Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 26

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="organisch afval"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater [Boek]
Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ 2018
Uit rioolwaterslib kan struviet worden gewonnen, een zogeheten fosfaatmineraal. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor gewassen en wordt vooral in fosfaatmijnen gewonnen. Aangezien deze voorraad eindig is, worden andere bronnen gezocht. Zo kan ...
help
Paques wint bioplastic PHA terug uit reststromen : new business : powered by Water Alliance \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2018
Sinds enkele jaren slaagt Paques erin om behalve biogas, ook het volledig biologisch afbreekbare plastic PHA terug te winnen uit organische reststromen.
help
Keten van biomassa naar biocomposiet [Boek]
Kool, A.M. \ 2017
Onderzoek naar de keten van biomassa naar biocomposiet.
help
PHA production from the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW): overcoming the inhibitory matrix \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Korkakaki, E. \ Mulders, M. \ Veeken, A. \ Rozendal, R. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Kleerebezem, R. \ 2016
Leachate from the source separated organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) was evaluated as a substrate for polyhydroxyalkanoates (PHA) production. Initially, the enrichment step was conducted directly on leachate in a feast-famine regime. ...
help
Er zit meer in mest dan je denkt \ Management&techniek [Artikel]
2016
In het Tetra-project Biosorb wordt onderzocht of organische reststromen uit onze maatschappij kunnen worden omgevormd naar biochar en actieve kool met een concurrentiële toepassing in afvalwaterzuivering.
help
Biomassa : groen goud voor het oprapen : businesscase voor een biomassapilot [Boek]
Boer, Sjoerd de \ Dekker, Connie \ Folkers, Stephan \ Gerrits, Henk \ Kombrink, Theresa \ Poppe-Buchner, Sandra \ Visser, Jelle \ Wolfs, Marianne \ Wolsink, Dennis \ 2016
Deze businesscase is het resultaat van het project “van biomassa naar organische stof”. In dit project is onderzocht hoeveel biomassa vrijkomt tijdens het beheer en onderhoud van watergangen en dijken door Waterschap Zuiderzeeland. Jaarlijks komt 12. ...
help
Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen : levenscyclusanalyse van de verwerking van groente- en fruitafval en afvalwater [Boek]
Odegard, Ingrid \ Bergsma, Geert \ Berg, Ronnie \ Telkamp, Paul \ 2015
In Nederland spoelen we voedselresten en groente- en fruitafval niet door het riool. Sinds de jaren negentig zamelen we voedselresten zo veel mogelijk gescheiden in bij het GFT-afval om de afvalstoffen na compostering of vergisting nuttig toe te kunn ...
help
Rioolwaterzuiveringsinstallatie als centrum voor afvalverwerking : uitwisseling van energiestromen en gebruiken van waterstromen leidt tot mooie innovatieve oplossingen \ WaterForum [Artikel]
Dort, S. van \ 2015
Rioolwaterzuiveringsinstallaties als logistiek centrum voor de verwerking van zuiveringsslib, GFT en mest. Met als doel het optimaliseren van biogasproductie, het uitwisselen van energiestromen en het terugwinnen van warmte, fosfaat en stikstof. Geza ...
help
Terugwinnen van energie en grondstoffen in de regio Amsterdam [Boek]
Buijzer, Edwin de \ Brand, Tessa van den \ Versteeg, Elize \ Hofman, Jan \ Roest, Kees \ 2015
Voor de regio Amsterdam is binnen het Speerpuntonderzoek voor Waternet in kaart gebracht welke energie-en grondstofstromen afkomstig zijn uit de watercyclus of uit aanpalende werkvelden en potentieel geschikt zijn voor hergebruik. Ook is geïnventaris ...
help
Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing? [Boek]
Rulkens, W. \ Wentink, J. \ 2013
In het kader van de ontwikkeling van De Energiefabriek is een aantal technologieën geïdentificeerd, die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken, namelijk superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidati ...
