Login

Hydrotheek

help
Hydrobiologische waarnemingen in het plassengebied in N.W.-Overijssel [Boek]
Leentvaar, P. \ 1960
Hydrobiologische analyse RIVON
help
Relatienotagebied "De Reest : een ecologische vegetatiekartering [Boek]
Sikkema, K. \ 1981
Na een korte gebiedsbeschrijving in hoofdstuk I wordt in hoofdstuk II de gebruikte vegetatie-indelingen en -begrippen beschreven. In hoofdstuk III worden de resultaten van de kartering behandeld en de kaarten toegelicht. Bij de verslaggeving zijn zak ...
help
'Ruimte laten voor voor emoties' : Marjo de Greef, Waterschap Velt en vecht : interview \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Het Waterschap interviewt in deze serie leden van het algemeen bestuur van verschillende waterschappen.
help
Netplankton uit het open water van de plassen Mastenbroekerkolk, Venematen en Dirkswijde in Noord-West Overijssel (Gem. Vollenhove, Wanneperveen), verzameld in juni 1965 tijdens de zomerexcursie van de hydrobiologische vereniging [Boek]
Schroevers, P.J. \ 1977
help
Integrale eutrofieringsbestrijding Noordwest-Overijssel \ Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Hoofdstuk uit boek]
Oosterloo, W. \ 1992
help
Bodemkartering in het randgebied van de Noord-Oostpolder \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Veenenbos, J.S. \ 1948
Eerder verschenen in: Overijssels Landbouwblad 29(1947)2. Deze bijdrage is op te vatten als een vervolg op pag. 15-19 (dit nummer van Boor en spade). Verdroging van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl, als gevolg van de inpoldering van de Noordoost- ...
help
De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoost Polder [Proefschrift]
Veenenbos, J.S. \ 1950
Sedert het droogvallen van de jongste Zuiderzeepolder in 1941 zijn steeds meer klachten over verdrogingsverschijnselen in het naburige graslandgebied gehoord.-Behalve de grasproductie ondervinden ook bedrijfsgebouwen en wegen ernstige schade. Een dat ...
help
De oecologie van Calla palustris, L. in Nederland, in het bijzonder in Noordwest - Overijssel [Studentenverslag]
Oosting - Haagsma, M. \ 1970
Planteninventarisatie RIVON.
help
Waarnemingen aan de makrofauna van enige krabbescheervegetaties in Noordwest Overijssel I [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1966
help
Nader onderzoek waterbodems Giethoorn : Dorpsgracht en Cornelisgracht : eindrapport [Boek]
Iersel, P.B.W. van \ 1997
help
Eigentijds waterbeheer op menselijke maat [Boek]
Waterschap Meppelerdiep \ Waterschap Wold & Wieden \ 1995
help
Verslag van een ecohydrologische stage in "De Weerribben" (N.W.-Overijssel, NL); juli 1983 [Boek]
Boeye, D. \ [1983]
help
Bestrijding van de verdroging in het natte noord-west Overijssel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Goossensen, F.R. \ Oosterloo, W. \ Post, H. \ 1998
Achtergronden en technische gegevens rond de waterbeheersing van de Kop van Overijssel
help
Ruimtelijke variabiliteit in de grondwaterstand in gebieden met een beheerst peil [Boek]
Geer, F.C. van \ 1992
help
Dijkgraaf Marga Kool van Waterschap Reest en Wieden: "Burgers gaan lasten van de natuur betalen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
Tegenover een Hoogheemraadschap van Delfland met zijn vele inwoners en zijn hoge percentage verhard oppervlak staan waterschappen,die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in grote gebieden met relatief weinig inwoners. Het Waterschap Reest en W ...
help
Complex and dynamic implementation processes : the renaturalization of the Dutch Regge river [Boek]
Boer, C. de \ Bressers, H. \ [2011]
This book contains a careful evaluation of the case of the Regge River Renaturalization process according to an analytical framework that coherently integrates a wealth of approaches to policy implementation and project management. An overview is pro ...
help
Actief biologisch beheer in het Noorddiep \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berkum, J.A. van \ Meijer, M.L. \ Kemper, J.H. \ 1996
help
Zuiveringstechnisch ontwerp proefinstallatie Hammerflier \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hiemstra, P. \ 1990
help
Dijkgraaf Sybe Schaap van het Waterschap Groot Salland: “Waterschappers moeten de wereld in” \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
In het gebied, dat globaal ligt tussen de steden Kampen, Meppel en Deventer, is het waterbeheer toevertrouwd aan het Waterschap Groot Salland. Als opvallend beeldmerk heeft dit waterschap de zeldzame kievitsbloem gekozen, die in het voorjaar de vocht ...
help
Beregening in Overijssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tienstra, H. \ 1982
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.