Login

Hydrotheek

help
Half - natuurlijke vegetaties in relatie tot waterhuishouding en waterkwaliteit [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ [ca. 1981]
help
Een onderzoek naar de verspreiding van waterplanten in relatie tot het abiotische milieu, met name in matig- en hoog-alkaliene wateren [Boek]
Bloemendaal, F. \ Schuurkes, R. \ 1982
help
Management of basiphilous dune slack communities in relation to carbonate accumulation and hydrological conditions \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Sival, F.P. \ Muecher, H.J. \ Delft, S.P.J. van \ 1998
help
Changes in the bryophyte layer of Dutch fens between 1940 and 2000 in relation to acidification and eutrophication \ Effects of nitrogen enrichment on bryophytes in fens = Effecten van stikstofverrijking op mossen in laagvenen [Hoofdstuk uit boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schaminée, J.H.J. \ During, H.J. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2004
help
Uiterwaarden en zoetwatergetijdengebied \ Bosecologie en bosbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. De \ Vandevoorde, B. \ 2010
In dit onderdeel aandacht voor de bossen van de buitendijkse gronden in de stroomgebieden van de grote rivieren, de zogenaamde ooibossen. Met daaronder het voorkomen in Nederland en Vlaanderen van wilgenvloedbossen, zachthoutooibossen en hun natuurwa ...
help
Veengebieden \ Bosecologie en bosbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. De \ Dort, K.W. van \ 2010
De variatie in bostypen in de veenmoerassen is afhankelijk van de herkomst van het materiaal, de mate van strooiselafbraak en de hydrologie. Deze bijdrage bevat een overzicht van de belangrijkste bosgemeenschappen
help
The effect of flooding on the recruitment of reed marsh and tall forb plant species \ Vegetatio : acta geobotanica : revue internationale de phytosociologie, ecologie et phytogeographie : organe officiel de l'Association internationale de phytosociologie [Artikel]
Lenssen, J.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Blom, C.W.P.M. \ 1998
help
Vegetatiebeschrijvingen : een studie naar en een vergelijking van verschillende methoden om vegetaties te beschrijven [Studentenverslag]
Zuidhoff, A. \ 1993
Betekent het bekijken van meerdere/andere aspecten van een vegetatie een aanvulling op de gangbare methode? Aanvulling in die zin dat het bijdraagt aan een vegetatiebeschrijving die de werkelijke verschijningsvorm dichter benadert.
help
Getij geeft vegetatie meer ruimte in het Rijn - Maasestuarium \ De levende natuur [Artikel]
Rijt, C. van de \ Coops, H. \ 1993
help
Grenzen aan de groei? : enkele notities betreffende een waterplanten - groeipotentietoets \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vierssen, W. van \ Dijk, G.M. van \ Breukelaar, A.W. \ 1985
help
Plant strategies in relation to resource supply in mesic to wet environments : does theory mirror nature? \ The American naturalist : a bimonthly journal devoted to the advancement (and correlation) of the biological sciences (with special reference to the factors of evolution) [Wetenschappelijk artikel]
Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Hal, J.R. van \ Aerts, R. \ 2010
In ecology, strategy schemes based on propositions about the selection of plant attributes are common, but quantification of such schemes in relation to nutrient and water supply is lacking. Through structural equation modeling, we tested whether pla ...
help
Classificatie van plantengemeenschappen volgens de methode Orloci [Boek]
Vlasblom, A.G. \ 1978
This paper will demonstrate how plantcommunities are classified. The method of Orloci has been taken as an illustration and a worked out example is given to facilitate computerprogramming.
help
Schatten voor de natuur : achtergronden, inventaris en toepassingen van de Landelijke Vegetatie Databank [Boek]Bijbehorende website
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Haveman, R. \ Hennekens, S.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Huiskes, H.P.J. \ Weeda, E.J. \ 2006
De publicist Rolf Roos omschreef een aantal jaren geleden in een artikel in Natuur en Milieu de plantengemeenschap als een superthermometer, een fijnzinnig instrument waarmee nauwgezet de aanwezige terreincondities kunnen worden afgelezen. Voor het b ...
help
Een onderzoek naar de verspreiding van waterplanten in relatie tot het abiotische milieu, in laag-, matig- en hoog-alkaliene wateren [Boek]
Cortenraad, J. \ Driessen, O. \ 1984
help
Een nieuwe indeling van de waterplantengemeenschappen (Potametea) in Nederland \ Stratiotes [Artikel]
Schaminée, J.H.J. \ Lanjouw, B. \ Schipper, P. \ 1990
help
Vegetaties van waterplanten in relatie tot het milieu [Boek]
Katwijk, M.M. van \ Roelofs, J.G.M. \ 1988
help
Relationships between survival strategies of aquatic weeds and control measures \ Aquatic weeds : the ecology and management of nuisance aquatic vegetation [Hoofdstuk uit boek]
Vierssen, W. van \ 1990
help
A comparison of six models predicting vegetation response to hydrological habitat change \ Integrated water resources management in rural environments [Hoofdstuk uit boek]
Olde Venterink, H. \ Wassen, M.J. \ 2000
This paper compares six correlative ecohydrological models: NTM, DEMNAT, MOVE, HYVEG, ICHORS and ITORS
help
Ecotopen en plantengemeenschappen \ Vegetatie langs grote wateren [Hoofdstuk uit boek]
Smits, N.A.C. \ Schaminée, J.H.J. \ 1999
help
Wormmos (Pseudocalliergon trifarium) in trilveen in De Wieden: een arctisch-boreaal-montane mossoort, nieuw voor de Benelux \ Buxbaumiella / Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2006
Zeer goed onderzochte gebieden blijven verrassingen bieden. Zo is Noordwest- Overijssel is bryologisch grondig onderzocht. Toch kon hier op 20 juni 2006 een nieuwe mossoort voor de Nederlandse flora worden buitgemaakt, en nog wel één met een arctisch ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.