Login

Hydrotheek

help
Verslag van het twaalfde internationale ozoncongres \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1995
help
Verslag van het 'Third slow sand alternative biological filtration congress' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G.K. \ 1996
help
Beroepsmatige blootstelling aan ozon in een drinkwaterproductiebedrijf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Willems, H. \ Boeleij, J. \ 1983
Gemeten blootstellingsniveaus aan ozon laten dusdanig lage waarden zien, dat onder normale omstandigheden een kans op normoverschrijding niet aanwezig is
help
Numerieke modellering van desinfectieprocessen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wols, B. \ Hofmann, J. \ Uijttewaal, W. \ 2006
Het gebruik van numerieke stromingsmodellen is van belang om de effectiviteit van desinfectieprocessen te vergroten. Dit artikel behandelt turbulente menging en het optreden van propstroming, aspecten die spelen bij de toepassing van ozonisatie. De r ...
help
Selective oxidation of organic compounds in waste water by ozone-based oxidation processes [Proefschrift]
Boncz, M.A. \ 2002
help
Nieuwe toepassing UV in de waterbehandeling [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vlaski, A. \ Mol, S. \ Burger, W. \ 2005
Hydron Midden-Nederland levert industriewater aan Codi in Veenendaal, één van de grootse producenten van hygiënische doekjes voor menselijk en huishoudelijk gebruik in Europa. Het bedrijf verlangt een hoge waterkwaliteit en de garantie van volledige ...
help
Belangstelling voor ozon en UV bij water(her)gebruik groeit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ 2006
Tijdens Wasser Berlin verzorgde de International Ozone Association op 3 april een conferentie over ozon, geavanceerde oxidatie en UV-technologie en hun toepassingen bij de behandeling van riool-, industrie- en drinkwater
help
Integrale modellering van ozonisatie voor optimalisatie drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Helm, A. van der \ 2007
In Nederland zijn drinkwaterzuiveringen robuust en vaak overgedimensioneerd, waardoor ze minder gevoelig zijn voor wisselingen in debiet en de kwaliteit van het influent. De prestatie van de gehele zuivering is gebaseerd op de prestaties van de deelp ...
help
Praktijkimplementatie zuiveringstechnieken [Boek]
Ruijven, J. van \ Os, E. van \ Beerling, E. \ Staaij, M. van der \ 2016
Om te kunnen voldoen aan de generieke zuiveringsplicht, moet ieder glastuinbouwbedrijf zijn lozingswater behandelen met een techniek die ten minste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijdert. In dit rapport is het proces weergegeve ...
help
Desinfectie met behulp van ozon op produktiebedrijf Berenplaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veer, A.J. van der \ Schers, G.J. \ 1995
Het Waterbedrijf Europoort (WBE) heeft het voornemen het produktiebedrijf Berenplaat uit te breiden met ozonisatie, actieve-koolfiltratie, microzeving en UV desinfectie. Ter onderbouwing van de ontwerpuitgangspunten van de ozonisatie is onderzoek uit ...
help
Ontwerp en bouw van de ozonisatie en de actieve koolfiltratie bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Prinsen Geerligs, W.L. \ 1995
help
Effects of ultraviolet-B radiation on phytoplankton - zooplankton interactions = [Effecten van ultraviolet-B straling op interacties tussen fytoplankton en zooplankton] [Proefschrift]
Lange, H.J. de \ 1999
help
De effecten van ozon op natuurlijke ecosystemen : een literatuuronderzoek [Boek]
Wit, T. de \ 1988
help
Integrated modeling of ozonation for optimization of drinking water treatment [Proefschrift]
Helm, A.W.C. van der \ 2007
This thesis has two objectives: to determine the objectives for optimization of operation of drinking water treatment plants and to develop an integrated model for ozonation that can be used for operational support and process control. The model has ...
help
Pesticide removal by combined ozonation and granular activated carbon filtration [Proefschrift]
Orlandini, E. \ 1999
help
Feasibility study of combined ozone and UV systems (DOPFR-UV) : literature study and lab experiments on bromate formation [Boek]
Hofman, C.H.M. \ Harmsen, D.J.H. \ Leerdam, R. van \ 2010
Bromide levels in natural waters are highly variable. In this project the bromate formation in the Dissolved Ozone Plug Flow Reactor (DOPFR-UV) was studied in a set-up, where it is possible to vary the time between ozone dosage and UV application, th ...
help
Partial oxidation of tank cleaning wastewater \ World water and environmental engineering [Artikel]
1998
help
Ozonation followed by coagulation/flocculation and flotation as post-treatment of the effluent from an anaerobic baffled reactor treating domestic sewage \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Marchioretto, M.M. \ Reali, M.A.P. \ 2001
help
Innovative reactor technology for selective oxidation of toxic organic pollutants in wastewater by ozone [special issue 3rd World Water Congress: Industrial wastewater treatment] \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Boncz, M.A. \ Bruning, H. \ Rulkens, W.H. \ 2003
Ozonation can be a suitable technique for the pre-treatment of wastewater containing low concentrations of toxic or non-biodegradable compounds that cannot be treated with satisfactory results when only the traditional, less expensive biological tech ...
help
Removal of micropollutants from aerobically treated grey water via ozone and activated carbon \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hernández-Leal, L. \ Temmink, H. \ Zeeman, G. \ Buisman, C.J.N. \ 2011
The aim of this study is to evaluate the removal of selected micropollutants during treatment with activated carbon and ozone. Furthermore, we aim to provide a general comparison of the two technologies and indicate their suitability for the post-tre ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.