Login

Hydrotheek

help
Het toepassen van boostergemalen in het nieuwe rwzi Amsterdam west \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Verwoert, G. \ 2002
In het westelijk havengebied van Amsterdam is een nieuwe rwzi in aanbouw. Voor de aanvoer van rioolwater komen vier gemalen en 42 km nieuwe persleiding
help
Waterschap Veluwe neemt boostergemaal Rhienderen voor rioolwater in gebruik \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Teeuwisse, R.A.J. \ 2004
Als eerste in Nederland heeft Waterschap Veluwe een volledig automatisch inline boostergemaal voor rioolwater in gebruik genomen zonder enige vorm van zuigreservoir. Royal Haskoning heeft, in samenspraak met Waterschap Veluwe, het ontwerp gemaakt voo ...
help
Rotterdam maakt rioolgemalen energiezuiniger \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zondag, J. \ 2012
Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Rotterdam; er lopen allerlei onderzoeken naar mogelijke maatregelen ter 'verduurzaming' binnen de stad, ook bij de afdeling Watermanagement van Gemeentewerken. Hier kijkt men onder andere naar de m ...
help
Conditiebewaking bij Waterschap Zuiderzeeland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Strikwerda, H. \ 2011
Conditiebewaking is een verzamelnaam voor technieken die erop gericht zijn schades aan machines of installaties in een vroeg stadium te ontdekken, zodat tijdig en gericht actie ondernomen kan worden. Onderzoek heeft aangetoond dat ruim 80% van de mac ...
help
RI&E rioolgemalen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Stegeman, A. \ 2011
De aanleiding voor het houden van een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) op de rioolgemalen was een melding van een bijna-ongeval/gevaarlijke situatie die zich had voorgedaan bij het onderhouden van een gemaal. Het betreffende gemaal ligt aan ...
help
Prestaties programma zuiveren 2010 \ Prestaties programma zuiveren ... [Jaarverslag]
2011
Het verslag Prestaties Programma Zuiveren geeft een overzicht van de geleverde prestaties in 2010 van alle rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi’s) en rioolgemalen in beheer bij Waterschap Hollandse Delta. Een bijzondere prestatie is dat alle rwzi's ...
help
Visintrek via inlaatwerk bij gemaal Colijn voorjaar 2012 : Waterschap Zuiderzeeland [Boek]
Hop, J. \ Kampen, J. \ 2012
Het doel van het onderzoek in de periode van eind maart tot eind mei 2012 is een advies op te stellen waarmee de automatische bediening van het inlaatwerk bij gemaal Colijn geoptimaliseerd kan worden voor vismigratie. Om dit doel te bereiken dient he ...
help
Test on fish survivability of the "Venturi Enhanced Turbine Technology" [Boek]
Bruijn, Q.A.A. de \ Vis, H. \ Kemper, J.H. \ 2013
A testing program was set up to investigate the fish survivability of Venturi Enhanced Turbine Technology (VETT) using a full scale instrumented model. Special focus was given to assessing the effect of fish passage through the venturi section where ...
help
Een onderzoek naar de afvoercapaciteit van enkele poldergemalen in Zeeland op basis van maalstaatgegevens [Boek]
Stol, P.T. \ 1971
help
Polderbemaling met windenergie [Boek]
Zwietering, F.W. \ 1983
In het kader van mogelijke energiebesparing in de landbouw is onderzoek gedaan naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij moderne polderbemaling.
help
Laat maar waaien : vrije doorlaat zorgt voor betrouwbaarheid pompproblemen? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
Een betrouwbaar pompbedrijf is een must bij het werken met afvalwater en het is zaak dat die betrouwbaarheid jarenlang op hetzelfde niveau moet blijven. In het verleden zijn er talloze pogingen gedaan om het betrouwbaarheidsniveau van afvalwaterpompe ...
help
Slimmer verpompen van retourslib bespaart energie : continue regeling maakt plaats voor intermitterende \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Augustijn, M.P.A.M. \ 2012
Op rioolzuiveringsinstallaties is het mogelijk om, met alleen een wijziging in de software, het energieverbruik fors te reduceren door toepassing van een intermitterende retourslibregeling. In Zeeland draaien sommige installaties de retourpompen nog ...
help
Meten, monitoring en gegevensbeheer spaart kosten en milieu \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Pothof, I. \ Wit, R. de \ Vijlbrief, J. \ Blokzijl, E. \ Palsma, B. \ 2013
Geautomatiseerde verwerking van reguliere meetdata - kortweg monitoring van het afvalwatertransport en de afvalwaterketen - heeft meerwaarde, omdat het veel verder gaat dan energiebesparing. Monitoring-data kunnen ook gebruikt worden om nut en noodza ...
help
Gemalen en vispassage : een huwelijk tussen tegengestelde karakters \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Marsman, D.J. \ 1998
help
Poldermolens opnieuw inzetten voor waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Een nieuw gemaal bouwen of toch maar die windmolen gebruiken die er toch al staat? Regelmatig valt de keuze op de laatste optie.
help
Winst door een juiste timing van investeringsvoorstellen : afvalwater & riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boomen, M. van den \ 2013
Het goed plannen van vervangingsinvesteringen loont. In de praktijk wordt hier echter maar mondjesmaat aan gerekend. Met de toegenomen roep om doelmatigheid en de noodzaak om de kapitaalslasten te beteugelen, wordt aan technici en financiële experts ...
help
Verandering van waterkwaliteit in het distributienet : metingen in Rosmalen in vermaasde en vertakte netten [Boek]
Blokker, E.J.M. \ Beverloo, H. \ 2008
De goede waterkwaliteit vanaf pompstation kan in het leidingnet veranderen door 1) bezinking en accumulatie of opwerveling van sediment, 2) door interactie met de leidingen en omgeving (temperatuur) en 3) door nagroei van micro-organismen. De waterbe ...
help
Hydron Midden-Nederland vervangt pompstation Tull en 't Waal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Merks, C. \ 2003
Hydron Midden-Nederland gaat pompstation Tull en 't Waal vervangen. In de nieuwbouw komt een uitbreiding van de zuivering met ontharding in korrelreactoren. De werkzaamheden beginnen volgend jaar en duren tot en met 2006. Dan levert Hydron Midden-Ned ...
help
Waterschap Regge en Dinkel neemt vernuftig gemaal in gebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Sinds kort beschikt het Waterschap Regge en Dinkel over een nieuw gemaal in het Vriezenveensche Veenkanaal in Westerhaar-Vriezenveensewijk (onder de rook van Almelo). Dit nieuwe gemaal kan niet alleen zorgen voor de inlaat van water in droge perioden ...
help
Digitale brainstorm levert veel ideeën op voor afvoer IJsselmeer in 2050 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulligen, E. van \ 2013
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) organiseerde in het najaar van 2012 een online brainstorm over hoe in de toekomst overtollig water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee te pompen. Dit gebeurde onder de titel ‘IJsselmeerafvoer 2050’. Geduren ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.