Login

Hydrotheek

help
Normering regionale wateroverlast: opzet en inhoud van het normeringssysteem [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2001
help
Waar het verstand ophoudt, beginnen de normen [NVA bijeenkomst] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Prak, H. \ 2006
Verslag bijeenkomst van de NVA programmagroep "Grondwater en hydrologie", gericht op de verschillende normeringen waarmee regionale waterbeheerders tegelijker tijd mee te maken hebben
help
Europees reglement voor bescherming tegen terugstroming van water : de methode Montout \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wijntjes, W.C. \ Montout, G. \ 1983
De methode Montout heeft tot doel na te gaan welke toestellen van een beveiliging dienen te worden voorzien ter bescherming tegen terugstroming van drinkwater
help
Standaardisatie in het waterbeheer : een nieuwe versie van het informatiemodel water \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Lekkerkerk, H.J. \ Reuvers, M. \ 2006
In de sector water wordt al lang gestandaardiseerd. De recente ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie in de sector water worden beschreven. De IDsW (InformatieDesk standaarden Water) is een samenwerkingsverband tussen vijf organisaties: Uni ...
help
Het hanteren van afvoernormen in stroomgebieden op de zandgronden in Nederland [Boek]
Bon, J. \ 1973
help
Nieuw Amsterdams Peil? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Slagter, M. \ 2002
In het dagelijks spraakgebruik (maar ook in Van Dale) wordt de term "nieuw" gehanteerd, terwijl het "normaal" moet zijn. Een analyse rond deze verwarring
help
Spraakwater : cultuurverschillen bij waterconflicten \ Water governance [Artikel]
Villeneuve, C. de \ 2013
Het woord “cultuur” kan in relatie tot water heel verschillende betekenissen hebben: van de landbouwkundige (ontginning, verbouwing: denk aan onttrekkingen, irrigatie...), via beschaving en kunst (denk aan de magnifieke waterbouwkundige werken van de ...
help
Maatwerk voor polderkaden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zeeberg, J. \ Stoop, J. \ Zantvoort, M. \ Rijneker, B. \ 2009
De waterschappen in West-Nederland zijn begonnen met een grootschalige versterking van de regionale dijken om deze aan de huidige, strengere normen te laten voldoen. De veiligheidseisen voor de dijken (de provinciale normering van de regionale kering ...
help
Verscherpte normstelling voor lood in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boes, A. \ 1984
Naar aanleiding van de vaststelling van de EG- richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, zal de norm voor lood in drinkwater in de Nederlandse wetgeving verzwaard worden
help
Praktijkrichtlijn over rioolaanleg voltooid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Honingh, J. \ Marinus, H.L. \ 1985
Onlangs is bij het Nederlands Normalisatie-Instituut praktijkrichtlijn nummer 3218 verschenen. Deze NPR 3218 bevat aanbevelingen voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen, voor zover deze onder vrij verval functioneren en zich buiten gebouwen b ...
help
Grondslagen van de normstelling voor drinkwaterbereidingschemicalien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noordam, P.C. \ Graveland, A. \ 1985
help
Quick-scan : vergelijking van micro- en ultrafiltratiemembranen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Galjaard, G. \ Nederlof, M.M. \ Schippers, J.C. \ 1998
help
Het WaterWonen Normen Onderzoek 2009 : normen moeten, het liefst mét toetsing \ Waterwonen [Artikel]
Naus, M. \ 2009
Het WaterWonen Normen Onderzoek 2009 peilde de meningen over normalisatie op het gebied van (semi-)drijvende woningen en komt tot de volgende conclusie: de waterwoonmarkt staat te springen om normen (76%). Normen vooral voor het drijflichaam, de bran ...
help
Meer gegevens maken dijken (nog) niet sterker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Niet de hoeveelheid gegevens is van belang, maar de analyse van die gegevens. Die opmerking stond centraal tijdens de 8e Kennisdag Inspectie Waterkeringen van STOWA en Rijkswaterstaat op 24 maart 2011 in Arnhem. Deze editie stond namelijk voor een be ...
help
Effectievere normering van boezemkades \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duijkers, M. \ Pleumeekers, O. \ Hollanders, P. \ 2012
De normering van boezemkades heeft betrekking op de kans op schade als gevolg van een doorbraak van een boezemkade. Met vernieuwde basisgegevens, technologieën en simulaties kan men de normering van boezemkades gedetailleerder uitvoeren. Zo is de nor ...
help
Wanneer is geurhinder acceptabel? : behoefte aan genormaliseerde methode voor bepalen hinderlijkheid \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Boom, T. \ Valk, K. \ 2003
Het Ministerie van VROM heeft aan Witteveen+Bos en TNO-MEP opdracht gegeven de bestaande methoden voor het bepalen van geurhinder te evalueren. Het NNI heeft aan VROM geadviseerd onderzoek uit te voeren gericht op het ontwikkelen van een genormalisee ...
help
Procedure regelt omgang met oude oeverbestortingen : stroomschema als handig hulpmiddel [dossier Waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Strolenberg, S.W.M. \ Scheffer, F.N. \ Grinsven, W.G.M.A. van \ 2012
Het materiaal van oude oeverbestortingen is soms opnieuw te gebruiken. Ze moeten dan onder andere wel voldoen aan de samenstellings- en emissie-eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor de omgang van risicovolle oeverbestortingen heeft Rijkswatersta ...
help
Regionale keringen op de schop : dijkverbetering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizinga, H. \ 2009
Binnen een paar jaar moet waarschijnlijk meer dan de helft van de regionale waterkeringen worden aangepakt. Dat komt omdat ze niet voldoen aan de provinciale normering. Van de 14.000 km aan niet-primaire waterkeringen in ons land, is zo'n 11.000 aang ...
help
Voor wie van water weet \ Symposiumbundel implementatie van waterkwaliteitdoelstellingen : symposium ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het ICWS, Amsterdam, 31 maart 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Beesen, A.H.G.C. van der \ 1995
help
Water quality standards : sense and nonsense \ Living with water : conference on Integrated Water Resources Management, Amsterdam, 26-29 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Lijklema, L. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.