Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 1444

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="overheidsbeleid"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Naar een duurzaam Nederland : energieneutraal, klimaatbestendig en circulair [Boek]
Oosters, H. \ Bijleveld-Schouten, A. \ Zanen, J. van \ 2017
Dit gezamenlijke voorstel van gemeenten, provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017 is een investeringsagenda voor de ruimtelijk-fysieke pijlers van een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met ...
help
Notitie systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving [Boek]
Zwanikken, T.H.C. \ 2016
In deze notitie wordt allereerst verkend hoe het begrip systeemverantwoordelijkheid in nationaal beleid en wetgeving wordt gehanteerd binnen de verschillende beleidsvelden van de fysieke leefomgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de adviezen van de R ...
help
Opzet en resultaten van het Waddenhuisberaad [Boek]
Sas, Hein \ Bazelmans, Jos \ Lindeboom, Han \ Oegema, Tammo \ Jong, Martijn de \ Nackenhorst, Kim \ 2016
Het beraad heeft tot doel om de menselijke activiteiten die invloed hebben op het ecosysteem van de Waddenzee van een relatieve rangorde (‘ranking’) in twee domeinen te voorzien: 1. De invloed van deze activiteiten op het ecosysteem van de Waddenzee. ...
help
Oudste bestuurslaag koploper in innovatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2016
Alle overheden produceren nota’s over duurzaamheid. De waterschappen produceren als enige ook zelf duurzame energie en winnen grondstoffen terug. Beleid én uitvoering in een hand. De ambities zijn hoog: op termijn volledig energieneutraal werken.
help
Lobby-agenda 2016-2017 [Boek]
Vewin \ 2016
Vewin presenteert aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar de geactualiseerde Lobby-agenda. De agenda 2016-2017 bevat de belangrijkste onderwerpen die in het komende politieke jaar voor de drinkwatersector belangrijk zijn. Zowel in Den Haag al ...
help
Het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties : inzichten uit de praktijk : beleidsstudie [Boek]
Vooren, Alexander van \ Wesselink, Bart \ 2016
Nederland heeft de ambitie zich internationaal te profileren als ‘Dynamische, Duurzame Delta’ (EZ 2015). Nederlandse bedrijven brengen innovatieve technologieën op de markt die de wereld duurzamer kunnen maken. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan een duur ...
help
Rijksprojecten: hét natuurinclusieve werken? : een analyse van relaties tussen rijksprojecten en de Rijksnatuurvisie [Boek]
Pleijte, M. \ Beunen, R. \ During, R. \ 2016
In de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ zijn de concepten natuurcombinaties en natuurinclusiefgeïntroduceerd. In deze studie is nagegaan of rijksoverheden in rijksprojecten zelf met natuurcombinaties ennatuurinclusief werken en welke mogelijkhede ...
help
Fragmentatie heb je, samenhang moet je creëren : rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten stopt na vier jaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Borkent, I. \ Duinhoven, G. van \ 2016
Eric Luiten werd in 2012 op een curieus moment Rijksadviseur Landschap en Water. De rijksoverheid had net het nationale landschapsbeleid geschrapt. In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte uit 2012 staat letterlijk: “De verantwoordelijkheid voor ...
help
Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw : rapport B [Boek]
Ministerie van Infrastructuur en Milieu \ Platform Duurzame Glastuinbouw, \ 2016
Uit metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater blijkt dat in glastuinbouwgebieden regelmatig gewasbeschermingsmiddelen in norm-overschrijdende concentraties voorkomen. In de Kabinetsnota ‘Gezonde Groei, Duurzame oogst; tweede Nota duurzame ge ...
help
Werkwijze beoordeling zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw : rapport A [Boek]
Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw \ 2016
Uit metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater blijkt dat in glastuinbouwgebieden regelmatig gewasbeschermingsmiddelen in norm-overschrijdende concentraties voorkomen. In de Kabinetsnota ‘Gezonde Groei, Duurzame oogst; tweede Nota duurzame ge ...
