Login

Hydrotheek

help
In de ban van de Betuwse dijken - Dl. 5: Malburgen : een bodemkundig, archeologisch en historisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Malburgen/Bakenhof, Arnhem [Boek]
Mulder, J.R. \ Keunen, L.J. \ Zwart, A.J.M. \ 2004
help
Hackfort in het Gelderse landschap \ Hackfort : huis & landgoed [Hoofdstuk uit boek]
Dirkx, G.H.P. \ 1998
help
De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD) : het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning [Studentenverslag]
Reeskamp, A.S. \ 2013
De afgelopen decennia is een aantal reconstructiekaarten verschenen van het Nederlandse landschap, zoals dat er in de vroege middeleeuwen uit moet hebben gezien. Aan de hand daarvan is dit onderzoek gedaan. Doel is te komen tot een globale reconstruc ...
help
"Historisch geografische classificatie van beeksystemen op de zandgronden van de Achterhoek" [Studentenverslag]
Luttmer, A. \ cop. 2005
De Achterhoek bestaat voornamelijk uit keileem en dekzand. Op de dekzanden zijn podzolgronden ontstaan. Alleen de beken die op de zandgronden stromen zijn geclassificeerd. Er zijn 54 beken in de Achterhoek aan de hand van een model geclassificeerd. H ...
help
Zakking van maaiveld in het Zegvelderbroek [Boek]
Schothorst, C.J. \ 1971
Omstreeks het midden van de 17e eeuw blijkt volgens een oude kaart het zuidelijkste gedeelte van het dorp Zegveld op het einde van de Zegveldse Wetering 'Laageind' genoemd te worden en het gebied aan de noordzijde van het dorp 'Hoogeind', wat in verb ...
help
Waterhuishoudkundige geschiktheidskaart voor stedenbouw : eindrapport [Boek]
Hoogeveen, H. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ 1998
help
Delfts water : tweeduizend jaar bewoning door waterbeheer in het Delftse [Boek]
Bont, C. de \ 2000
help
In de ban van de Betuwse dijken - Dl. 6: Opheusden : een bodemkundig, archeologisch en historisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Opheusden [Boek]
Mulder, J.R. \ Franzen, P.F.J. \ 2006
In het kader van de dijkverzwaring heeft Alterra in opdracht van het Waterschap Rivierenland de bandijk van Opheusden in 2003 op drie plaatsen archeologisch en bodemkundig onderzocht
help
Amstelland en de Amsteldam in het licht van de ontginningen en de waterstaatkundige ontwikkelingen in het Hollands-Utrechtse veengebied van de tiende tot de dertiende eeuw \ Het "kasteel van Amstel" : burcht of bruggehoofd? Bijdragen over de dertiende - eeuwse funderings- en muurfragmenten aan de Amstelmonding [Hoofdstuk uit boek]
Henderikx, P.A. \ 1995
help
The Roman Limes in the Netherlands: how a delta landscape determined the location of the military structures \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Dinter, M. van \ 2013
From the 40s A.D. onwards a dense military system was established in the Lower Rhine delta in the Netherlands. Long since, it is questioned why this system was established in a wetland area and even turned into the northwest frontier of the Roman Emp ...
help
Modelling urban run-off : a quasilinear approach [Proefschrift]
Zondervan, J.G. \ 1978
help
Aan de wieg van het waterschap : inventarisatie van dijken, kaden en watergangen in het Gelders rivierengebied : ontwerphandreikingen voor wateropgaven [Boek]
Koning, R. de \ Hemmen, F. van \ Mulder, J. \ 2009
De studie geeft een inventarisatie van ontginningspatronen van het rivierengebied. Deze patronen reflecteren de geschiedenis van de bewoners én de geschiedenis van het Waterschap. Dijken, kaden en weteringen vormden in tijden van weleer de begrenzing ...
help
Land, water en bewoning : waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de middeleeuwen [Boek]
Henderikx, P.A. \ Bavel, B. van \ 2001
help
De zee neemt, de zee geeft : de gevolgen van de Sint-Elisabethsvloed in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat \ Brabants heem : tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde [Artikel]
Braams, B.W. \ 1996
help
Onder de Biesbosch : historisch-geografisch en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van het in 1421 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote Waard \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Bont, C.H.M. de \ 2006
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de inzichten in de landschapsgenese van West-Nederland nogal veranderd. De door Ramaer en Beekman vervaardigde landschapsconstructies waren aan vernieuwing toe. Aan verkavelingspatronen werd weinig aandacht besteed; de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.