Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 927

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="natuurtechniek"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eco-engineering for clarity : clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area [Proefschrift]
Waajen, Guido W.A.M. \ 2017
Deze studie had als doel te onderzoeken welke kansrijke aanpak effectief blauwalgenoverlast bestrijdt en de waterkwaliteit langdurig verbetert, met helder water en goede groeimogelijkheden voor waterplanten.
help
Building with Nature in deltasteden: factsheets brengen oplossingen in kaart \ H2O online [Artikel]
Jong, B. de \ Princen, K. \ Tijs, M. \ Jong, J. de \ Beumer, V. \ 2016
Het spreken en denken over natuur in de stad is hip. Het wemelt in de literatuur van termen als ‘renaturing cities’, ‘green cities’, ‘urban by nature’ en ‘nature based solutions.’ Ze hebben met elkaar gemeen dat stad en natuur meer met elkaar in bala ...
help
'Floating wetlands-experiment' levert extra voordelen op : stilstaand water zuiveren met drijvende plantenbedden en zonne-energie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Voorma, M. \ Welleweerd, D.J. \ 2015
In Wijchen en Zwolle is door Arcadis, MH Waterzaken en Eminent Products geëxperimenteerd met floating wetlands. Dit zijn drijvende plantenbedden die het oppervlaktewater niet alleen zuiveren maar ook extra bijvangst blijken te genereren. Zoals een fo ...
help
Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014-2017 : voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting : en T0-meting (T2014) epifauna en infauna [Boek]
Tangelder, M. \ Ysebaert, T. \ Oijen, T. van \ Kluijver, M. de \ 2015
Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Ooster- en Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij all ...
help
Handboek geomorfologisch beekherstel : leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpak [Boek]
Makaske, B. \ Maas, G. \ 2015
Om de verschillende aspecten van beekherstel te belichten staat in dit deel de geologische en morfologische processen van beken centraal. Aanleiding voor dit boek is dat in veel beekherstelprojecten de beekbedding een nieuwe vorm krijgt. In de prakti ...
help
Greening flood protection in the Netherlands : a knowledge arrangement approach [Proefschrift]
Janssen, S.K.H. \ 2015
Vergroening van kustverdediging (VGK) is een nieuwe trend in waterveiligheidsbeleid. In plaats van harde constructies voor de bescherming tegen overstromingen, worden zachte en meer natuurvriendelijke oplossingen ontwikkeld om golven te dempen, erosi ...
help
In bedrijf : natuur inzetten voor waterveiligheid \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2015
Deltares staat in deze aflevering centraal. Een onafhankelijk kennisinstituut (stichtingsvorm), dat in 2008 ontstaan is uit samengaan van GeoDelft en Waterloopkundig Laboratorium. Uitgangspunt bij hun waterbouw is het benutten van de natuur om waterv ...
help
Van steenoever tot leefoever in Rotterdam \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hiddema, P.W. \ Leeuwen, J.L.M. van \ Zonneveld, M.F.G. \ Zwakhals, J.W. \ 2014
Meer natuur in de economische slagader van Nederland? Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Wereld Natuur Fonds gaan ervoor met de 'Groene Poort' langs het Scheur: natuurlijke oevers een handje helpen met geselecteerd, sch ...
help
Getijdenduiker Waterdunen, een bijzonder project [Dossier Waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spengen, J. van \ Bertijn, C. \ Dekker, L. \ Susan, J. \ Atteveld, D. van \ 2014
Terwijl de ontpoldering van de Hedwigepolder al jarenlang de gemoederen bezighoudt, wordt in betrekkelijke anonimiteit aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen Waterdunen gerealiseerd, een 250 ha groot binnendijks natuur- en recreatiegebied, dat rech ...
help
Topsector water [Boek]
Post, I. \ Poley, P. \ 2014
Met de topsector water kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse watersector aan de internationale top blijft. Op dit moment zit 8,6 procent van de Nederlandse bevolking werkloos thuis, terwijl in de watersector tot 2020 ruim 40.000 arbeidsplaatsen ...
help
Feuilleton beekherstel [Video]
Wal, B. van der \ Zeeman, W. \ STOWAvideo \ 2014
Bas van der Wal en Wim Zeeman vertellen over diverse aspecten van beekherstel. De relaties met: hydrologie, geomorfologie, ecologie en cultuurhistorie komen ter sprake.
