Login

Hydrotheek

help
Op excursie in de Blauwe Stad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gallego, E. \ Wanningen, H. \ 2005
Sinds begin 2004 wordt in de omgeving van Winschoten 1200 ha landbouwgebied omgezet tot een woongebied inclusief een meer van 800 ha groot. Afgelopen mei werd een begin gemaakt met het vullen van het meer met oppervlaktewater uit de directe omgeving. ...
help
Bestrijding blauwalgoverlast recreatiegebied Borgerswold te Veendam [Boek]
Bijkerk, R. \ 2009
Dit rapport is gemaakt in opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s (WHA), de gemeente Veendam en de provincie Groningen. Het geeft de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de blauwalgoverlast in het recreatiegebied Borgerswold, te Veenda ...
help
Visvriendelijk sluisbeheer landelijk inzetbaar : onderzoek naar effectiviteit aanpassingen in Groningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanningen, H. \ Schollema, P.P. \ Wintermans, G. \ Leutche, M. \ 2005
Waterschap Hunze en Aa's heeft langs de kust ervaring opgedaan met visvriendelijk sluisbeheer. Door de spuisluizen van Nieuwe Statenzijl (bij de Dollard) op gezette tijden op een kier te zetten is de weg vrijgemaakt voor trekvissen. Dit gebeurt op he ...
help
Resultaten van een gedempt getijdenregime in polder Breebaart \ De levende natuur [Artikel]
Peletier, H. \ Wanningen, H. \ Speelman, B. \ Esselink, P. \ 2004
Sinds januari 2001 stroomt zeewater vanuit het Eems-Dollard estuarium via een duiker de polder in, om een brakwatergetij te ontwikkelen (via inlaat van zout water). In dit artikel worden de abiotische en biotische ontwikkelingen in de eerste drie jaa ...
help
Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
help
Gemaal Rozema Termunterzijl \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ziengs, A. \ 2001
Tot voor kort loosde de Eemskanaal-Dollardboezem via spuisluizen in Farmsum en Nieuwe Statenzijl. De Oldambtboezem loosde het water gedeeltelijk via vrije lozing en gedeeltelijk via gemaal Cremer (1931). Na bodemdaling kan er in Termuntenzijl niet la ...
help
Vismigratie van Aa tot Zee \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Schollema, P.P. \ Scheper, A.J. \ 2013
De slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’ geldt niet in de laatste plaats voor het ecologisch herstel van water. Het beste voorbeeld hiervan vormt het project Westerwoldse Aa. Samen met andere partnerorganisaties, zoals de Hengelsportfederatie Gronin ...
help
Leven met water : in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's [Boek]
Vries, G. de \ Gras, E. Le \ Veen, H. van der \ cop. 2008
In dit boek wordt op originele wijze aandacht besteed aan de voortdurende inspanningen van de mens in zijn ruimtelijke omgeving. Dat beeld van die bouwende en herscheppende mens krijgt mede gestalte door gesprekken met betrokken. Zo komt de geschiede ...
help
Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oostenbrink, W.T. \ Smit, C. \ Cornelius, E.-J. \ Jolink, E. \ 2014
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud ...
help
Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Reintsema, R. \ Jolink, E. \ Leij, H. van der \ 2013
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoor ...
help
Onderzoek naar de visoverleefbaarheid bij vijzelgemaal Ennemaborgh op 23 oktober 2012 [Boek]
Vis, H. \ Bruijn, Q.A.A. de \ Kemper, J.H. \ 2013
Sinds een aantal jaren is er toenemende aandacht voor visschade bij gemalen. Pompproducent Landustrie Sneek BV werkt aan de ontwikkeling van een visvriendelijke vijzel. Twee exemplaren hiervan zijn in gemaal Ennemaborgh geplaatst. Om inzicht te krijg ...
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's : ecologisch onderzoek Schildmeer, meetjaar 2005 [Boek]
Hoorn, M.K. van \ 2006
Het Schildmeer behoort tot de groep van eutrofiëringsgevoelige wateren die door het Waterschap Hunze en Aa’s (WHA) jaarlijks worden onderzocht in het kader van het monitoringprogramma oppervlaktewaterkwaliteit. Ook in 2005 was het doel van dit onderz ...
help
Ecologie, waterkwaliteit en peilbeheer op de boezem van Duurswold [Boek]
Mulderij, G. \ Bijkerk, R. \ 2006
Dit rapport beschrijft de historische ontwikkelingen, de huidige ecologische toestand, de waterkwaliteit en het ecologisch functioneren van het boezemgebied. Verder toont het de ecologische effecten van vier verschillende scenario’s van peilbeheer. I ...
help
Gebiedsanalyse Hondshalstermeer [Boek]
Meeuse, J. \ 2010
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
help
Van turfvaart naar toervaart : ontwikkeling vaarverbindingen Zuidlaardermeer-Oost Groningen : samenvatting [Boek]
Grontmij Advies en Techniek \ 2003
Regionale ontwikkeling Veenkoloniën
help
Kadeverhoging : droge voeten bij hoog water [Brochure]
Beekman, E. \ Waterschap Hunze en Aa's \ [ca. 2008]
Waterschap Hunze en Aa’s gaat ruim 200 van de circa 700 kilometer boezemkaden op veiliger hoogte brengen in zijn beheersgebied in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. Voor het ophogen van deze kaden ontwikkelde het waterschap het Masterplan Kaden, om ...
help
Masterplan kaden [Boek]
Waterschap Hunze en Aa's \ 2004
Om meer zicht te krijgen in de omvang van de kadeverbeteringsproblematiek is besloten om een Masterplan Kaden op te stellen. Het Masterplan dient er voor om een overzicht te krijgen over de staat van de huidige boezemkaden, hoeveel geld er de komende ...
help
Inrichtingsplan voor de benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden : plan voor de inrichting van (nood)bergingsgebieden en de realisering van robuuste verbindingszones langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa en het B.L. Tijdenskanaal (Eemskanaal-Dollardboezem) [Boek]
Grontmij Nederland \ 2009
Provincie en waterschap willen de onderhavige gebieden inrichten voor waterberging en natuurontwikkeling. Ze zijn onderdeel van de natuurzones tussen: 1. de Blauwestad en de Dollard; 2. tussen de Blauwe Stad en de Brualer Schloot in Duitsland
help
Blauwestad : van landbouwgrond naar waterparadijs \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Scheper, A.J. \ Schollema, P.P. \ Boonstra, R. \ 2007
In het noordoosten van Groningen verrijst het 1500 hectare grote project de Blauwe Stad. Meer dan de helft van het oppervlakte wordt ingenomen door het Oldambtmeer, verkregen door 800 hectare voormalig landbouwgrond onder water te zetten. In dit arti ...
help
Industriepark legt zuivering voor zout afvalwater aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brandt, E. \ Wit, M. de \ Hammenga, A. \ 2010
Om zout afvalwater niet meer direct te lozen hebben bedrijven op industriepark Oosterhorn bij Delfzijl een speciale zuiveringsinstallatie gebouwd. De eerste ervaringen leren dat het lastig was om het zuiveringsproces in het begin stabiel te laten ver ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.