Login

Hydrotheek

help
Gemeentelijk rioleringsplan 's-Hertogenbosch : beheersbaar en betaalbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knol, J. \ Vries, A.H. de \ 1993
help
Reactie op het artikel 'Oorzaken van de verdroging in de regio ten zuiden van Tilburg' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schouten, G.A. \ Edelman, D.H. \ 1994
Reactie en commentaar op artikel uit H2O (1994) 15
help
Algemeen directeur Guïljo van Nuland van Brabant Water: "Groter worden moet toegevoegde waarde hebben" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
Drie jaar geleden fuseerden in Noord-Brabant de WNWB en de WOB tot Brabant Water. Het is een drinkwaterbedrijf geworden dat de gehele provincie van water voorziet, met uitzondering van grote delen van de gemeenten Tilburg en Goirle die tot het voorzi ...
help
Regionaal geo-hydrologisch onderzoek bij de bepalling van de optimale grondwateronttrekking in een groot stroomgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visscher, W. \ 1970
help
Slagkracht : resultaat door visie / Jaarverslag 2007 Waterschap De Dommel \ Jaarverslag... / Waterschap De Dommel [Jaarverslag]
2008
Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het waterschap
help
Hechtingsmeting effectief voor oplossen problemen met kalkafzetting in Lieshout \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Paassen, W.C. van \ Feij, L.A.C. \ Brink, H. \ 1997
help
De flora van Midden-Brabant e.o., 1970-1980 [Boek]
Cools, J. \ Cools, T. \ 1980
In het voor u liggende rapport wordt de flora van Midden-Brabant en omstreken in de periode 1970-1980 beschreven en in de vorm van verspreidingskaartjes uitgebeeld.
help
Geohydrologische interpretatie van het grondwatervlak in Midden Noord-Brabant [Boek]
Bon, J. \ 1976
In het kader van het geohydrologisch onderzoek van de Coördinatiegroep Midden Noord-Brabant werd een onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen de stroming van grond en oppervlaktewater enerzijds en de opbouw van de ondergrond anderzijds.
help
De samenwerking in een integraal waterbouwkundig project: de omlegging van de Zuid-Willemsvaart Maas - Den Dungen : Waterbouwdag \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Blokland, J. \ Voet, M. \ 2013
Bij leven had hij het vast hooglijk gewaardeerd, al het werk dat door 'zijn' Unionisten verzet wordt aan de Rosmalense Kloosterstraat. Hij was zelf immers een ondernemend man, 'Koopman-Koning' Willem 1, oprichter van de Generale Maatschappij, stichte ...
help
Verdroging van de Brabantse Wal \ Aarde en mens [Artikel]
Vogel, R. \ 1997
help
Forse impuls aanpak verdroging Noord-Brabant \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bovenkamp, J.T. van den \ 1998
help
De ondergrond van het Boven - Dommelgebied [Boek]
Ridder, N.A. de \ Zonneveld, J.I.S. \ [ca. 1956]
help
Watervoorziening en infiltratie in het noordelijk deel van het waterschap de Aa \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kaathoven, P. van \ 1984
Watertoevoer wordt in veel waterschappen op de hogere gronden nog betrekkelijk weinig toegepast. Het Waterschap de Aa onttrekt water aan de Maas en aan het Wilhelminakanaal voor de watervoorziening van een gebied van 1000 ha
help
Een onderscheid tussen natuurlijke en kunstmatige invloeden op de grondwaterstand in Dorst \ Water : veertiendaagsch tijdschrift voor drinkwatervoorziening : tevens orgaan van de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland [Artikel]
Hoeve, J. ter \ 1958
Ten oosten van Breda gelegen boswachterij " Dorst"
help
Rioleringen in Noord-Brabant : verslag symposium [Congresverslag]
Welschen, R.W. \ Provoost, K.J. \ Segers, A. \ 1989
help
Toelichting bij de grondwaterklassenkaart van het Waterschap "De Dommel" [Boek]
Steeghs, B.H. \ Westerveld, G.J.W. \ 1968
Door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap "De Dommel" werd aan de Stichting voor Bodemkartering opdracht gegeven tot het vervaardigen van een zgn. grondwaterklassenkaart, schaal 1 : 10 000, ten behoeve van een herclassificatie der gronden binnen ...
help
Brabant waterland : watersystemen in beeld [Boek]de Brabantse Webwateratlas
Mol, A. \ Geujen, C. \ Witberg, M. \ 2007
De reden waarom de provincie het boekje uitgeeft is het feit dat informatie over water steeds belangrijker wordt bij beslissingen die we moeten nemen. Bovendien wil de provincie met dit boekje ook graag de aandacht vestigen op de Brabantse Webwaterat ...
help
Het bepalen van de grondwaterstand in een freatische aquifer met behulp van lineaire regressie, kriging en cokriging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nienhuis, P.R. \ Stuurman, R.J. \ 1988
help
Risicogestuurd onderhoud van beken [Video]
STOWAvideo \ 2014
Uitleg van het concept MaaiBos, afkomstig van het Waterschap De Dommel. De Tongelreep wordt als voorbeeld getoond, waarbij het aangepast onderhoud wordt toegepast.
help
Jaarverslag 2005 / Brabant Water N.V. \ Jaarverslag ... / Brabant Water [Artikel]
2006
Het financieel jaarverslag is een inhoudelijke en financiële verantwoording van het gevoerde beleid van Brabant Water. In 2005 is veel werk verzet om de organisatie efficienter in te richten. Onder meer met het project "Frisse Kijk", dat een reorgani ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.