Login

Hydrotheek

help
Uitstekend overzicht over vèrgaande oxidatieprocessen in de (afval)waterbehandeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ 2004
Het recent verschenen IWA-boek 'Advanced oxidation in water and wastewater treatment' is een overzichtswerk waarin diverse vèrgaande oxidatieve water-, afvalwater en slibbehandelingstechnieken de revue passeren. Zowel voor wetenschappelijke onderzoek ...
help
Seasonal variation in methane oxidation by the rhizosphere of Phragmites australis and Scirpus lacustris \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Nat, F.W.A. van der \ Middelburg, J.J. \ 1998
help
Wet oxydation as the alternative for sewage sludge treatment \ Sewage sludge treatment and use : new developments, technological aspects and environmental effects [Hoofdstuk uit boek]
Bekker, P.H.A.M.J. de \ Berg, J.J. van den \ 1989
help
Hoe gaat het met het veen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ebbens, L. \ Heymans, J. \ Pater, F. de \ 2012
De afgelopen jaren is veel onderzoek uitgevoerd in de veenweidegebieden. We begrijpen de fysische processen rond veenoxidatie steeds beter, ook zijn afwegingskaders om tot beleidskeuzes te komen ontwikkeld. Provincies zijn bezig met het ontwikkelen v ...
help
Selective oxidation of organic compounds in waste water by ozone-based oxidation processes [Proefschrift]
Boncz, M.A. \ 2002
help
Sulfide–iron interactions in domestic wastewater from a gravity sewer \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Nielsen, A.H. \ Lens, P. \ Vollertsen, J. \ 2005
Interactions between iron and sulfide in domestic wastewater from a gravity sewer were investigated with particular emphasis on redox cycling of iron and iron sulfide formation. The concentration ranges of iron and total sulfide in the experiments we ...
help
Fate of low arsenic concentrations during full-scale aeration and rapid filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Gude, J.C.J. \ Rietveld, L.C. \ Halem, D. van \ 2016
In the Netherlands, groundwater treatment commonly consists of aeration, with subsequent sand filtration without using chemical oxidants like chlorine. With arsenic (As) concentrations well below the actual guidelines of 10 μg As/L, groundwater treat ...
help
Geneesmiddelen uit afvalwater halen: is het praktisch haalbaar? \ H2O online [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Siegers, W. \ Merlen, K. van de \ Man, A. de \ 2016
Geneesmiddelen die via het rioolwater in een rioolwaterzuivering terechtkomen, worden daar slechts deels afgebroken. Hierdoor komen restanten in het oppervlaktewater. Technieken om drinkwater te zuiveren zijn vaak minder effectief bij afvalwater omda ...
help
Belangstelling voor ozon en UV bij water(her)gebruik groeit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ 2006
Tijdens Wasser Berlin verzorgde de International Ozone Association op 3 april een conferentie over ozon, geavanceerde oxidatie en UV-technologie en hun toepassingen bij de behandeling van riool-, industrie- en drinkwater
help
Short period of oxygenation releases latch on peat decomposition \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Wetenschappelijk artikel]
Brouns, K. \ Verhoeven, J.T.A. \ Hefting, M.M. \ 2014
Extreme summer droughts are expected to occur more often in the future in NW Europe due to climate change. These droughts might accelerate the rate of peat oxidation in drained peat areas, with impacts on soil subsidence, GHG emission and water quali ...
help
Technologische opstart awzi Noordwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zalm, C. van der \ 2011
In het recente verleden werd het afvalwater van de gemeente Noordwijk gezuiverd door een oxidatiebedinstallatie met een maximale belasting van 55.000 i.e. Deze installatie was sterk verouderd en voldeed nier meer aan de huidige lozingseisen.
help
The use of ferrate for oxidation and disinfection [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Siegers, Wolter \ Palmen, Luc \ 2014
Ferrate (iron IV, V and VI) is known to be a very efficient oxidant. Upon reduction the iron is turned into Fe(III), which in water treatment often is used as a coagulant. Thus, theoretically by adding ferrate to water two goals can be met: oxidation ...
help
Invloed van infiltratiewater via onderwaterdrains op de afbraak van veengrond : helpdeskvraag HD2057_Onderwaterdrains_vanDrunen_1106 [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ Mulder, J.R. \ 2007
In een oriënterend onderzoek zijn onderwaterdrains opgegraven om daadwerkelijk in de praktijk visueel te controleren of slootwater dat via onderwaterdrains infiltreert het veen rondom de drains aantast. Het onderzoek is bij twee bedrijven in de polde ...
help
Natte oxydatie van zuiveringsslib met het VerTech-systeem [Boek]
Rinzema, A. \ Rulkens, W.H. \ Schepman, J.R.A.G. \ 1989
help
A physiologically based kinetic model for bacterial sulfide oxidation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Klok, J.B.M. \ Graaff, M. de \ Bosch, P.L.F. van den \ Boelee, N.C. \ Keesman, K.J. \ Janssen, A.J.H. \ 2013
In the biotechnological process for hydrogen sulfide removal from gas streams, a variety of oxidation products can be formed. Under natron-alkaline conditions, sulfide is oxidized by haloalkaliphilic sulfide oxidizing bacteria via flavocytochrome c o ...
help
Community analysis of [beta]-subgroup ammonia-oxidizing bacteria in aquatic environments : a molecular approach [Proefschrift]
Speksnijder, A.G.C.L. \ 2000
help
Het VerTech slibverwerkingsproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bekker, P.H.A.M.J. de \ Berg, J.J. van den \ Heerema, K.M. \ 1988
help
Hoe kun je geneesmiddelen uit drinkwater verwijderen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Harmsen, D. \ Wols, B. \ Groot Kormelinck, K. \ Pol, W. van \ 2016
In 2013 bleken Limburgse rivieren en beken veel geneesmiddelen te bevatten. Deze vervuiling is niet eenvoudig terug te dringen. Bovendien zal het medicijngebruik en daarmee de vervuiling van het oppervlaktewater (mede door vergrijzing) in de toekomst ...
help
Waterkwaliteit in het veenweidegebied : de complexe interacties tussen oever, waterbodem en oppervlaktewater \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Diggelen, J.H.M. van \ Geurts, J.J.M. \ Poelen, M.D.M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
Veenweidegebieden zijn een bron van grote zorg voor het waterbeheer, natuurbeheer en beleid. De waterkwaliteit is er over het algemeen slecht in verband met hoge fosfaatconcentraties. In dit reviewartikel worden de biogeochemische processen besproken ...
help
Erratum to "Startup of reactors for anoxic ammonium oxidation: Experiences from the first full-scale anammox reactor in Rotterdam". [Water Research 41 (2007) 18] \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Star, W.R.L. van der \ Abma, W.R. \ Blommers, D. \ Mulder, J.W. \ Tokutomi, T. \ Strous, M. \ Picioreanu, C. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2008
The journal regrets that an error has occurred in the paper. In this article Table 5 was published in an incorrect format. The correct Table is given
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.