help
Advies beheeringrepen Oerderduinen Oost-Ameland [Boek]
Nijssen, M. \ Arens, B. \ Groot, A. de \ Lammerts, E.J. \ Oost, A. \ 2014
Het gebied Oerderduinen betreft een oud, gestabiliseerd duincomplex dat ten westen en ten oosten geflankeerd wordt door de kwelders van het Nieuwlandsrijd en De Hôn. Het beheer van het gebied bestaat tot dusverre grotendeels uit “niets doen”. Dat wil ...
help
Grensmaas onder de maat \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ Moquette, F. \ Vertegaal, D. \ Oyen, H. \ Belgers, T. \ Budé, M. \ 2014
Hoogwaterbescherming, grindwinning en natuurontwikkeling lijken moeilijk verenigbaar. Bij herstelwerk aan de Maas, één van onze grote rivieren, waren er serieuze berichten dat de Grensmaas was veranderd van een vrij natuurlijke rivier in een water me ...
help
Zandhonger Oosterschelde aangepakt met ‘Building with Nature’ \ H2O online [Artikel]
Winder, B. de \ Zanten, E. van \ Boom, B. van den \ Herk, J. van \ Linden, G. van der \ 2014
Ons grootste Nationale Park, Oosterschelde, heeft last van een ernstige natuurbedreiging: zandhonger. Door het minder sterke getij als gevolg van de Oosterscheldekering, brokkelen de zandplaten langzaam maar zeker af. Dat heeft negatieve gevolgen voo ...
help
Succesvol herstel van zeegrasvelden : het verhaal van een natuurlijke biobrouwer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mark, C. van der \ Sterk, M. \ Fens, J. \ 2014
Een bijna vergeten beeld: glinsterend water met daarin de slanke groene linten van zeegras. Zacht wuivend en golvend onder het wateroppervlak bij vloed, liggend met de stroom, meewijzend als het eb wordt. Prachtig. Maar zo’n ondiepe zeebodem begroeid ...
help
Experimenteren in een waterproeftuin : praktijkonderzoek naar natuurmaatregelen voor het Markermeer-IJmeer [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Knoben, R.A.E. \ 2014
Welke maatregelen zijn geschikt om een toekomstbestendig ecologisch systeem te bereiken in het Markermeer-IJmeer? Hoe en waar kunnen ze het best aangeleg worden. Dit wordt onderzocht in de waterproeftuin, de experimenteeromgeving van het project Natu ...
help
Klimaatbestendig waterlandschap in wording : nawoord [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Molen, D.T. van der \ Dekker, J.N.M. \ Duel, H. \ Hees, I. van \ Zwart, IJ. \ 2014
Het Markermeer staat model voor de wijze waarop we in Nederland ons landschap beïnvloeden, en zelfs (her) scheppen: van een estuarien getijdengebied met een brakke lagune, naar een groot zoetwatermeer en nu op weg naar een 'robuust en veerkrachtig' s ...
help
Nieuwe loop en monding voor Heelsumse Beek \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2014
Samen met Rijkswaterstaat gaat het waterschap de loop van de Heelsumse Beek verleggen. Dit betekent een nieuw stuk beek door de Jufferswaard bij Renkum en een nieuwe monding een kilometer verderop. Achter zo´n rigoureuze maatregel moet wel een belang ...
help
Duurzaam bouwen met natuur : 'nieuwe ontwikkeling is sprong in de waterbouw' : dossier - duurzaamheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Fiselier, J. \ Dekker, S. \ Thorborg, H. \ 2013
Na bouwen tegen de natuur, in de natuur en voor de natuur is er nu de opkomst van de ontwerpfilosofie: bouwen met de natuur. Doel hierbij is door slim ontwerp positieve projecteffecten te maximaliseren. De basis van de filosofie is duurzaamheid en de ...
help
Bouwen met Natuur verovert kust, beek en polder \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aukes, E. \ Lulofs, K. \ Raalte, G. van \ Smit, M. \ Vikolainen, V. \ 2013
Deze bijdrage rondt een vierluik over Bouwen met de Natuur (BwN) af. Dit laatste verhaal over de ervaringen met de toepassing in bestuur en maatschappij: hoe sluit BwN aan bij de opgaven? Hoe kijken bestuur en stakeholders naar BwN? Welke punten verd ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.