Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 129

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="plankton"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Planktononderzoek in het Loosdrechtse Plassengebied : verslag ... [Serie]
Meché-Jacobi, M.E. van der \ 2014
Al vanaf april 1979 werden maandelijks lijsten vervaardigd van het in de Loosdrechtse Plassen voorkomende netplankton. Ter ondersteuning van het eigen geheugen en om anderen in de gelegenheid te stellen de gemaakte determinaties te verifiëren zijn va ...
help
Watermozaiek 27 jan 2010 P04 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Brian Moss, University of Liverpool, met de presentatie 'Hippopotami in the Rhine? The links between climate change and nutrient pollution', op dag 1 van het symposium Climate changes and aquatic ecosystems, januari 2010, te Arnhem.
help
Selective suppression of harmful cyanobacteria in an entire lake with hydrogen peroxide \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Matthijs, H.C.P. \ Visser, P.M. \ Reeze, B. \ Meeuse, J. \ Slot, P.C. \ Wijn, G. \ Talens, R. \ Huisman, J. \ 2012
Although harmful cyanobacteria form a major threat to water quality, few methods exist for the rapid suppression of cyanobacterial blooms. Since laboratory studies indicated that cyanobacteria are more sensitive to hydrogen peroxide than eukaryotic p ...
help
Climate change : a large-scale evolutionary experiment? [Presentatie]
De Meester, L. \ 2010
Klimaatadaptatie van zoöplankton in meren. Zijn zoöplanktongemeenschappen in staat zich aan te passen? En hoe reageren zij op invasie van zuidelijke soorten? Evolutie blijkt snel te verlopen
help
Klimaatverandering en ecologische modellen voor stagnante wateren [Presentatie]
Mooij, W. \ Schep, S. \ 2010
Sprekers laten zien hoe klimaatscenario’s doorberekend kunnen worden in ecologische modellen en wat de effecten zijn van de verschillende scenario’s. De nu actuele klimaatverandering wordt in perspectief geplaatst van de autonome ontwikkelingen. Hier ...
help
Biologische monitoring : is meten weten ? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kouwels, F. \ Veen, A. \ 2010
De analysegegevens die bij biologische monitoring door de waterschappen en de rijksoverheid worden verzameld, komen via lokale databanken uiteindelijk in één centrale databank terecht: de Limnodata Neerlandica. Deze gegevens zijn van groot belang voo ...
help
Hippopotami in the Rhine? : the links between climate change and nutrient pollution [Presentatie]
Moss, B. \ 2010
Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering op biochemische processen in stromende en stilstaande wateren met focus op eutrofiëring?
help
Klimaatgestuurde veranderingen in aquatische gemeenschappen [Presentatie]
Senerpont Domis, L. de \ Ouboter, M. \ Rip, W. \ 2010
De sprekers geven een overzicht van klimaatgestuurde veranderingen in ecosystemen, waaronder fenologische veranderingen, rangeshifts, regimeshifts en adaptatie. Hierbij worden verschillende casestudies aangehaald, zoals van het Tjeukemeer en Botshol
help
Piscaria en Limnodata Neerlandica [Database]
ETI BioInformatics \ [2008]
Deze databanken bevatten een groot aantal waarnemingen van dieren en planten in de Nederlandse oppervlaktewateren
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa’s : ecologisch onderzoek Zuidlaardermeer, meetjaar 2003 : rapportage van onderzoek [Boek]
Bijkerk, R. \ Veldhuizen, S.M.J. van \ Berg, G.J. \ 2004
In het kader van het project Ecologisch Herstel Zuidlaardermeer van het Waterschap Hunze en Aa’s is in 2003 het uitgebreide monitoringonderzoek op het meetpunt in het midden van dit meer voortgezet. De fysisch-chemische en biologische gegevens zijn g ...
help
Spatial patterns of benthic diatoms, carbohydrates and mud on a tidal flat in the Ems-Dollard estuary \ Hydrobiologia [Artikel]
Staats, N. \ Deckere, E.M.G.T. de \ Winder, B. de \ 2001
help
Ballast water : an investigation into the presence of plankton organisms in the ballast water of ships arriving in Dutch ports, and the survival of these organisms in Dutch surface and port waters [Boek]
Wetsteyn, L.P.M.J. \ Vink, M. \ 2001
help
Beoordeling planktonvisserij Bergse Plassen [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
Het Hoogheemraadschap van Schieland werkt aan het herstel van de Bergse Plassen, gelegen binnen de gemeente Rotterdam. Herstelwerkzaamheden omvatten onder meer het verwijderen van de nutriëntrijke baggerlaag, het aanbrengen van een laag zand, mede om ...
help
Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Muylaert, K. \ Tackx, M. \ Soetaert, K. \ 2001
Beschrijving en verspreiding van soorten fytoplankton en zoöplankton in het open water van het Schelde-estuarium, en hun rol in het gehele ecosysteem van de Schelde wat betreft afbraak en productie van organisch materiaal
help
Tien jaar hydrobiologie in de Amsterdamse Waterleidingduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bokx, E. de \ Rosielle, M. \ 2001
Hydrobiologische kenmerken en ecologische waarde van de verschillende typen wateren in de Amsterdamse Waterleidingduinen: toevoersloten, infiltratiegebied met geulen, winkanalen, voorraadkanalen, grondwaterkanalen, kwelplassen en sloten in de binnend ...
help
Effects of fish on plankton dynamics : a theoretical analysis \ Canadian journal of fisheries and aquatic sciences = Journal Canadien des sciences halieutiques et aquatiques [Artikel]
Scheffer, M. \ Rinaldi, S. \ Kuznetsov, Y.A. \ 2000
help
Rapid and versatile routine measurements of plankton biovolumes with BACCHUS \ Journal of plankton research [Artikel]
Carpentier, C.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ Wagenvoort, A.J. \ 1999
help
Plankton dynamics in the river Rhine during downstream transport as influenced by biotic interactions and hydrological conditions \ Hydrobiologia [Artikel]
Ietswaart, T. \ Breebaart, L. \ Zanten, B. van \ 1999
help
Planktononderzoek in de Botshol : monsterperiode 1998-1999 [Boek]
Dijkers, C. \ Wilhelm, M. \ 1999
help
Plankton \ Ecologie van de vooroevergebieden van het Volkerak - Zoommeer [Hoofdstuk uit boek]
Carpentier, C.J. \ Wagenvoort, A.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.