Login

Hydrotheek

help
Geen droge lesstof bij Wateropleidingen : jezelf ontwikkelen door ontwikkelingen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Leeuwen, S. van \ 2012
De rioleringssector heeft voortdurend te maken met veranderingen. Zo hebben de vastgestelde afspraken in het Bestuursakkoord Water grote gevolgen voor de manier, waarop binnen de waterketen gewerkt moet worden. Omdat het voor veel organisaties belang ...
help
Bevlogen cursisten : opleiding watermanager 21ste eeuw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2009
Sinds drie jaar bestaat de leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen. Doel is om hoger opgeleide medewerkers van waterschappen te ondersteunen in het bedrijfsmatig werken in een bestuurlijke omgeving.
help
Educatie is vaak een sluitpost : tekort op de arbeidsmarkt : thema Opleiden & het nieuwe werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jager, J. de \ 2011
Vanaf 2013 ontstaat een tekort aan gekwalificeerd personeel voor de watersector. Belangrijkste oorzaak van die tekorten vormt de vergrijzing. Waterschappen moeten nu de urgentie inzien van een structurele aanpak gericht op educatie.
help
Nederlandse watersector in het buitenland [thema internationalisering wateronderwijs] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eynden, S. van den \ 2011
De buitenlandse activiteiten van de Nederlandse watersector groeien fors. De crisis ten spijt bedroeg de export van de watersector in 2009 6,6 miljard euro; evenveel als in 2008, terwijl de gehele wereldhandel ten opzichte van dat jaar met 13 procent ...
help
Op zoek naar menselijk kapitaal : thema Opleiden & het nieuwe werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2011
Nederland staat voor forse uitdagingen in waterbeheer. Tegelijkertijd dreigt een groot tekort aan goed geschoold personeel. Reden voor de Adviescommissie Water om te pleiten voor het versterken van wateropleidingen en de arbeidsmarkt voor water. Daar ...
help
Structurele aandacht voor water in onderwijs : stuurgroep Watereducatie : thema Opleiden & het nieuwe werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2011
Hoe interesseren we jongeren voor water? Hoe zorgen we dat in het onderwijs de nodige aandacht is voor waterzaken? Hoe zorgen we dat meer jongeren een opleiding voor de watersector kiezen? En hoe interesseren we mensen voor werken bij waterschappen? ...
help
Aansluiten bij de praktijk : opleiden : thema Opleiden & het nieuwe werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2011
Studenten aan opleidingen als civiele techniek en milieukunde zijn wel bekend met het fenomeen waterschappen, maar kiezen na hun opleiding eerder voor een baan bij advies- en ingenieursbureaus. Zij zien het werk bij ingenieursbureaus veel meer als ee ...
help
Het afvalwater verpakken! 'De Visie van:' Niels Schaart \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Worst, W. \ Baars, E. \ 2007
Interview Met Niels Schaart, werkzaam bij Waternet in Amsterdam. Twee generaties rioleurs, de interviewers en de geïnterviewde (29), ontmoeten elkaar. Niels vertelt hoe hij in dit vakgebied terecht is gekomen
help
Levenslang leren! : maar waar? : thema water & werk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2016
Wie wil blijven meetellen in de watersector, kan niet stilzitten. Ook waterprofessionals moeten hun leven lang leren. Maar wat is er in de watersector allemaal te koop aan opleidingen en cursussen voor werkenden? Een greep uit het aanbod.
help
Eerste ervaringen met trainingssimulator bij DZH [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Laurijssens, P. \ Dijk, E. van \ Kolk, H. van der \ 2005
Binnen de watersector is modellering een alom gebruikt middel voor diverse vraagstukken van technologisch of ontwerptechnische aard. Maar toepassingen van modellering voor de training van mensen op de werkvloer zijn nog zeer spaarzaam. Toch biedt ook ...
help
Waterkennis op peil [Boek]
Ee, Else van \ 2016
Brochure van Wateropleidingen. Een brochure met het cursusaanbod op een rij, ingedeeld per vakgebied.
help
Nederlands wateronderwijs in internationale context [thema internationalisering wateronderwijs] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sweeris, H. \ 2011
Nederland leeft met water. Het waterbeheer is hier zo goed georganiseerd dat publiekscampagnes nodig zijn om ons eraan te herinneren dat droge voeten en voldoende schoon water niet vanzelfsprekend zijn. De TV-beelden van over de hele wereld getuigen ...
help
Stappen op weg naar meer samenwerking [thema internationalisering wateronderwijs] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Driessen, D. \ 2011
Binnen Human Capital Water & Delta (het programma binnen het Netherlands Water Partnership) is onderzoek verricht naar de internationalisering in het Nederlandse wateronderwijs. Gevraagd is naar de internationale ambities en activiteiten van de water ...
help
Wetskills voorbeeld van gezamenlijke internationale profilering van Nederlandse wateropleidingen [thema internationalisering wateronderwijs] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oost, J. \ Heikoop, R. \ 2011
Wetskills is een programma waarin de Nederlandse wateropleidingen en watersector zich internationaal profileren. Het organiseert zogeheten challenges, waarbij Nederlandse en internationale studenten van verscheidene wateropleidingen samenwerken aan w ...
help
UNESCO-IHE op weg naar mondiale campus [thema internationalisering wateronderwijs] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
"Wat er ook aan de hand is, water speelt altijd een rol", zegt dr. András Szöllösi-Nagy, rector van UNESCO-IHE in Delft. Dat het belang van veilig drinkwater en passende sanitaire voorzieningen voor de volksgezondheid en de levensvreugde van mensen n ...
help
Nederland waterland, Nederland wateropleidingenland [thema internationalisering wateronderwijs] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maenhout, A. \ 2011
De slogan 'Nederland Waterland, Nederland Wateropleidingenland' is een logisch gevolg van het kennisland dat Nederland op vele terreinen wil zijn. Water is eindelijk één van de focusgebieden in het nationale beleid. En, het is nu tijd om te oogsten. ...
help
Opleiding Hogere Waterleidingtechniek na 25 jaar nog niet verouderd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
'Proefpersonen' mochten ze zichzelf niet noemen, maar hun ervaringen werden dankbaar gebruikt in volgende edities van de opleiding Hogere Waterleidingtechniek. 27 jaar geleden werd door de Vewin de eerste HWT-opleiding in het leven geroepen, op aandr ...
help
Waterprofessionals hebben volop keuze uit leernetwerken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
De Unie van Waterschappen en Wateropleidingen hebben samen geïnventariseerd welke leernetwerken er zijn in de watersector. Uit die inventarisatie blijkt dat de waterprofessional een ruime keuze heeft.
help
Waterprofessionals zitten ze er warmpjes bij? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2014
Hoe goed zijn de arbeidsvoorwaarden in de watersector? Zijn waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en adviesbureaus voorbereid op komende veranderingen? Zijn ze in staat om meer jongeren en technisch opgeleiden aan te trekken?
help
STOWA PIW2 Eerste Nederlandse Veld-Examen Dijkinspectie [Video]
STOWAvideo \ 2014
Nederlandstalig document over het veld-examen Visuele Dijkinspectie van waterkeringen, zoals georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met PIW 2.0 (Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0).
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.