help
Bodemconvenant 2016-2020 : grondwaterbeheer krijgt hogere prioriteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Timár, E. \ 2015
Na 35 jaar komt een historische mijlpaal in zicht: rond 2020 zijn er in Nederland geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico's zorgt. Ons land begint aan een volgende fase van het bodembeleid. Daarover maakten Rijk, provi ...
help
Advies over water en de nationale omgevingsvisie [Boek]
2015
Eind 2018 zal het kabinet naar verwachting de eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vaststellen. De voorbereiding wordt gecoördineerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. ...
help
Green growth in the Netherlands 2015 [Boek]
Baas, Kees \ Baldé, Kees \ Delahaye, Roel \ Denneman, Arthur \ Graveland, Cor \ Jong, Rixt de \ Keller, Krista \ Klein, Paul \ Kremer, Anne Miek \ Meijer-Cheung, Wai King \ Poot, Martin \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Velzen, Marcel van \ Ven, Karin van der \ Verweij, Richard \ Vroom, Jurriën \ 2015
Green growth strategies focus on ensuring that natural assets can deliver their full economic potential on a sustainable basis. In 2011 Statistics Netherlands pro-actively published its first edition of Green growth in the Netherlands (Statistics Net ...
help
Circulaire economie: van wens naar uitvoering [Boek]
Gudde, C. \ Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur \ 2015
In het advies presenteert de raad een aantal aanbevelingen aan het Rijk en aan provincies, regio’s en gemeenten. Ook doet de raad een oproep om ook via het Nederlandse voorzitterschap van de EU, een circulaire economie Europees verder te ontwikkelen. ...
help
Drones in het publieke domein : een quickscan [Boek]
2015
In dit quick scan rapport zijn de (on)mogelijkheden van het gebruik van vliegende robots (drones) beschreven. In de afgelopen jaren zijn er al diverse pilotprojecten met drones uitgevoerd. Er is veel mogelijk maar er zijn ook beperkingen. Regelgeving ...
help
Nationaal Waterplan 2016-2021 [Boek]
Ministerie van Economische Zaken \ Ministerie van Infrastructuur en Milieu \ 2015
Nederland is een echt Waterland. Toch is de bevolking zich nauwelijks bewust van de uitdagingen van het waterbeheer en de risico's van het water, omdat waterbeheer zo goed georganiseerd is. Nederlanders moeten zich meer bewust worden van het leven me ...
help
Chemische onkruidbestrijding op verhardingen : advies over de mogelijke uitwerking van een uitzonderingsbeleid voor laag-risicostoffen [Boek]
Smit, C.E. \ Linden, A.M.A. van der \ Cornelese, A.A. \ 2015
Advies over de mogelijke uitwerking van een uitzonderingsbeleid voor laag-risicostoffen Het kabinet heeft een verbod aangekondigd op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, zoals stoepen en wegen. Een uitzondering is vo ...
help
Exploring the relation between governmental flood risk communication and citizens’ self-protective behaviour in flood risk management : a comparative case study along the Rhine river in Germany and the Netherlands [Studentenverslag]
Welles, I. \ 2015
This report aims at gaining a better understanding of the relation between perceived governmental flood risk communication and self-protective behaviour. As total flood prevention is unachievable, the Netherlands and Germany have shifted towards a fl ...
help
Leren van Marke Mallem : lessen voor het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en overheden [Brochure]
Salverda, I. \ 2015
Deze brochure gaat over lessen die uit het initiatief Marke Mallem kunnen worden getrokken voor overheden die willen leren over het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en overheden. In november 2014 heeft Alterra samen met het Waterschap Rijn ...
help
Minister met de lach en de vlag : Melanie Schultz van Haegen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Niet teveel regels en wetgeving. Wel met passie Nederland in het buitenland verkopen. Sinds vijf jaar is Melanie Schultz van Haegen bijna geruisloos minister van Infrastructuur en Milieu. Een vraaggesprek met de minister in deze vijftiende aflevering ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.