Login

Hydrotheek

help
Waarom water governance? \ Water governance [Artikel]
Gastkemper, H. \ 2013
De waterwereld is in de ban van governance. Techniek is niet voldoende, we hebben governance nodig – liefst met een hoofdletter! En dan wordt er naarstig gewerkt op governance (benaderingen, methoden en tips), zijn er aparte onderzoeksprogramma’s, is ...
help
Is er nog plaats voor de geborgde categorieën in het waterschapsbestuur? \ Water governance [Artikel]
Havekes, H. \ 2015
Bij de komende evaluatie van deze verkiezingen is de positie van de zgn. geborgde categorieën (boeren, bedrijven en natuurterreinbeheerders) in het waterschapsbestuur een belangrijk thema. Dit blijkt reeds uit het feit dat de provincies Noord-Brabant ...
help
Waterschapsverkiezingen in roerige politieke tijden \ Water governance [Artikel]
Glas, P. \ 2015
Waterveiligheid, waterkwaliteit, economie en ecologie – dat zijn de maatschappelijke doelen waarvoor het waterschap gesteld staat. En de bekostiging daarvan vindt plaats met belasting die in het eigen gebied wordt opgehaald bij de eigen bevolking en ...
help
Wat is er te kiezen bij het waterschap? \ Water governance [Artikel]
Nijhof, A. \ 2015
In Nederland innen we belastingen voor het waterschap. Dit heeft er in de afgelopen decennia voor gezorgd dat wij veilig en onbezorgd kunnen wonen in een natte, zompige delta. Toch heb ik een haatliefdeverhouding met de directe verkiezingen voor de w ...
help
Verdroging : hoe ga ik er wat aan doen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Kessel, A.A.L. van \ 1999
help
Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland: "Met meer samenwerken nog veel te winnen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Maarten Gast dit jaar gaf Albert Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen, aan hoe de waterschappen eraan werken het imago van een ouderwetse organisatievorm kwijt te raken en te vervangen door een moderne en slagvaardige uitstraling. En dat u ...
help
IC12 Werkdocument 4 : verslag bijeenkomst IC12-team "Instituties voor adaptatie", 4 maart 2009, Academiegebouw Utrecht [Boek]
Nooteboom, S. \ Gupta, J. \ Termeer, K. \ Klostermann, J. \ Meijerink, S. \ Brink, M. van den \ Jong, P. \ Biesbroek, R. \ 2009
De projectgroep IC12 van Klimaat voor Ruimte onderzoekt de adaptiviteit van instituties in relatie tot klimaatverandering. Op basis van theorie is een adaptatiewiel voor de adaptiviteit van instituties ontworpen. We willen graag weten of deze herkend ...
help
Draagvlak dijkversterking blijft groot / tweede monitor-onderzoek Deltaplan Grote Rivieren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Groen, K. \ 1996
help
Het water in Nederland is (te) schoon : het debat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Quak, J. \ Dulfer, W. \ 2015
Twee mensen in debat over een actueel thema. Enerzijds vanuit de Sportvisserij, in de persoon van Jaap Quak, anderzijds vanuit (dagelijks bestuur) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in de persoon van Wieger Dulfer
help
Elf watervragen aan Lucas Bolsius : wethouder financiën, sport en buitenruimte, gemeente Rotterdam \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2006
Elf vragen aan Lucas Bolsius en zijn mening over onder andere water als unique selling point, de Kaderrichtlijn Water, 'Bouwen in Westergouwe' en zijn persoonlijke passie voor water
help
PvdA politicus Jan Boelhouwer: 'breng het waterschap onder bij de provincie' [stellingwerk] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2006
Uitleg over de ideeën van de PvdA-er, die bedacht dat de bestuurslaag 'waterschap' afgeschaft dient te worden. "De deskundigheid van waterschappen blijft noodzakelijk". Uit de toelichting blijkt, dat bezuinigingen (geld) de doorslaggevende rol speelt
help
Water governance een noodzakelijke hype \ Water governance [Artikel]
Nijburg, C. \ 2013
In zijn column plaatst Hugo Gastkemper een aantal vraagtekens bij het belang van water governance. Wat hem betreft is alle aandacht daarvoor wat overtrokken, een hype. Een hype is een verschijnsel dat tijdelijk bovenmatige media-aandacht krijgt en da ...
help
Het bestaansrecht van de zelfstandige waterschappen \ Water governance [Artikel]
Kleinknecht, F. \ 2015
De opkomst bij de waterschapsverkiezingen is dit jaar bijna verdubbeld. Het combineren van de verkiezingen met de Provinciale Statenverkiezingen lijkt hier de belangrijkste oorzaak van te zijn. De burger loopt blijkens de berichten in de sociale medi ...
help
Sybe Schaap, voorzitter Unie van Waterschappen: "Veerman zet de discussie op scherp" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
Op 3 september 2008 verscheen het rapport van de Deltacommissie. In de daaropvolgende H2O van 12 september werd volop aandacht besteed aan dit advies. “Er is geschiedenis geschreven voor de Nederlandse watersector”, zo begint Peter Bielars zijn comme ...
help
Nederlandse watersector in het buitenland [thema internationalisering wateronderwijs] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eynden, S. van den \ 2011
De buitenlandse activiteiten van de Nederlandse watersector groeien fors. De crisis ten spijt bedroeg de export van de watersector in 2009 6,6 miljard euro; evenveel als in 2008, terwijl de gehele wereldhandel ten opzichte van dat jaar met 13 procent ...
help
Waarom ontbreekt het aan innovatie en verbreding in de watersector? : mijn mening / Reactie Roelof Kruize op de brief van Gatze Lettinga \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lettinga, G. \ Kruize, R. \ 2014
Maandblad H2O publiceerde in nummer 1 (2014) een interview met Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet en voorzitter van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Hij pleitte voor verdere verbreding van de watersector en voor versnelling van i ...
help
Visie : 'het waterstelsel is fragiel' \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2014
De Nederlandse regering ziet af van samenvoeging van de waterschappen met provincies. Dit is mede gebaseerd op de uitkomsten van het OESO rapport, dat in opdracht van de Unie van Waterschappen verscheen. Henny van Lanen geeft aan, waarom het van bela ...
help
Forum : waterbeheer en klimaatbuffers: een goede match? [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Talsma, M.J.G. \ 2013
Klimaatbuffers bieden naar het zich laat aanzien goede mogelijkheden om waterschappen behulpzaam te zijn bij het vervullen van hun taken. Toch lijkt er bij de schappen soms schroom te bestaan om met natuurbeheerders, de initiatiefnemers van klimaatbu ...
help
Opsporing en winning van schaliegas [Brief]
Remkes, J.W. \ Glas, P.C.G. \ Veerman, C.P. \ 2014
IPO, Vewin en Unie van Waterschappen geven gezamenlijk hun visie op de noodzaak van gedegen vooronderzoek bij de noodzaak van schaliegaswinning. Zij zien niet in, dat de beoogde structuurvisie schaliegas voldoende waarborgen biedt. Een maatschappelij ...
help
Sociale innovatie in de praktijk : waterbeheerplan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bulthuis, B. \ 2014
Vier waterschappen binnen Rijn Oost gingen het gesprek aan met externe betrokkenen over het nieuwe waterbeheerplan. Dit leverde veel leerzame, nieuwe inzichten op. Hoe sociale innovatie leidt tot een beter waterbeheerplan.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.