Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's : ecologisch onderzoek Schildmeer, meetjaar 2005 [Boek]
Hoorn, M.K. van \ 2006
Het Schildmeer behoort tot de groep van eutrofiëringsgevoelige wateren die door het Waterschap Hunze en Aa’s (WHA) jaarlijks worden onderzocht in het kader van het monitoringprogramma oppervlaktewaterkwaliteit. Ook in 2005 was het doel van dit onderz ...
help
Ecologie, waterkwaliteit en peilbeheer op de boezem van Duurswold [Boek]
Mulderij, G. \ Bijkerk, R. \ 2006
Dit rapport beschrijft de historische ontwikkelingen, de huidige ecologische toestand, de waterkwaliteit en het ecologisch functioneren van het boezemgebied. Verder toont het de ecologische effecten van vier verschillende scenario’s van peilbeheer. I ...
help
Aanvullend onderzoek naar cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden in een zijdal van de Ruiten Aa bij Smeerling [Boek]
Molema, J. \ Rooke, M. \ 2006
In dit deel van het plangebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor het vergroten van de afvoer van water. Vergroting kan worden gerealiseerd door de beek in het zijdal te verbreden, of te verdiepen. Onderhavig onderzoek moet uitwijzen of verbreden ...
help
IJkdijk meet risicofactoren \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2006
Vanwege zeespiegelstijging en bodemdaling onderkent iedereen het belang van goede dijken. TNO heeft een 'proefopstelling' bedacht, een dijk van ongeveer een kilometer lang, voorzien van sensoren. De dijk is in aanbouw: in Oost-Groningen, even ten zui ...
help
Meetplan akkerrandenbeheer 2006-2009 [Boek]
Bijkerk, R. \ Loonen, M.J.J.E. \ Wanink, J.H. \ 2006
De aanleg van bufferstroken tussen watergangen en landbouwpercelen wordt sinds een jaar of tien steeds meer toegepast om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Bufferzones kunnen de belasting van het water met stikstof, fosfaat en bestr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.