Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 520

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="ontwerp"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Slochterdiep krijgt duurzame aanpassing voor betere kwaliteit : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lange, M. de \ Pohlmann, H. \ 2015
Voor het project 'Inrichting Slochterdiep en zijtakken' klonk op 17 april 2015 het startschot. In dit project voert Arcadis werkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Hunze en Aa's. Doel van het project is om de inrichting van het Slochterdiep en z ...
help
Nieuw wegontwerp maakt goten en kolken overbodig : openbare ruimte toegankelijker voor mensen die slecht ter been zijn : dossier Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Peeters, P. \ 2015
Onlangs is de bovengrondse toepassing van Permeoblokken uitgeroepen tot winnaar van de Rioned-innovatieprijs: de toepassing voor een extreem eenvoudig afwateringssysteem. De blokken functioneren als een infiltrerende lijngoot. Hemelwater, dat valt op ...
help
Brits super-riool komt eraan \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
In het vorige nummer van Riolering stond een artikel over het ‘super-riool’. In Londen wordt al jarenlang over een uitbreiding van het huidige stelsel gesproken. In 2016 moet er met de werkzaamheden gestart worden. De bedrijven die de klus gaan klare ...
help
Koudwatervrees onterecht : design & construct-contract \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2015
Aanbestedingen bij dijkversterkingen gaan langzamerhand steeds vaker met geïntegreerde contractvormen, waarbij de aannemer meer vrijheid krijgt om innovatieve oplossingen te bedenken en te realiseren. Garantie voor de waterveiligheid is daarbij een e ...
help
Rain(a)way : verrassende oplossingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Nijveld, B. \ 2015
Een klimaatvriendelijke stad is in staat het hoofd te bieden aan hitte, droogte en heftige regenbuien. Studenten van Design Academy Eindhoven dachten mee aan oplossingen om dat doel te bereiken. Ze kwamen met prikkelende ontwerpen. Waterschap De Domm ...
help
Dijkinspiratietafel : design, inspiratie en polderen komen samen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Voorsluijs, E. \ 2015
Waterschap Rivierenland gaat aan tafel met experts op het gebied van landschapsarchitectuur, burgerparticipatie en affiniteit met stedenbouwkundigen. De vraag is in een zeer vroeg stadium mee te denken over de aanpak van de toekomstige dijkverbeterin ...
help
Verdygo afvalwaterzuiveringsinstallaties maken innovaties in de waterketen mogelijk : flexibel, modulair en duurzaam \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Maas, A.M. \ 2015
Wat als je een volledig nieuw type afvalwaterzuivering mocht realiseren? Die flexibel kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen? Zonder je te laten beperken door bestaande installaties, robuuste tanks en duizenden kilometers rioolstelsel? Waterschap ...
help
Drijvende huizen beschermen tegen overstromingen en rampen : Nederlands bedrijf genomineerd voor European Business Award \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
Met het ontwerpen van drijvende huizen en andere gebouwen, die bestand zijn tegen zeespiegelstijging en overstromingen, en het ontwerpen van sterke constructies die een tsunami kunnen weerstaan, biedt het Nederlandse ingenieurs- & constructiebureau F ...
help
Dijken van de toekomst \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
De aloude dijkversterking stuit steeds vaker op fysieke, ruimtelijke en maatschappelijke grenzen. Er zijn alternatieven. In een apart hoofdstuk zet het boek 'Dijken van Nederland' de toekomstdijken op een rijtje.
help
Getijdencentrale Brouwersdam : ecologisch herstel Grevelingenmeer en energieopwekking hand in hand : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Spengen, J. van \ 2015
Met de aanleg van de Brouwersdam werd in 1971 het Brouwershavense Gat gesloten, ontstond het Grevelingenmeer en is een deel van de zuidwestelijke delta beter beschermd tegen stormvloeden vanuit zee. Helaas kent de aanwezigheid van de dam ook een keer ...
