Login

Hydrotheek

help
Lamellenbezinkers tussen beluchting en nabezinking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinema, K. \ Graaf, J.H.J.M. van de \ Kop, J.H. \ 1993
help
Directe ontwatering van surplusslib door decanteercentrifuges : ontwatering van surplusslib bij zuiveringssystemen met biologische defosfatering in de hoofdstroom \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kramer, J.F. \ Schepman, J.R.A.G. \ Belt, H.J. \ 1993
help
Slibontwatering met een nieuwe generatie zeefbandpersen en decanteercentrifuges \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Salome, A.A. \ Koornneef, E. \ 1991
help
Verbrandingswaarde van zuiveringsslib en de vereiste ovencapaciteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eggink, H.J. \ 1983
Beschrijving van een ontwateringsproces van slib, gevolgd door de verbranding van de resterende droge stof
help
Slibkarakterisering en gebruik van chemicalien bij ontwatering van slib met filterpersen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heide, B.A. \ Kampf, R. \ Visser, M.A. \ 1984
help
Verbetering van slibindikking op rioolwaterzuiveringsinrichtingen Leeuwarden met behulp van polyelektrolyt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heide, B.A. \ Kampf, R. \ Veen, H.J. van \ Boer, A.K. de \ Bouma, S. \ 1984
help
Onderzoek leidt tot nieuwe generatie centrifuges : werken continu en onbemand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Roest, H.F. van der \ 1993
help
Slibindikking door zwaartekracht : grondslagen [Boek]
Veldkamp, R.G. \ 1979
help
Compendium slibdroging [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1991
help
Slibontwatering op de rwzi Etten : directe slibontwatering in de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijboer, W.J.M. \ Schyns, P.F.T. \ 1994
help
De toepassing van een decanteercentrifuge voor de indikking van surplusslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Gaastra, F.B. \ 1990
help
Mechanische slibindikking met een zeefband -indikker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Rozema, H. \ Vondervoort, M.J.L. van de \ 1990
help
Minder zuiveringsslib afgevoerd \ CBS webmagazine [Artikel]
Veen, T. ter \ Huwaë, R. \ Baas, K. \ 2006
De afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland hebben in 2004 in totaal meer dan 2,5 miljoen ton zuiveringsslib afgevoerd. Dat is 60 procent minder dan in 1990. Werd in 1990 nog het meeste slib gestort, in 2004 wordt het grootste deel verbrand
help
Slibdrooginstallatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Huitsing, H. \ 2004
De Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s hebben met Swiss Combi Technology (SCT) per 1 januari 2000 een slibverwerkingsovereenkomst afgesloten voor een periode van 18 jaar. In dit artikel een overzicht van de hoofdkenmerken van de installatie ...
help
Slibdroging bij het Zuiveringschap Limburg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Man, A. de \ Janssen, J. \ 2001
help
Zuiveringschap Limburg gaat derde slibdroger bouwen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leijsten, K. \ 2000
De bouw van een nieuwe droger op de zuivering Susteren maakt het verbranden van zuiveringsslib bij ZL overbodig
help
Verbetering aan centrifuges \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Heida, L. \ 2009
In 1989 was rwzi Elburg één van de eerste rioolwaterzuiveringsinstallaties, die indikcentrifuges plaatste. De hydraulische motor voor de transportschroef gaf telkens weer problemen. De procesoperator pakte dit aan
help
Optimalisatie van slibontwateringscentrifuges \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Sisselaar, D. \ 1997
help
Droging van zuiveringsslib en verwerking van droogresten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Man, A. de \ 1998
help
Consolidation theory applied to the capillary suction time (CST) apparatus \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Huisman, M. \ Kesteren, W.G.M. van \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.