Login

Hydrotheek

help
Watervegetaties ten zuidwesten van Weert : enige floristische en fysisch-chemische notities \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruinsma, J. \ Brekelmans, F. \ 2002
Waarnemingen bij de Zuid-Willemsvaart bij een plas die is ontstaan, nadat het terrein in 1996 is afgegraven
help
Een vondst van een populatie Donkere waterjuffers (Coenagrion armatum) in De Weerribben \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Heijden, A.E. van der \ 2000
Op 8 mei 1999 werd tijdens een NLV-excursie (Nederlandse Verenigingvoor Libellenstudie) werd in de Weerribben een vrouwtje van de Donkere Waterjuffer (coenagrion armatum) gevonden (Van der Heijden, 1999). De vondst van deze soort is spectaculair omda ...
help
Waarnemingen van de Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia) langs de Roer \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2000
De Gaffellibel (Aphiogomphus cecilia) is zo ver bekend altijd al een zeldzame libel geweest in Nederland. Sinds 1936 was de libel niet meer waargenomen, tot in 1995 en 1996 de soort werd aangetroffen langs de Geleenbeek. In 2000 is de soort weer waar ...
help
Drones: verkenning voor de natuur [Boek]
Joziasse, Peter \ 2016
Verkenning naar de kansen van drones voor de Nederlandse natuur.
help
Universiteit Twente wil plaats op de waterkaart \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
De Universiteit Twente en het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation ITC zijn op 11 december 2007 een samenwerking aangegaan in het Twente Water Centre, die het mogelijk moet maken om vraagstukken op het gebied van ...
help
KD12P06 - Harmen Faber - Analogie inspecteren [Video]
Faber, H. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie 'Analogie van inspecteren en beheren in een andere sector, lessons learned' op de 9de kennisdag Waterkeringen 2012 door Harmen Faber. Het denken over inspectie van waterkeringen is volop in ontwikkeling: zowel de inrichting van het proces ...
help
'Kijk eens wat vaker onder de graszode' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Faber, J. \ Dijk, M. van \ Verbeek, I. \ Eekeren, N. van \ Wösten, J.H.M. \ 2013
Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? ...
help
Ecologische inventarisatie van het IJsselmeer [Boek]
Dessel, B. van \ 1988
help
Dynamics in groundwater and surface water quality : from field-scale processes to catchment-scale models [Proefschrift]
Velde, Y. van der \ 2011
In dit proefschrift wordt beschreven hoe innovatieve metingen van afvoer en waterkwaliteit leiden tot de formulering van nieuwe concepten over interacties tussen grondwater en oppervlaktewater op stroomgebiedsschaal. We laten zien dat simpele modelle ...
help
De Zuidelijke Vechtplassen : flora en fauna [Boek]
Creutzberg, F. \ Leentvaar, P. \ Rense, R. \ 1969
help
Laagveenmoeras - AMOEBE van de oude venen [Boek]
Duyvenbode, J. van \ 1992
help
Natuurbeheer in het grenspark Maas-Swalm-Nette in Swalmen e.o. [Boek]
Heijnen, J.H. \ 1977
Het besproken studiegebied, een Maasterrassenlandschap, resulteert onder het grenspark Maas-Swalm-Nette.
help
Onderzoek t.b.v. beheer en inrichting van het graslandgebied tussen Harderwijk en Doornspijk : een inventarisatieverslag naar vegetatie, weidevogels en hydrobiologie in opdracht van het Consulentschap Natuurbehoud [Boek]
Bontenbal, M.M. \ 1979
help
Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Boek]
Schraaf, A.A.A. van der \ Kruijf, H.A.M. de \ Cuperus, R. \ 1990
help
Brakke kleigebieden in Friesland : een beschouwing over waterkwaliteitsnormen [Studentenverslag]
Horssen, G.A. van \ 1992
help
Kanaal Almelo - Nordhorn : gedeelte Nijenkampseweg - rijksgrens : oecologische aspecten [Boek]
Gremmen, N.J.M. \ Reimerink, H.G.A. \ 1979
In het kader van de besluitvorming omtrent de voorgenomen overdracht werd op 14 maart 1978 door Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Planologische Dienst een verzoek gericht een oecologische inventarisatie te verrichten van het oostelijk kanaalgede ...
help
Application of time domain reflectometry in the study of the temporal dynamics in soil water composition [Boek]
Focke, A.G. \ Heimovaara, T.J. \ Bouten, W. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.