating nitrogen and phosphorus surpluses in agriculture of the Netherlands [Boek]
Oenema, O. \ Berentsen, P.B.M. \ 2005
help
The CENER model : cost-effective nutrient emission reduction (CENER) of the load to the North Sea from the Rhine and Elbe basin [Boek]
Lise, W. \ 2003
help
Inbouw ANIMO in MEBOT : technische rapportage van de wijze waarop ANIMO is ingebouwd in het milieutechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten MEBOT [Boek]
Heinen, M. \ 2005
Dit technische rapport beschrijft de wijze waarop het model ANIMO is ingepast in het milieutechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten (MEBOT). Het beschrijft geen onderzoeksresultaten, en is bedoeld als achtergronddocument voor de gebruiker van ANI ...
help
‘Niet wachten op een greppelverbod’ : proefboerderij Kollumerwaard demonstreert maatregelen tegen afspoeling \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
Om het afspoelen van bestrijdingsmiddelen en mineralen te beperken, zoeken akkerbouwers binnen het Deltaplan Agrarisch Water (DAW) naar mogelijkheden om perceelsemissie – soms letterlijk – in te dammen. Proefboerderij Kollumerwaard legde zes maatrege ...
help
Mineraalwater voldoet niet altijd aan drinkwaternormen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, M. van der \ 2001
Van 291 mineraalwaters uit 41 landen werd onderzocht in hoeverre de Nederlandse drinkwaternormen (voor leidingwater) voor calcium, magnesium, kalium, natrium, fluoride, nitraat, sulfaat en chloride worden overschreden. De mineraalwaters werden onderv ...
help
Overleving van pathogenen bij mestverwerking \ H2O online [Artikel]
Hoeksma, P. \ Rutjes, S. \ Aarnink, A. \ Blaak, H. \ Buisonje, F. de \ 2016
In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect ...
help
Voederbieten : minder stikstofverliezen na scheuren grasland \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Pijlman, J. \ Eekeren, N. van \ Gerner, L. \ Kessel, T. van \ 2016
In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen h ...
help
Resultaten van veldproeven met zuiveringsslib als organische meststof voor bouwland in de periode 1977 - 1982 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, S. de \ 1986
help
Afvalwater bron van energie en grondstoffen : wc niet einde maar begin van voedselketen? \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Kasteren, J. van \ 2012
Ruim anderhalve eeuw proberen we al zo snel mogelijk van ons afvalwater af te komen, maar met onder meer het badwater gooien we ook het kind weg. Afvalwater blijkt namelijk een interessante bron van grondstoffen en energie. Chemie magazine belicht da ...
help
Van water en mest : mestverwerking moet de waterkwaliteit verder verbeteren [landbouw en milieu] \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2012
De waterkwaliteit in Nederland moet van Europa omhoog. Al decennia wordt daarom gewerkt aan vermindering van de uitspoeling van mineralen uit mest naar het grondwater. De laatste jaren heeft dat onvoldoende resultaat. Het wordt tijd voor een nieuwe k ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.