Login

Hydrotheek

help
Naar een verantwoord onkruidbeheer op verhardingen : beleidsadvies voor emissiebeperking in het onkruidbeheer op verhardingen [Boek]
2006
Het advies bestaat uit een voorstel voor maatregelen die zijn weergegeven in een beslisboom. De beslisboom geeft een voorkeursvolgorde van maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot een afname van de emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhard ...
help
Reduction of herbicide use and emission by new weed control methods and strategies \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Kempenaar, C. \ Lotz, L.A.P. \ 2004
Highlights of a multidisciplinary research program on innovative weed control are presented and discussed in this paper. The program was carried out from 1999 to 2002, and dovetailed most fundamental-strategic and applied research aspects in The Neth ...
help
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten [Boek]
Groot, C. de \ Oldenburger, J. \ 2011
Sommige uitheemse planten, struiken en bomen (exoten) die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen, vermeerderen zich daar explosief en worden daarom als invasief geclassificeerd. Ze komen in een dusdanig groot aantal en schaal vo ...
help
Japanse duizendknoop: wat moeten ermee? : onderzoek naar de Japanse duizendkoop [Studentenverslag]
Pander, H. \ Top, J. van der \ 2013
In dit onderzoek is ingegaan op de vraag: Hoe kan er het best omgegaan worden met de Japanse duizendknoop in de gemeente Renkum? Middels een literatuurstudie en gesprekken met de gemeente is er onderzocht wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente ...
help
Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten [Boek]
Spijker, J.H. \ Hekman-Prins, J.S. \ Niemeijer, C.M. \ 2002
Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel wille ...
help
Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland [Boek]
Kempenaar, C. \ Franke, A.C. \ Lotz, L.A.P \ 2008
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. De gepres ...
help
Afwegingskader voor duurzame onkruidbestrijding : preventie en aanpassen verharding van belang \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
Er is een afwegingskader vastgesteld om onkruidbestrijdingsmddelen te beoordelen op onder andere hun duurzaamheid. Preventie, zoals het aanpassen van verharding, scoort het best. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan gereduceerd worden door altern ...
help
Sensorgestuurde onkruidbestrijding op sportvelden [Boek]
Evert, F.K. van \ 2012
In dit project wordt de techniek voor herkenning van breedbladig onkruid in grasland in biologisch beheerd grasland toegepast op sportvelden. Uit de metingen kwam naar voren dat met de IR camera goed onderscheid gemaakt worden tussen groen materiaal ...
help
Omvang gebruik bestrijdingsmiddelen op verhardingen : eindrapport [Boek]
Syncera WaterSyncera Water \ 2005
De centrale doelstelling van het project is het verkrijgen van inzicht in de omvang van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen. Specifiek voor het gebruik op verhardingen zijn de volgende nevendoelstellingen geformuleerd: - vaststellen ...
help
Oog voor alternatieven : beheer en onderhoud zonder chemische bestrijdingmiddelen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1998
help
Effectiviteit, selectiviteit en middelverbruik van innovatieve toedieningstechnieken voor onkruidbestrijding op verhardingen met glyfosaat [Boek]
Kempenaar, C. \ Groeneveld, R. \ Michielsen, J.-M. \ Uffing, A. \ Velde, P. van \ 2010
Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) is ontwikkeld om milieubelasting van onkruidbestrijding op verhardingen te verminderen zonder dat kosten en effectiviteit van methoden te veel ongunstig beïnvloed worden. De afspoeling van het middel dient verminderd te w ...
help
Hollandse Data gaat voor duurzame onkruidbestrijding : Good practice \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ree, A. van de \ 2007
Veel gemeenten bestrijden het onkruid met chemische middelen die in het oppervlaktewater terecht komen. Waterschap Hollandse Delta heeft daarom met een aantal gemeenten en onderzoeksinstanties een milieuvriendelijke bestrijdingsmethode ontwikkeld: he ...
help
Effectiveness of weed control methods on pavement [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ Kempenaar, C. \ [ca. 2007]
De Nederlandse overheid wil het gebruik van herbiciden terugbrengen, ook op de stoepen. Niet chemische methoden zijn minder effectief dan pleksgewijs spuiten. Bovendien zijn de kosten voor niet-chemische bestrijding 4 tot 5 maal hoger. Het doel van h ...
help
De chemie tussen gemeenten en onkruid : een inventarisatie van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van gemeenten in de provincie Utrecht [Boek]
Spijker, J.H. \ Vries, E.A. de \ Teunissen, M.B. \ Niemeijer, C.M. \ 2004
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten vormt een belangrijke bron van diffuse verontreiniging naar het milieu. Hierbij zijn met name de kwaliteit van het grond- en het oppervlaktewater aan de orde. In deze rapportage wordt het ...
help
Taai onkruid : zeven Limburgse gemeenten stoppen met het gebruik van gif : wie volgt? [Boek]
Kroes, F. \ Crijns, L. \ Spijker, J. \ 2003
help
Rapport over het onderzoek betreffende nevenwerkingen bij het gebruik van chemische middelen voor de bestrijding van waterplanten [Boek]
Heer, J.C.M. de \ 1961
Het onderzoek had tot doel na te gaan of de levensgemeenschappen in watergangen veranderd o.i.v. normale doseringen van enige gebruikelijke herbiciden.
help
Zicht op duurzaam onkruidbeheer op verhardingen in stedelijk en industrieel gebied (DOB-project) : inhoudelijk projectverslag [Boek]
Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Dijk, C. van \ Keulen, H. van \ Horst, K. van der \ 2005
Doel van het onderzoek was het terugdringen van emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhardingen naar oppervlaktewater. Daarbij werd de aandacht vooral gericht op beheerders van openbare verhardingen van gemeenten in Nederland
help
Verantwoorde verwerking van Japanse duizendknoop : essentiële schakel in effectieve bestrijding [Boek]
BVOR \ [2015]
Japanse duizendknoop is een sterk woekerend kruid. Zodra de plant zich ergens heeft gevestigd en voldoende licht heeft, is deze heel moeilijk weg te krijgen. De plant tast infrastructuur en funderingen aan, en overwoekert andere planten. Effectieve b ...
help
Cabomba caroliniana Gray: een subtropische verrassing in Loosdrecht [invasieven in Nederland] \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Valkenburg, J.L.C.H. van \ Rotteveel, A.J.W. \ 2010
Cabomba caroliniana is een onopvallende ondergedoken waterplant die kleine drijfbladeren kan maken die gevolgd worden door kleine, witte en onopvallende bloemen. Pas als de standplaats geheel overwoekerd is, valt de soort op. Eerder is de plant in on ...
help
Eerste onderzoeksresultaten van voorkomen en verwijdering glyfosaat en AMPA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.