Login

Hydrotheek

help
Waterplan 2 Rotterdam : werken aan water voor een aantrekkelijke stad [Boek]
Jacobs, J. \ Gemeente Rotterdam \ 2007
Het Waterplan 2 Rotterdam beschrijft in hoofdlijnen hoe de gemeente Rotterdam en de waterschappen de komende tijd willen omgaan met het water in de stad. Het is nodig om dat vast te leggen, vooral nu steeds duidelijker wordt dat het klimaat verandert ...
help
De raadsverkiezingen: vloek of zegen? [: thema]: gemeenteraadsverkiezingen \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Naus, M. \ Wesselink, J.-W. \ 2010
Wat betekenen de gemeenteraadsverkiezingen voor de uitvoering van de 'waterplannen'? Tijdens het slotdebat van de Water, Wonen & Ruimte Netwerkbijeenkomst op 4 februari 2010 in Amsterdam gingen 3 ambtenaren hierover met elkaar in gesprek
help
Een nieuwe beleidscyclus à la Sturing en Ruimte \ H2O online [Artikel]
Immink, R. \ Breas, J. \ 2015
Veel organisaties hebben moeite om beleid en uitvoering optimaal te integreren. Bij waterschap Rijn en IJssel is dit niet anders. Los van welk sturingsmodel een organisatie kiest, blijft het lastig deze twee werelden te verbinden. Waterschap Rijn en ...
help
Simlandscape: serious gaming in gebiedsplanning \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Slager, K. \ Bulens, J.D. \ 2007
Begin 2006 is een innovatief project gestart om gebiedsgerichte planvormingsprocessen overzichtelijker, efficiënter en effectiever te maken. Er bestaat behoefte vanuit de planningspraktijk naar nuttig gereedschap, waarmee participatieve vormen van ge ...
help
De toekomst van een adaptieve Afsluitdijk: een landschapsarchitectonisch ontwerp van een veilige Afsluitdijk die de unieke kwaliteiten van het gebied tot uitdrukking brengt \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Sperling, M. \ 2009
De verwachte klimaatverandering heeft voor de inrichting van Nederland consequenties. In ons land wordt er dan ook op verschillende schalen gewerkt aan innovatieve manieren om in te spelen op het veranderende klimaat. Zo beschermt de Afsluitdijk op d ...
help
Nijmegen grijpt noodzakelijke rivierverruiming aan voor transformatie van haar stadsgezicht : ruimte voor de rivier is ruimte voor de stad \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Bouwer, J. \ Nijssen, P. \ Vries, G. de \ 2012
Nijmegen, een stad van 165.000 inwoners, bouwt in de luwte van de provincie aan een uniek nieuw stadsgezicht. Een gezicht dat zijn gelijke niet kent in Nederland - of zelfs buiten onze landsgrenzen. In Nijmegen ontvouwt zich het komende decennium een ...
help
In de ban van de bypass IJsseldelta Zuid \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Moor, D. \ Pierey, J. \ 2006
Hoog water is een grote bedreiging voor het gebied in Kampen. Binnen het project IJsseldelta Zuid is gezocht naar oplossingen voor een ruimtelijk probleem in water, waarbij sprake is van gebiedsgerichte, interactieve planvorming in dit gebied
help
Waterplan 2010-2015 Provincie Noord-Holland : beschermen, benutten, beleven en beheren : ontwerp [Boek]
Provincie Noord-Holland \ 2008
De provincie Noord-Holland gaat 13 miljoen euro steken in het veiliger maken van de kust en het opknappen van de badplaatsen. De provincie grijpt de versterking van de kust met extra zand aan om de kuststrook economisch en ruimtelijk te ontwikkelen. ...