help
Pesticidenvrij ontwerpen : leidraad voor ontwerp en aanleg [Boek]
2015
Sinds 1 januari 2015 beheren alle openbare diensten (zoals gemeenten) hun terreinen pesticidenvrij. Ook voor bedrijven geldt een beperking op het pesticidengebruik. Maar hoe doe je dat het best: pesticidenvrij beheren? Je vindt allerlei aanbevelingen ...
help
Werkwijze bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden : OI2014 versie 3 (concept), voor HWBP 2015 projecten [Boek]
Bieman, J. den \ Smale, A. \ 2015
In het voorliggende rapport wordt een werkwijze beschreven voor het afleiden van hydraulische ontwerp-randvoorwaarden ten behoeve van HWBP 2015 projecten, zodanig dat deze ontwerpen niet bij de eerstvolgende toetsronde worden afgekeurd. Hierbij is zo ...
help
Handreiking ontwerpen met overstromingskansen : veiligheidsfactoren en belastingen bij nieuwe overstromingskans-normen [Boek] - Versie OI2014v3 Definitief
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat \ 2015
In de Deltabeslissing Waterveiligheid wordt voorgesteld om over te stappen van de overschrijdingskansbenadering naar de overstromingskansbenadering. De introductie van de overstromingskansbenadering is een fundamentele verandering die doorwerkt in de ...
help
De natuur: geen vijand, maar een goede vriend : de kunst van het omdenken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2015
Waterbouwers zijn gewend om stromingen, golven en transporten van sediment te beteugelen met harde dijken en dammen. Sinds enkele jaren rijst echter het inzicht dat het ook anders kan: bouwen met de natuur. Steeds meer Nederlandse waterbouwers zien d ...
help
Vispassages : de keuze is reuze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veld, D. ter \ 2015
Van 22 tot en met 24 juni werd in Groningen de internationale conferentie Fish Passage 2015 gehouden. De timing is goed, want het aanleggen van vispassages is een maatregel binnen de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Er zijn veel s ...
help
Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Vries, G. de \ Zwanenburg, C. \ Hardeman, B. \ Bruijn, H. de \ 2015
Ruim 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en moet versterkt worden. Omdat deze dijken deels op een ondergrond van veen staan, werd – op basis van de bestaande rekenregels – gedacht aan relatief forse stabiliteit ...
help
Rebuild by Design is samenwerken, verbinden en innoveren : never waste a good crisis!! \ Waterforum online [Artikel]
Groot, J. \ 2015
‘Rebuild by Design’ is de succesformule waarmee Henk Ovink, onze eerste Nederlandse Watergezant, Amerika veroverde. Wordt 'Rebuild by Design' het kroonjuweel van de Nederlandse wateraanpak? Waterforum sprak met hem over de opzet van ‘zijn’ methode, e ...
help
Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd \ H2O online [Artikel]
Vries, G. de \ Zwanenburg, C. \ Hardeman, B. \ Bruijn, H. de \ 2015
Ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en moet versterkt worden. De Markermeerdijken staan deels op een ondergrond van veen. Praktijkonderzoek bevestigde het vermoeden dat de sterkte van veen hoger is dan volgt uit ...
help
De tijd staat niet stil voor de Vledder Aa \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wee, T.H. van \ Hamel, I.M. \ Visser, Z.N.J. \ Duineveld, M. \ 2014
Witteveen+Bos heeft in 2005 een ontwerp voor het beekherstel van de middenloop van de Vledder Aa opgesteld. Destijds waren de gronden nog niet verworven om de herstelmaatregelen uit te voeren. Inmiddels zijn de gronden verworven om een deel (113 ha) ...
help
Dijken die niet bezwijken, dankzij Kennis voor Klimaat \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
2014
'Om Nederland te beschermen, moeten de dijken hoger', was lange tijd het uitgangspunt. Het consortium Waterveiligheid liet dit los en onderzocht hoe doorbraakvrije dijken onbeheersbare rampen kunnen voorkomen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.