Login

Hydrotheek

help
Totaalconcept ontzorgt riolering ziekenhuis \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft heeft een primeur in de vorm van het Pharmafilter. Dit totaalconcept voor de zorg, afvalverwerking en waterzuivering moet tot een efficiencyslag leiden en het werk van verpleegkundigen veiliger maken. Biologisch ...
help
Afvalwatersituatie bij composterings- en vergistingsbedrijven : GFT-afval [Boek]
Vos, W. de \ 1996
help
PHA production from the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW): overcoming the inhibitory matrix \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Korkakaki, E. \ Mulders, M. \ Veeken, A. \ Rozendal, R. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Kleerebezem, R. \ 2016
Leachate from the source separated organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) was evaluated as a substrate for polyhydroxyalkanoates (PHA) production. Initially, the enrichment step was conducted directly on leachate in a feast-famine regime. ...
help
Resultaten ringtest 2002 zware metalen en arseen in twee monsters compost in het kader van de regeling "Bemonstering en analyse overige organische meststoffen" (BOOM) [Boek]
Polanen, A. van \ Oostrom, J.J. van \ Driessen, J.J.M. \ 2002
In Nederland komt bij diverse (zuiverings)processen jaarlijks een grote hoeveelheid organische stof vrij die geheel of gedeeltelijk geschikt is om te worden gebruikt als meststof. In het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BO ...
help
GFT - afvalverwerking : een inventariserende nota [Boek]
Coordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren \ 1994
help
Eutrophication of surface waters and the contribution of agriculture [Congresverslag]
Uunk, E.J.B. \ 1991
help
The effects of litter on growth and plasticity of Phragmites australis clones originating from infertile, fertile or eutrophicated habitats \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Clevering, O. \ 1999
help
Waterzuivering: warmte van eigen poep \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Bom, J. \ 2012
Als we alle afvalwater niet in een-en-hetzelfde rioolpijp afvoerden, maar afzonderlijk verwerkten, dan verbruikten we veel minder water, maakten we stroom en warmte en hielden er zelfs kunstmest aan over. In de woonwijk Noorderhoek in Sneek staat het ...
help
Misleidende reclame voedselrestvermalers : jurisprudentie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijk, G.R.M. van \ 1996
help
Paques wint bioplastic PHA terug uit reststromen : new business : powered by Water Alliance \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2018
Sinds enkele jaren slaagt Paques erin om behalve biogas, ook het volledig biologisch afbreekbare plastic PHA terug te winnen uit organische reststromen.
help
Biomassa : groen goud voor het oprapen : businesscase voor een biomassapilot [Boek]
Boer, Sjoerd de \ Dekker, Connie \ Folkers, Stephan \ Gerrits, Henk \ Kombrink, Theresa \ Poppe-Buchner, Sandra \ Visser, Jelle \ Wolfs, Marianne \ Wolsink, Dennis \ 2016
Deze businesscase is het resultaat van het project “van biomassa naar organische stof”. In dit project is onderzocht hoeveel biomassa vrijkomt tijdens het beheer en onderhoud van watergangen en dijken door Waterschap Zuiderzeeland. Jaarlijks komt 12. ...
help
Protocol beoordeling Meststoffenwet : versie 3.1 [Boek]
Commissie Deskundigen Meststoffenwet \ 2013
De Meststoffenwet reguleert de vrije verhandeling van meststoffen. Alleen aangewezen meststoffen mogen vrij verhandeld worden. Het gebruik van afval- en reststoffen als meststof of als grondstof voor meststofproductie is verboden. Er is echter een we ...
help
Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen - 1: Toetsing van contaminanten aangewezen door de Meststoffenwet [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Schöll, L. van \ Dijk, T.A. van \ 2013
Om het proces van de toelating van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal te versnellen en vooral ook om de verantwoordelijkheid voor de toetsing meer bij het bedrijfsleven te leggen, heeft de Staatsecretaris van het Ministerie ...
help
Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen - 2.: Residuen van gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
Poorter, L.R.M. de \ Beelen, P. van \ Struijs, J. \ Linden, A.M.A. van der \ Ehlert, P.A.I. \ Posthuma, L. \ 2013
Om het proces van de toelating van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal te versnellen en vooral ook om de verantwoordelijkheid voor de toetsing meer bij het bedrijfsleven te leggen, heeft de Staatsecretaris van het Ministerie ...
help
Alcohol production through volatile fatty acids reduction with hydrogen as electron donor by mixed cultures \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Steinbusch, K.J.J. \ Hamelers, H.V.M. \ Buisman, C.J.N. \ 2008
In this paper we propose alcohol production from organic waste materials through biological reduction of volatile fatty acids derived from fermentative biomass acidification. The objective of this paper was to study and examine whether it is feasible ...
help
Er zit meer in mest dan je denkt \ Management&techniek [Artikel]
2016
In het Tetra-project Biosorb wordt onderzocht of organische reststromen uit onze maatschappij kunnen worden omgevormd naar biochar en actieve kool met een concurrentiële toepassing in afvalwaterzuivering.
help
Keten van biomassa naar biocomposiet [Boek]
Kool, A.M. \ 2017
Onderzoek naar de keten van biomassa naar biocomposiet.
help
Rioolwaterzuiveringsinstallatie als centrum voor afvalverwerking : uitwisseling van energiestromen en gebruiken van waterstromen leidt tot mooie innovatieve oplossingen \ WaterForum [Artikel]
Dort, S. van \ 2015
Rioolwaterzuiveringsinstallaties als logistiek centrum voor de verwerking van zuiveringsslib, GFT en mest. Met als doel het optimaliseren van biogasproductie, het uitwisselen van energiestromen en het terugwinnen van warmte, fosfaat en stikstof. Geza ...
help
Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen : levenscyclusanalyse van de verwerking van groente- en fruitafval en afvalwater [Boek]
Odegard, Ingrid \ Bergsma, Geert \ Berg, Ronnie \ Telkamp, Paul \ 2015
In Nederland spoelen we voedselresten en groente- en fruitafval niet door het riool. Sinds de jaren negentig zamelen we voedselresten zo veel mogelijk gescheiden in bij het GFT-afval om de afvalstoffen na compostering of vergisting nuttig toe te kunn ...
help
Rwzi Hengelo slaat een slaatje uit extra biogas : de start van een Uniq project [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dekker, T. \ 2007
Bij het bedrijf Johma (onderdeel van Uniq) in Losser worden salades en belegde broodjes geproduceerd. Bij de productie van de salades en bij het zuiveren van het afvalwater komen er diverse organische afvalstromen vrij. Deze afvalstromen werden in 20 ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.