Login

Hydrotheek

help
Tussen waterbeheersplan en bestemmingsplan : horizontale afstemming op waterschapsniveau \ Afstemmen en instemmen : ruimtelijke ordening en milieubeheer : integratie en coordinatie van het omgevingsbeleid op alle overheidsniveaus [Hoofdstuk uit boek]
Schwartz, M.J.C. \ 1998
help
Prioriteiten in hydrologisch onderzoek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Egmond, N.D. van \ 1999
help
De veranderende context voor landinrichting \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Slot, P. \ 1994
help
Houdt koers! \ Negentien columns bij de start van een nieuw streekplan : [X19] [Hoofdstuk uit boek]
Leemhuis-Stout, J. \ 2002
Pleidooi voor een relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. Daarbij wordt ingehaakt op de geschiedenis (dissertatie Van der Woud) en de werkmap voor een nieuw streekplan "koersen op kwaliteit"
help
Streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan : horizontale strategische afstemming op provinciaal niveau \ Afstemmen en instemmen : ruimtelijke ordening en milieubeheer : integratie en coordinatie van het omgevingsbeleid op alle overheidsniveaus [Hoofdstuk uit boek]
Veen, J. van der \ 1998
help
Vierde nota waterhuishouding en notitie wateroverlast \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Zeeman, W.P.C. \ 1999
help
Het Integraal Waterbeheersplan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Elsacker, W.J. van \ 1999
T␅␆erugblik op tien jaar ervaring met de wet op de waterhuishouding, cq. met het waterbeheersplan. Planvorming, waarbij rijk, provincies en waterschappen betrokken zijn
help
Milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Bouwer, K. \ Groenenberg, M.C. \ 1991
help
Hydro-ecologie en landinrichting \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ridder, R. \ Foekema, F. \ 1992
help
Bestemmingsplan, ammoniak en grondwater : horizontale afstemming op gemeentelijk niveau in landelijk gebied \ Afstemmen en instemmen : ruimtelijke ordening en milieubeheer : integratie en coordinatie van het omgevingsbeleid op alle overheidsniveaus [Hoofdstuk uit boek]
Vlist, M.J. van der \ 1998
help
De Vierde nota waterhuishouding en de Vijfde nota ruimtelijke ordening : verbanden in de planvorming en integratie van beleid \ De staat van water : opstellen over juridische, technische, financiele en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Hofstra, M.A. \ 1999
help
Waterschappen en Natuurmonumenten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boer, C.N. de \ 1994
help
Waterschappen en landinrichting : succes verzekerd? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Segers, A.J.A.M. \ Biezen, J. van \ 1994
help
Waterschap moet mogelijkheden en beperkingen aangeven : Tholen positief over landinrichting \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1994
help
Achtergronden en gebruikershandleiding : Decision Support System inrichting rivieren [Boek]
WL Delft Hydraulics \ 1999
help
Rapport van de Studiecommissie voor de afwatering in het Reggegebied [Boek]
1968
help
Milieu in landinrichting : een beschouwing \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Prak, H. \ 1990
help
Water en het landelijk gebied \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Graeff, J.J. de \ 2007
Rede gehouden bij het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder hoogleraar, tijdens het symposium "Weids water". Het betoog bevat trends, zowel met betrekking tot natuur en landschap, als met betrekking tot bestuurlijke ontwikkelingen (de decentrali ...
help
Duurzame inrichting van stadsrandzones : spanning tussen dynamiek en duurzaamheid? \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Murk, P. \ Fiebelkorn, S. \ 1999
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Peize [Boek]
Kiestra, E. \ 2006
Het gebied Peize bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, keileem en potklei. Het dekzand wordt tot de For ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.