help
Protocol beoordeling Meststoffenwet : versie 3.1 [Boek]
Commissie Deskundigen Meststoffenwet \ 2013
De Meststoffenwet reguleert de vrije verhandeling van meststoffen. Alleen aangewezen meststoffen mogen vrij verhandeld worden. Het gebruik van afval- en reststoffen als meststof of als grondstof voor meststofproductie is verboden. Er is echter een we ...
help
Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen - 1: Toetsing van contaminanten aangewezen door de Meststoffenwet [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Schöll, L. van \ Dijk, T.A. van \ 2013
Om het proces van de toelating van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal te versnellen en vooral ook om de verantwoordelijkheid voor de toetsing meer bij het bedrijfsleven te leggen, heeft de Staatsecretaris van het Ministerie ...
help
Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen - 2.: Residuen van gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
Poorter, L.R.M. de \ Beelen, P. van \ Struijs, J. \ Linden, A.M.A. van der \ Ehlert, P.A.I. \ Posthuma, L. \ 2013
Om het proces van de toelating van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal te versnellen en vooral ook om de verantwoordelijkheid voor de toetsing meer bij het bedrijfsleven te leggen, heeft de Staatsecretaris van het Ministerie ...
help
Totaalconcept ontzorgt riolering ziekenhuis \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft heeft een primeur in de vorm van het Pharmafilter. Dit totaalconcept voor de zorg, afvalverwerking en waterzuivering moet tot een efficiencyslag leiden en het werk van verpleegkundigen veiliger maken. Biologisch ...
help
Waterzuivering: warmte van eigen poep \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Bom, J. \ 2012
Als we alle afvalwater niet in een-en-hetzelfde rioolpijp afvoerden, maar afzonderlijk verwerkten, dan verbruikten we veel minder water, maakten we stroom en warmte en hielden er zelfs kunstmest aan over. In de woonwijk Noorderhoek in Sneek staat het ...
help
Land application of biosolids in the USA : a review \ Applied and environmental soil science [Artikel]
Lu, Q. \ He, Z.L. \ Stoffella, P.J. \ 2012
Experiences with land application of biosolids in the USA is described in this review. The article gives an overview on the regulations for application of biosolids, with specific attention to pathogens, trace elements and nutrients. Biosolids, as pe ...
help
Geneesmiddelen en andere nieuwe stoffen in het watermilieu als exportproduct \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2008
De laatste jaren groeit de aandacht voor relatief nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen(resten), hormoonverstorende stoffen, bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen. Dit is mogelijk dankzij een enorme vooruitgang die is geboekt in de mogelijkheden om de ...
help
Alcohol production through volatile fatty acids reduction with hydrogen as electron donor by mixed cultures \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Steinbusch, K.J.J. \ Hamelers, H.V.M. \ Buisman, C.J.N. \ 2008
In this paper we propose alcohol production from organic waste materials through biological reduction of volatile fatty acids derived from fermentative biomass acidification. The objective of this paper was to study and examine whether it is feasible ...
help
Rwzi Hengelo slaat een slaatje uit extra biogas : de start van een Uniq project [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dekker, T. \ 2007
Bij het bedrijf Johma (onderdeel van Uniq) in Losser worden salades en belegde broodjes geproduceerd. Bij de productie van de salades en bij het zuiveren van het afvalwater komen er diverse organische afvalstromen vrij. Deze afvalstromen werden in 20 ...
help
Resultaten ringtest 2002 zware metalen en arseen in twee monsters compost in het kader van de regeling "Bemonstering en analyse overige organische meststoffen" (BOOM) [Boek]
Polanen, A. van \ Oostrom, J.J. van \ Driessen, J.J.M. \ 2002
In Nederland komt bij diverse (zuiverings)processen jaarlijks een grote hoeveelheid organische stof vrij die geheel of gedeeltelijk geschikt is om te worden gebruikt als meststof. In het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BO ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.