help
Ontwerp Waterplan Aalsmeer : droge voeten en schoonwater : waterwerken in uitvoering! planperiode 2008-2015 [Boek]
Oranjewoud \ 2008
In het waterplan geven gemeente en Rijnland hun gezamenlijke visie (2050) op een veilig, veerkrachtig en ecologisch gezond watersysteem. Deze visie is vertaald in heldere doelstellingen voor het water(keten)systeem tot en met 2015
help
Meerlaagse veiligheid : voorbij de spraakverwarring liggen kansen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Een nieuw begrip in het denken over de bescherming van de burger tegen het water is meerlaagse veiligheid (MLV). En zoals dat nu eenmaal gaat bij nieuwe begrippen zijn er al snel verschillende interpretaties: spraakverwarring dus. Wat houdt meerlaags ...
help
Het milieu als draagvlak voor de economie van de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hueting, R. \ 1983
De plaats van het milieu in het geheel van economische keuzemogelijkheden
help
Rampenplannen alleen niet voldoende : bestuurders proberen structuur te vinden bij een overstroming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Van de ramp met orkaan Katrina in New Orleans in 2004 valt veel te leren. Ook voor Nederland, hoewel de situatie hier totaal anders is. Hoe sterk de dijken in Nederland ook zijn, een ramp valt nooit uit te sluiten. Hoe goed zijn we voorbereid op de g ...
help
Towards adaptive spatial planning for climate change: balancing between robustness and flexibility \ Journal for European environmental & planning law [Wetenschappelijk artikel]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Rietveld, P. \ Salet, W. \ Spit, T. \ Teisman, G.R. \ 2013
Adaptation to climate change necessitates serious adjustments to the spatial organization of our environment. However, the uncertainties, the controversial character of the climate debate, the variety of climate change consequences and the inherently ...
help
Toward legitimate governance strategies for climate adaptation in the Netherlands : combining insights from a legal, planning, and network perspective \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Teisman, G.R. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2013
In general, the issue of climate change is characterized by uncertainty, complexity, and multifacetedness. In the Netherlands, climate change is in above highly controversial. These characteristics make it difficult to realize adaptation measures tha ...
help
AquaRO integreert water en ruimtelijke ordening [de etalage] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Groenhuijzen, P. \ Grond, V. \ 2006
Er dient een betere afstemming te komen tussen de eisen en wensen vanuit water en ruimtelijke ordening, aldus Grontmij (hydroloog) en AmerAdvies (landschapsarchitect); men ontwikkelt een methode om de samenwerking tussen die disciplines te verstereke ...
help
De rol van een mileueffectrapportage in het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dotinga, F. \ Vroege, M. \ 2009
Gebruik een milieueffectrapportage creatief, verplaats je in de beslisser en maak je plan begrijpelijk voor de omgeving. Dat zijn de centrale boodschappen in dit artikel over de toepassing van een milieueffectrapportage (MER) in het waterbeheer. Onde ...
help
'Markermeer-IJmeer kan Nederlands natuuricoon worden' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Het Markermeer-IJmeer kan uitgroeien tot één van de natuuriconen van Nederland. Het gebied heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot één van Europa's belangrijkste wetlands. Dat stelt de Werkmaatschappij Markermeer-Ijmeer (WMIJ) in een rapport ove ...
help
Van waternarcisme naar duurzame gebiedsontwikkeling \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Rooy, P. van \ 2007
De oplossing voor de waterproblematiek ligt niet in het schrijven van nog meer beleidsnota’s, meent Peter van Rooy (Habiforum), maar in een andere manier van werken: gebiedsontwikkeling. Hij roept Van Hall en andere dijkgraven en waterschapsbestuurde ...
help
Creating water management strategies for the northern part of Holland using a collaborative planning process \ Integrated water resources management : a slection of papers presented at the international symposium on integrated water resources management held in April 2000 at the University of California, Davis, California, USA [Hoofdstuk uit boek]
Breukers, C.P.M. \ 2001
help
Werken aan waterkwaliteit : samenwerkingsprojecten 2002 [Boek]
Hoogheemraadschap van Delfland \ [ca. 2002]
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.